1 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018
2 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
3 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
4 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
5 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
6 Organizace posledních školních dnů
7 Sběr - červen 2017
8 Zahájení prací na areálových komunikacích
9 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
10 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
11 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
12 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
13 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
14 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
15 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
16 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
17 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
18 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
19 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
20 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
21 Školní akademie - duben 2017
22 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
23 Výměna schodiště u hřiště
24 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
25 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
26 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
27 AKADEMIE
28 Služba během velikonočních prázdnin
29 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
30 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
31 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
32 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
33 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
34 Služba během pololetních a jarních prázdnin
35 Jarní prázdniny v družině
36 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
37 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
38 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
39 ZŠ Burešova se těší na nové prvňáčky
40 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
41 Tříkrálová sbírka
42 Služba během vánočních prázdnin
43 ŠD o vánočních prázdninách
44 Adventní procházka
45 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
46 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
47 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
48 Prolétněte se nad školou!
49 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
50 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
51 Prosba na rodiče
52 Služba během podzimních prázdnin
53 Podzimní prázdniny ve školní družině
54 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
55 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
56 Informační listy - září 2016
57 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
58 Rozmístění učeben 2016/17
59 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
60 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
61 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
62 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
63 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
64 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
65 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
66 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
67 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
68 Organizace vyučování od 23. června 2016
69 Ředitelský den - 21. června 2016
70 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
71 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
72 Vídeň
73 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
74 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
75 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
76 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
77 Plavání ŠD - změny!
78 ŠKOLNÍ AKADEMIE
79 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
80 Sběr - duben 2016
81 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
82 Kroužek logopedie se nekoná:
83 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
84 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
85 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
86 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
87 Lyžařský výcvik
88 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
89 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
90 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
91 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
92 Maďarská kuchyně
93 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
94 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
95 Sběr - leden 2016
96 Dny otevřených dveří
97 Dny otevřených dveří
98 Zápis do 1. tříd
99 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
100 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
101 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
102 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
103 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
104 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
105 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
106 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
107 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
108 Vánoční jarmark 2015
109 Italská kuchyně
110 Služba během podzimních prázdnin
111 Prosba na rodiče
112 Podzimní prázdniny ve školní družině
113 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
114 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
115 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
116 Zážitkový kurz
117 Prvňáčci - rozdělení do tříd
118 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
119 Konce vyučování 2015/16
120 Úspěch ve SCIO testech
121 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
122 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
123 Služby o prázdninách
124 Ke kroužkům 2015-2016
125 Výdej obědů
126 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
127 Sběr
128 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
129 Zájmové kroužky ŠD
130 Ukázková hodina taneční školy
131 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
132 Akce ŠD
133 Pozvánka na akademii ŠD
134 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
135 Školy v přírodě
136 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
137 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
138 Anglická soutěž Come and Show
139 Úspěch žáků ŠD
140 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
141 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
142 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
143 Náboženství
144 Velikonoční prázdniny ve ŠD
145 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
146 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
147 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
148 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
149 Služba ve škole během jarních prázdnin
150 Provoz ŠD o jarních prázdninách
151 Přípravka pro předškoláky
152 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
153 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
154 Sběr - změna termínu
155 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
156 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
157 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
158 Tříkrálová sbírka
159 Informace k zápisu do 1. ročníku
160 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
161 Dny otevřených dveří
162 Výsledek voleb do ŠR
163 Pojištění žáků
164 Keramická dílna ŠD
165 Vánoční jarmark
166 Upozornění - oprava hřiště
167 Aktuálně ze školní družiny
168 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
169 Podzimní prázdniny
170 Lyžařský kurz
171 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
172 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
173 Upozornění
174 Rekonstrukce školního hřiště
175 Nové kartičky na mléko
176 Plavecko-běžecký závod
177 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
178 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
179 Kroužky ŠD
180 Schůze výboru Sdružení rodičů
181 Info ŠJ
182 Konce vyučování 1. týden
183 Zážitkový kurz - aktuálně
184 Organizace 1. týdne
185 Nové rozmístění tříd
186 Prvňáčci - rozdělení do tříd
187 Stravování 1. roč.
188 Konce vyučování - 2014/15
189 Předání "kolečka"
190 Učební pomůcky 2014/15
191 Zájmové kroužky ŠD
192 Organizace konce školního roku
193 Sběr aktuálně
194 Oslavy výročí naší školy
195 Informativní schůzka budoucích šesťáků
196 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
197 Come and show 2014
198 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
199 Povolení k vjezdu
200 Absolventské práce
201 Poděkování
202 Přípravka pro předškoláky
203 Aktualizace rozvrhů
204 Jak se zbavit vší
205 Informace k zápisu do 1.ročníku
206 Lyžařský kurz
207 Poslední volná místa
208 Sběr papíru
209 Odpadá kroužek
210 Sbírka knih pro školní knihovnu
211 Lyžařský kurz
212 VAROVÁNÍ
213 Kino
214 Vstup do školy
215 Sbírka knih
216 Česko čte dětem
217 Zájmové kroužky
218 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
219 Kroužky 2014/15
220 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
221 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
222 Konce vyučování
223 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
224 Ředitelské volno
225 Vysvědčení se Spartou
226 Výuka náboženství
227 Kontakty
228 Najdete nás