1 Vydávání zápisových lístků rodičům 5. a 7. ročníku
2 Služba během pololetních prázdnin
3 Den vysvědčení - 30. 1. 2020
4 Informace k zápisu do 1. tříd
5 Dny otevřených dveří a setkání s rodiči budoucích prvňáčků
6 Upozornění pro strávníky jídelny ZŠ Burešova
7 Tříkrálová sbírka
8 Služba během vánočních prázdnin
9 Vánoční prázdniny v ŠD
10 Cesta BETLÉMSKÝM SVĚTLEM
11 Vánoční týden ve ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
12 ŠD v době jarmarku - 28. 11. 2019
13 Funkčnost pevných linek obnovena
14 Nefunkčnost pevných linek
15 Vysvětlení a omluva rodičům za stávkou způsobené komplikace
16 Pozor: Praha 8 nabízí pomoc rodičům dětí ze stávkujících škol
17 Externí kroužky v den stávky
18 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
19 Prosba na rodiče
20 !!! Upozornění k 6. 11. 2019 !!!
21 Podzimní prázdniny v družině
22 Služba během podzimních prázdnin
23 Nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí škol. roku 2019/20 - aktualizace 23. října 2019
24 Karty Happysnack
25 Elektronické přihlašování do kroužků ŠD - aktualizace - 15. 9. 2019
26 Zážitkový kurz - září 2019 - aktualizace 10. 9. 2019
27 Úprava rozvrhu pro 1. stupeň v týdnu od 9. do 13. září 2019
28 Přihlašování do kroužků
29 Informační list M11 - září 2019
30 Rozmístění učeben a kabinetů
31 "Lítačka z domova"
