1 5. prosince se nekonají kroužky ŠD
2 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
3 JARMARK - 23. listopadu 2017
4 Volby zástupce rodičů do Školské rady
5 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
6 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
7 Prosba na rodiče
8 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
9 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
10 Sběr - říjen 2017
11 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
12 Pěší den - zhodnocení
13 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
14 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
15 Čipy na otvírání závor
16 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
17 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
18 Informační list MP/2017 - září 2017
19 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
20 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
21 1. září 2017 - uzavřen areál školy
22 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
23 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
24 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
25 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
26 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
27 Organizace posledních školních dnů
28 Sběr - červen 2017
29 Zahájení prací na areálových komunikacích
30 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
31 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
32 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
33 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
34 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
35 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
36 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
37 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
38 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
39 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
40 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
41 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
42 Školní akademie - duben 2017
43 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
44 Výměna schodiště u hřiště
45 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
46 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
47 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
48 AKADEMIE
49 Služba během velikonočních prázdnin
50 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
51 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
52 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
53 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
54 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
55 Služba během pololetních a jarních prázdnin
56 Jarní prázdniny v družině
57 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
58 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
59 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
60 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
61 Tříkrálová sbírka
62 Služba během vánočních prázdnin
63 ŠD o vánočních prázdninách
64 Adventní procházka
65 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
66 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
67 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
68 Prolétněte se nad školou!
69 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
70 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
71 Prosba na rodiče
72 Služba během podzimních prázdnin
73 Podzimní prázdniny ve školní družině
74 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
75 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
76 Informační listy - září 2016
77 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
78 Rozmístění učeben 2016/17
79 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
80 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
81 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
82 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
83 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
84 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
85 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
86 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
87 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
88 Organizace vyučování od 23. června 2016
89 Ředitelský den - 21. června 2016
90 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
91 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
92 Vídeň
93 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
94 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
95 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
96 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
97 Plavání ŠD - změny!
98 ŠKOLNÍ AKADEMIE
99 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
100 Sběr - duben 2016
101 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
102 Kroužek logopedie se nekoná:
103 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
104 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
105 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
106 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
107 Lyžařský výcvik
108 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
109 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
110 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
111 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
112 Maďarská kuchyně
113 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
114 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
115 Sběr - leden 2016
116 Dny otevřených dveří
117 Dny otevřených dveří
118 Zápis do 1. tříd
119 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
120 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
121 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
122 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
123 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
124 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
125 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
126 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
127 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
128 Vánoční jarmark 2015
129 Italská kuchyně
130 Služba během podzimních prázdnin
131 Prosba na rodiče
132 Podzimní prázdniny ve školní družině
133 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
134 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
135 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
136 Zážitkový kurz
137 Prvňáčci - rozdělení do tříd
138 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
139 Konce vyučování 2015/16
140 Úspěch ve SCIO testech
141 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
142 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
143 Služby o prázdninách
144 Ke kroužkům 2015-2016
145 Výdej obědů
146 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
147 Sběr
148 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
149 Zájmové kroužky ŠD
150 Ukázková hodina taneční školy
151 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
152 Akce ŠD
153 Pozvánka na akademii ŠD
154 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
155 Školy v přírodě
156 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
157 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
158 Anglická soutěž Come and Show
159 Úspěch žáků ŠD
160 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
161 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
162 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
163 Náboženství
164 Velikonoční prázdniny ve ŠD
165 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
166 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
167 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
168 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
169 Služba ve škole během jarních prázdnin
170 Provoz ŠD o jarních prázdninách
171 Přípravka pro předškoláky
172 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
173 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
174 Sběr - změna termínu
175 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
176 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
177 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
178 Tříkrálová sbírka
179 Informace k zápisu do 1. ročníku
180 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
181 Dny otevřených dveří
182 Výsledek voleb do ŠR
183 Pojištění žáků
184 Keramická dílna ŠD
185 Vánoční jarmark
186 Upozornění - oprava hřiště
187 Aktuálně ze školní družiny
188 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
189 Podzimní prázdniny
190 Lyžařský kurz
191 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
192 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
193 Upozornění
194 Rekonstrukce školního hřiště
195 Nové kartičky na mléko
196 Plavecko-běžecký závod
197 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
198 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
199 Kroužky ŠD
200 Schůze výboru Sdružení rodičů
201 Info ŠJ
202 Konce vyučování 1. týden
203 Zážitkový kurz - aktuálně
204 Organizace 1. týdne
205 Nové rozmístění tříd
206 Prvňáčci - rozdělení do tříd
207 Stravování 1. roč.
208 Konce vyučování - 2014/15
209 Předání "kolečka"
210 Učební pomůcky 2014/15
211 Zájmové kroužky ŠD
212 Organizace konce školního roku
213 Sběr aktuálně
214 Oslavy výročí naší školy
215 Informativní schůzka budoucích šesťáků
216 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
217 Come and show 2014
218 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
219 Povolení k vjezdu
220 Absolventské práce
221 Poděkování
222 Přípravka pro předškoláky
223 Aktualizace rozvrhů
224 Jak se zbavit vší
225 Informace k zápisu do 1.ročníku
226 Lyžařský kurz
227 Poslední volná místa
228 Sběr papíru
229 Odpadá kroužek
230 Sbírka knih pro školní knihovnu
231 Lyžařský kurz
232 VAROVÁNÍ
233 Kino
234 Vstup do školy
235 Sbírka knih
236 Česko čte dětem
237 Zájmové kroužky
238 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
239 Kroužky 2014/15
240 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
241 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
242 Konce vyučování
243 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
244 Ředitelské volno
245 Vysvědčení se Spartou
246 Výuka náboženství
247 Kontakty
248 Najdete nás