1 KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY - ke KORONAVIRu
2 Aktuálně (z 25. 3. , 14:45) k zápisu do 1. tříd
3 Aktuální informace k 20. 3. 2020
4 Vydávání formulářů „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let ...“ trvá
5 Uzavírka všech sportovišť
6 Aktuální informace k 12. 3. 2020
7 Změna - zrušení všech pronájmů v budově školy
8 Zavřená škola od středy
9 Úplný text mimořádného opatření
10 Informace zřizovatele školy MČ Praha 8
11 Potvrzování ošetřovného pro rodiče dětí do 10 let
12 ! ! ! Aktuálně ke koronaviru - 6. 3. 2020 ! ! !
13 Ke Koronaviru
14 Služba během jarních prázdnin
15 Jarní prázdniny v družině
16 Vydávání zápisových lístků rodičům 5. a 7. ročníku
17 Den vysvědčení - 30. 1. 2020
18 Informace k zápisu do 1. tříd
19 Dny otevřených dveří a setkání s rodiči budoucích prvňáčků
20 Upozornění pro strávníky jídelny ZŠ Burešova
21 Tříkrálová sbírka
22 Funkčnost pevných linek obnovena
23 Nefunkčnost pevných linek
24 Vysvětlení a omluva rodičům za stávkou způsobené komplikace
25 Pozor: Praha 8 nabízí pomoc rodičům dětí ze stávkujících škol
26 Externí kroužky v den stávky
27 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
28 Prosba na rodiče
29 !!! Upozornění k 6. 11. 2019 !!!
30 Podzimní prázdniny v družině
31 Služba během podzimních prázdnin
32 Nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí škol. roku 2019/20 - aktualizace 23. října 2019
33 Karty Happysnack
34 Elektronické přihlašování do kroužků ŠD - aktualizace - 15. 9. 2019
35 Zážitkový kurz - září 2019 - aktualizace 10. 9. 2019
36 Úprava rozvrhu pro 1. stupeň v týdnu od 9. do 13. září 2019
37 Přihlašování do kroužků
38 Informační list M11 - září 2019
39 Rozmístění učeben a kabinetů
40 "Lítačka z domova"