32 Den pro rodinu s dětmi v Praze 8
33 Organizace vyučování na začátku školního roku 2019/2020
34 Rozřazení prvňáčků do tříd - školní rok 2019/2020
35 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
36 Organizace školního roku 2019-20
37 Informace o zvýšení cen obědů ve školním roce 2019/20
38 Pozvánka na informativní schůzku budoucích šesťáků
39 Pozvánka na informativní schůzku budoucích prvňáčků
40 Info k ŠD - květen, červen 2019
41 Úspěchy žáků v soutěži v AJ
42 Aktuální informace k zápisu do 1. tříd
43 Školní akademie 2019
44 Ředitelské volno 24. května 2019
45 Zápis do 1. ročníku
46 Nabídka zájmových kroužků na 2. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizováno 14. 2. 2019
47 Příprava pro předškoláky
48 Tříkrálová sbírka 2019 i v ZŠ Burešova
49 Služba během vánočních prázdnin
50 Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
51 Vánoční týden ve školní družině
52 Informace ze školní jídelny - sporožirové účty
53 TÝDEN FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
54 Prosba na rodiče
55 Výuka náboženství
56 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
57 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
58 Informační list M10 - září 2018
59 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
60 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
61 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
62 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
63 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
64 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
65 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
66 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
67 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
68 Služba během ředitelského volna
69 Třídní schůzky
70 Sběr - duben 2018
71 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
72 ŠKOLNÍ AKADEMIE
73 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
74 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
75 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
76 Sportovec roku
77 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
78 Zápis do 1. tříd
79 Lyžařský výcvik
80 Dny otevřených dveří
81 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
82 Sběr - 17. a 18. leden 2018
83 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
84 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
85 Preventivní akce proti výskytu vší
86 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
87 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
88 JARMARK - 23. listopadu 2017
89 Volby zástupce rodičů do Školské rady
90 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
91 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
92 Prosba na rodiče
93 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
94 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
95 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
96 Sběr - říjen 2017
97 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
98 Pěší den - zhodnocení
99 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
100 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
101 Čipy na otvírání závor
102 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
103 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
104 Informační list MP/2017 - září 2017
105 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
106 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
107 1. září 2017 - uzavřen areál školy
108 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
109 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
110 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
111 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
112 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
113 Organizace posledních školních dnů
114 Sběr - červen 2017
115 Zahájení prací na areálových komunikacích
116 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
117 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
118 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
119 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
120 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
121 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
122 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
123 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
124 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
125 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
126 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
127 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
128 Školní akademie - duben 2017
129 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
130 Výměna schodiště u hřiště
131 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
132 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
133 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
134 AKADEMIE
135 Služba během velikonočních prázdnin
136 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
137 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
138 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
139 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
140 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
141 Služba během pololetních a jarních prázdnin
142 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
143 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
144 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
145 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
146 Tříkrálová sbírka
147 Služba během vánočních prázdnin
148 ŠD o vánočních prázdninách
149 Adventní procházka
150 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
151 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
152 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
153 Prolétněte se nad školou!
154 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
155 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
156 Prosba na rodiče
157 Služba během podzimních prázdnin
158 Podzimní prázdniny ve školní družině
159 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
160 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
161 Informační listy - září 2016
162 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
163 Rozmístění učeben 2016/17
164 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
165 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
166 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
167 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
168 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
169 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
170 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
171 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
172 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
173 Organizace vyučování od 23. června 2016
174 Ředitelský den - 21. června 2016
175 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
176 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
177 Vídeň
178 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
179 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
180 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
181 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
182 Plavání ŠD - změny!
183 ŠKOLNÍ AKADEMIE
184 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
185 Sběr - duben 2016
186 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
187 Kroužek logopedie se nekoná:
188 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
189 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
190 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
191 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
192 Lyžařský výcvik
193 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
194 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
195 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
196 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
197 Maďarská kuchyně
198 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
199 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
200 Sběr - leden 2016
201 Dny otevřených dveří
202 Dny otevřených dveří
203 Zápis do 1. tříd
204 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
205 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
206 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
207 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
208 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
209 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
210 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
211 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
212 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
213 Vánoční jarmark 2015
214 Italská kuchyně
215 Služba během podzimních prázdnin
216 Prosba na rodiče
217 Podzimní prázdniny ve školní družině
218 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
219 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
220 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
221 Zážitkový kurz
222 Prvňáčci - rozdělení do tříd
223 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
224 Konce vyučování 2015/16
225 Úspěch ve SCIO testech
226 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
227 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
228 Služby o prázdninách
229 Ke kroužkům 2015-2016
230 Výdej obědů
231 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
232 Sběr
233 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
234 Zájmové kroužky ŠD
235 Ukázková hodina taneční školy
236 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
237 Akce ŠD
238 Pozvánka na akademii ŠD
239 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
240 Školy v přírodě
241 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
242 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
243 Anglická soutěž Come and Show
244 Úspěch žáků ŠD
245 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
246 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
247 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
248 Náboženství
249 Velikonoční prázdniny ve ŠD
250 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
251 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
252 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
253 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
254 Služba ve škole během jarních prázdnin
255 Provoz ŠD o jarních prázdninách
256 Přípravka pro předškoláky
257 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
258 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
259 Sběr - změna termínu
260 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
261 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
262 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
263 Tříkrálová sbírka
264 Informace k zápisu do 1. ročníku
265 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
266 Dny otevřených dveří
267 Výsledek voleb do ŠR
268 Pojištění žáků
269 Keramická dílna ŠD
270 Vánoční jarmark
271 Upozornění - oprava hřiště
272 Aktuálně ze školní družiny
273 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
274 Podzimní prázdniny
275 Lyžařský kurz
276 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
277 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
278 Upozornění
279 Rekonstrukce školního hřiště
280 Nové kartičky na mléko
281 Plavecko-běžecký závod
282 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
283 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
284 Kroužky ŠD
285 Schůze výboru Sdružení rodičů
286 Info ŠJ
287 Konce vyučování 1. týden
288 Zážitkový kurz - aktuálně
289 Organizace 1. týdne
290 Nové rozmístění tříd
291 Prvňáčci - rozdělení do tříd
292 Stravování 1. roč.
293 Konce vyučování - 2014/15
294 Předání "kolečka"
295 Učební pomůcky 2014/15
296 Zájmové kroužky ŠD
297 Organizace konce školního roku
298 Sběr aktuálně
299 Oslavy výročí naší školy
300 Informativní schůzka budoucích šesťáků
301 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
302 Come and show 2014
303 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
304 Povolení k vjezdu
305 Absolventské práce
306 Poděkování
307 Přípravka pro předškoláky
308 Aktualizace rozvrhů
309 Jak se zbavit vší
310 Informace k zápisu do 1.ročníku
311 Lyžařský kurz
312 Poslední volná místa
313 Sběr papíru
314 Odpadá kroužek
315 Sbírka knih pro školní knihovnu
316 Lyžařský kurz
317 VAROVÁNÍ
318 Kino
319 Vstup do školy
320 Sbírka knih
321 Česko čte dětem
322 Zájmové kroužky
323 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
324 Kroužky 2014/15
325 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
326 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
327 Konce vyučování
328 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
329 Ředitelské volno
330 Vysvědčení se Spartou
331 Výuka náboženství
332 Kontakty
333 Najdete nás