1 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
2 Sběr - říjen 2017
3 Informace o zahájení provozu závor při vjezdu na školní dvůr
4 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
5 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 1. října 2017
6 Pěší den - zhodnocení
7 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
8 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
9 Čipy na otvírání závor
10 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
11 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
12 Informační list MP/2017 - září 2017
13 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
14 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
15 1. září 2017 - uzavřen areál školy
16 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
17 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
18 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
19 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
20 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
21 Organizace posledních školních dnů
22 Sběr - červen 2017
23 Zahájení prací na areálových komunikacích
24 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
25 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
26 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
27 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
28 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
29 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
30 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
31 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
32 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
33 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
34 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
35 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
36 Školní akademie - duben 2017
37 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
38 Výměna schodiště u hřiště
39 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
40 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
41 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
42 AKADEMIE
43 Služba během velikonočních prázdnin
44 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
45 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
46 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
47 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
48 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
49 Služba během pololetních a jarních prázdnin
50 Jarní prázdniny v družině
51 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
52 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
53 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
54 ZŠ Burešova se těší na nové prvňáčky
55 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
56 Tříkrálová sbírka
57 Služba během vánočních prázdnin
58 ŠD o vánočních prázdninách
59 Adventní procházka
60 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
61 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
62 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
63 Prolétněte se nad školou!
64 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
65 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
66 Prosba na rodiče
67 Služba během podzimních prázdnin
68 Podzimní prázdniny ve školní družině
69 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
70 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
71 Informační listy - září 2016
72 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
73 Rozmístění učeben 2016/17
74 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
75 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
76 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
77 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
78 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
79 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
80 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
81 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
82 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
83 Organizace vyučování od 23. června 2016
84 Ředitelský den - 21. června 2016
85 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
86 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
87 Vídeň
88 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
89 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
90 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
91 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
92 Plavání ŠD - změny!
93 ŠKOLNÍ AKADEMIE
94 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
95 Sběr - duben 2016
96 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
97 Kroužek logopedie se nekoná:
98 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
99 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
100 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
101 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
102 Lyžařský výcvik
103 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
104 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
105 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
106 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
107 Maďarská kuchyně
108 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
109 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
110 Sběr - leden 2016
111 Dny otevřených dveří
112 Dny otevřených dveří
113 Zápis do 1. tříd
114 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
115 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
116 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
117 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
118 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
119 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
120 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
121 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
122 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
123 Vánoční jarmark 2015
124 Italská kuchyně
125 Služba během podzimních prázdnin
126 Prosba na rodiče
127 Podzimní prázdniny ve školní družině
128 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
129 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
130 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
131 Zážitkový kurz
132 Prvňáčci - rozdělení do tříd
133 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
134 Konce vyučování 2015/16
135 Úspěch ve SCIO testech
136 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
137 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
138 Služby o prázdninách
139 Ke kroužkům 2015-2016
140 Výdej obědů
141 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
142 Sběr
143 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
144 Zájmové kroužky ŠD
145 Ukázková hodina taneční školy
146 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
147 Akce ŠD
148 Pozvánka na akademii ŠD
149 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
150 Školy v přírodě
151 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
152 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
153 Anglická soutěž Come and Show
154 Úspěch žáků ŠD
155 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
156 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
157 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
158 Náboženství
159 Velikonoční prázdniny ve ŠD
160 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
161 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
162 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
163 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
164 Služba ve škole během jarních prázdnin
165 Provoz ŠD o jarních prázdninách
166 Přípravka pro předškoláky
167 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
168 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
169 Sběr - změna termínu
170 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
171 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
172 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
173 Tříkrálová sbírka
174 Informace k zápisu do 1. ročníku
175 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
176 Dny otevřených dveří
177 Výsledek voleb do ŠR
178 Pojištění žáků
179 Keramická dílna ŠD
180 Vánoční jarmark
181 Upozornění - oprava hřiště
182 Aktuálně ze školní družiny
183 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
184 Podzimní prázdniny
185 Lyžařský kurz
186 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
187 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
188 Upozornění
189 Rekonstrukce školního hřiště
190 Nové kartičky na mléko
191 Plavecko-běžecký závod
192 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
193 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
194 Kroužky ŠD
195 Schůze výboru Sdružení rodičů
196 Info ŠJ
197 Konce vyučování 1. týden
198 Zážitkový kurz - aktuálně
199 Organizace 1. týdne
200 Nové rozmístění tříd
201 Prvňáčci - rozdělení do tříd
202 Stravování 1. roč.
203 Konce vyučování - 2014/15
204 Předání "kolečka"
205 Učební pomůcky 2014/15
206 Zájmové kroužky ŠD
207 Organizace konce školního roku
208 Sběr aktuálně
209 Oslavy výročí naší školy
210 Informativní schůzka budoucích šesťáků
211 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
212 Come and show 2014
213 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
214 Povolení k vjezdu
215 Absolventské práce
216 Poděkování
217 Přípravka pro předškoláky
218 Aktualizace rozvrhů
219 Jak se zbavit vší
220 Informace k zápisu do 1.ročníku
221 Lyžařský kurz
222 Poslední volná místa
223 Sběr papíru
224 Odpadá kroužek
225 Sbírka knih pro školní knihovnu
226 Lyžařský kurz
227 VAROVÁNÍ
228 Kino
229 Vstup do školy
230 Sbírka knih
231 Česko čte dětem
232 Zájmové kroužky
233 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
234 Kroužky 2014/15
235 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
236 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
237 Konce vyučování
238 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
239 Ředitelské volno
240 Vysvědčení se Spartou
241 Výuka náboženství
242 Kontakty
243 Najdete nás