41 Den pro rodinu s dětmi v Praze 8
42 Organizace vyučování na začátku školního roku 2019/2020
43 Rozřazení prvňáčků do tříd - školní rok 2019/2020
44 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
45 Organizace školního roku 2019-20
46 Informace o zvýšení cen obědů ve školním roce 2019/20
47 Pozvánka na informativní schůzku budoucích šesťáků
48 Pozvánka na informativní schůzku budoucích prvňáčků
49 Info k ŠD - květen, červen 2019
50 Úspěchy žáků v soutěži v AJ
51 Aktuální informace k zápisu do 1. tříd
52 Školní akademie 2019
53 Ředitelské volno 24. května 2019
54 Zápis do 1. ročníku
55 Nabídka zájmových kroužků na 2. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizováno 14. 2. 2019
56 Příprava pro předškoláky
57 Tříkrálová sbírka 2019 i v ZŠ Burešova
58 Služba během vánočních prázdnin
59 Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
60 Vánoční týden ve školní družině
61 Informace ze školní jídelny - sporožirové účty
62 TÝDEN FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
63 Prosba na rodiče
64 Výuka náboženství
65 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
66 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
67 Informační list M10 - září 2018
68 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
69 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
70 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
71 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
72 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
73 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
74 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
75 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
76 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
77 Služba během ředitelského volna
78 Třídní schůzky
79 Sběr - duben 2018
80 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
81 ŠKOLNÍ AKADEMIE
82 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
83 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
84 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
85 Sportovec roku
86 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
87 Zápis do 1. tříd
88 Lyžařský výcvik
89 Dny otevřených dveří
90 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
91 Sběr - 17. a 18. leden 2018
92 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
93 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
94 Preventivní akce proti výskytu vší
95 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
96 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
97 JARMARK - 23. listopadu 2017
98 Volby zástupce rodičů do Školské rady
99 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
100 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
101 Prosba na rodiče
102 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
103 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
104 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
105 Sběr - říjen 2017
106 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
107 Pěší den - zhodnocení
108 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
109 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
110 Čipy na otvírání závor
111 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
112 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
113 Informační list MP/2017 - září 2017
114 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
115 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
116 1. září 2017 - uzavřen areál školy
117 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
118 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
119 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
120 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
121 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
122 Organizace posledních školních dnů
123 Sběr - červen 2017
124 Zahájení prací na areálových komunikacích
125 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
126 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
127 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
128 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
129 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
130 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
131 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
132 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
133 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
134 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
135 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
136 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
137 Školní akademie - duben 2017
138 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
139 Výměna schodiště u hřiště
140 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
141 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
142 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
143 AKADEMIE
144 Služba během velikonočních prázdnin
145 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
146 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
147 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
148 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
149 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
150 Služba během pololetních a jarních prázdnin
151 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
152 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
153 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
154 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
155 Tříkrálová sbírka
156 Služba během vánočních prázdnin
157 ŠD o vánočních prázdninách
158 Adventní procházka
159 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
160 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
161 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
162 Prolétněte se nad školou!
163 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
164 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
165 Prosba na rodiče
166 Služba během podzimních prázdnin
167 Podzimní prázdniny ve školní družině
168 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
169 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
170 Informační listy - září 2016
171 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
172 Rozmístění učeben 2016/17
173 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
174 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
175 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
176 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
177 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
178 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
179 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
180 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
181 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
182 Organizace vyučování od 23. června 2016
183 Ředitelský den - 21. června 2016
184 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
185 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
186 Vídeň
187 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
188 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
189 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
190 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
191 Plavání ŠD - změny!
192 ŠKOLNÍ AKADEMIE
193 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
194 Sběr - duben 2016
195 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
196 Kroužek logopedie se nekoná:
197 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
198 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
199 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
200 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
201 Lyžařský výcvik
202 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
203 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
204 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
205 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
206 Maďarská kuchyně
207 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
208 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
209 Sběr - leden 2016
210 Dny otevřených dveří
211 Dny otevřených dveří
212 Zápis do 1. tříd
213 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
214 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
215 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
216 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
217 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
218 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
219 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
220 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
221 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
222 Vánoční jarmark 2015
223 Italská kuchyně
224 Služba během podzimních prázdnin
225 Prosba na rodiče
226 Podzimní prázdniny ve školní družině
227 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
228 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
229 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
230 Zážitkový kurz
231 Prvňáčci - rozdělení do tříd
232 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
233 Konce vyučování 2015/16
234 Úspěch ve SCIO testech
235 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
236 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
237 Služby o prázdninách
238 Ke kroužkům 2015-2016
239 Výdej obědů
240 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
241 Sběr
242 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
243 Zájmové kroužky ŠD
244 Ukázková hodina taneční školy
245 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
246 Akce ŠD
247 Pozvánka na akademii ŠD
248 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
249 Školy v přírodě
250 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
251 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
252 Anglická soutěž Come and Show
253 Úspěch žáků ŠD
254 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
255 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
256 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
257 Náboženství
258 Velikonoční prázdniny ve ŠD
259 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
260 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
261 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
262 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
263 Služba ve škole během jarních prázdnin
264 Provoz ŠD o jarních prázdninách
265 Přípravka pro předškoláky
266 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
267 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
268 Sběr - změna termínu
269 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
270 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
271 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
272 Tříkrálová sbírka
273 Informace k zápisu do 1. ročníku
274 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
275 Dny otevřených dveří
276 Výsledek voleb do ŠR
277 Pojištění žáků
278 Keramická dílna ŠD
279 Vánoční jarmark
280 Upozornění - oprava hřiště
281 Aktuálně ze školní družiny
282 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
283 Podzimní prázdniny
284 Lyžařský kurz
285 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
286 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
287 Upozornění
288 Rekonstrukce školního hřiště
289 Nové kartičky na mléko
290 Plavecko-běžecký závod
291 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
292 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
293 Kroužky ŠD
294 Schůze výboru Sdružení rodičů
295 Info ŠJ
296 Konce vyučování 1. týden
297 Zážitkový kurz - aktuálně
298 Organizace 1. týdne
299 Nové rozmístění tříd
300 Prvňáčci - rozdělení do tříd
301 Stravování 1. roč.
302 Konce vyučování - 2014/15
303 Předání "kolečka"
304 Učební pomůcky 2014/15
305 Zájmové kroužky ŠD
306 Organizace konce školního roku
307 Sběr aktuálně
308 Oslavy výročí naší školy
309 Informativní schůzka budoucích šesťáků
310 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
311 Come and show 2014
312 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
313 Povolení k vjezdu
314 Absolventské práce
315 Poděkování
316 Přípravka pro předškoláky
317 Aktualizace rozvrhů
318 Jak se zbavit vší
319 Informace k zápisu do 1.ročníku
320 Lyžařský kurz
321 Poslední volná místa
322 Sběr papíru
323 Odpadá kroužek
324 Sbírka knih pro školní knihovnu
325 Lyžařský kurz
326 VAROVÁNÍ
327 Kino
328 Vstup do školy
329 Sbírka knih
330 Česko čte dětem
331 Zájmové kroužky
332 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
333 Kroužky 2014/15
334 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
335 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
336 Konce vyučování
337 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
338 Ředitelské volno
339 Vysvědčení se Spartou
340 Výuka náboženství
341 Kontakty
342 Najdete nás