1 Konce vyučování v posledních dnech školního roku 2018/19
2 Organizace školního roku 2019-20
3 Konce vyučování pro školní rok 2019-20
4 Informace o zvýšení cen obědů ve školním roce 2019/20
5 Pozvánka na informativní schůzku budoucích šesťáků
6 Pozvánka na informativní schůzku budoucích prvňáčků
7 Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 - aktualizováno 14. května 2019
8 Info k ŠD - květen, červen 2019
9 Úspěchy žáků v soutěži v AJ
10 Aktuální informace k zápisu do 1. tříd
11 Školní akademie 2019
12 Ředitelské volno 24. května 2019
13 Zápis do 1. ročníku
14 Nabídka zájmových kroužků na 2. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizováno 14. 2. 2019
15 Příprava pro předškoláky
16 Tříkrálová sbírka 2019 i v ZŠ Burešova
17 Služba během vánočních prázdnin
18 Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
19 Vánoční týden ve školní družině
20 Informace ze školní jídelny - sporožirové účty
21 Prosba na rodiče
22 Výuka náboženství
23 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
24 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
25 Informační list M10 - září 2018
26 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
27 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
28 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
29 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
30 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
31 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
32 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
33 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
34 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
35 Služba během ředitelského volna
36 Třídní schůzky
37 Sběr - duben 2018
38 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
39 ŠKOLNÍ AKADEMIE
40 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
41 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
42 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
43 Sportovec roku
44 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
45 Zápis do 1. tříd
46 Lyžařský výcvik
47 Dny otevřených dveří
48 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
49 Sběr - 17. a 18. leden 2018
50 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
51 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
52 Preventivní akce proti výskytu vší
53 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
54 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
55 JARMARK - 23. listopadu 2017
56 Volby zástupce rodičů do Školské rady
57 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
58 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
59 Prosba na rodiče
60 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
61 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
62 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
63 Sběr - říjen 2017
64 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
65 Pěší den - zhodnocení
66 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
67 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
68 Čipy na otvírání závor
69 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
70 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
71 Informační list MP/2017 - září 2017
72 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
73 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
74 1. září 2017 - uzavřen areál školy
75 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
76 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
77 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
78 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
79 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
80 Organizace posledních školních dnů
81 Sběr - červen 2017
82 Zahájení prací na areálových komunikacích
83 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
84 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
85 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
86 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
87 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
88 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
89 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
90 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
91 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
92 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
93 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
94 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
95 Školní akademie - duben 2017
96 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
97 Výměna schodiště u hřiště
98 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
99 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
100 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
101 AKADEMIE
102 Služba během velikonočních prázdnin
103 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
104 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
105 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
106 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
107 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
108 Služba během pololetních a jarních prázdnin
109 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
110 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
111 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
112 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
113 Tříkrálová sbírka
114 Služba během vánočních prázdnin
115 ŠD o vánočních prázdninách
116 Adventní procházka
117 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
118 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
119 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
120 Prolétněte se nad školou!
121 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
122 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
123 Prosba na rodiče
124 Služba během podzimních prázdnin
125 Podzimní prázdniny ve školní družině
126 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
127 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
128 Informační listy - září 2016
129 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
130 Rozmístění učeben 2016/17
131 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
132 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
133 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
134 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
135 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
136 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
137 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
138 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
139 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
140 Organizace vyučování od 23. června 2016
141 Ředitelský den - 21. června 2016
142 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
143 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
144 Vídeň
145 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
146 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
147 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
148 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
149 Plavání ŠD - změny!
150 ŠKOLNÍ AKADEMIE
151 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
152 Sběr - duben 2016
153 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
154 Kroužek logopedie se nekoná:
155 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
156 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
157 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
158 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
159 Lyžařský výcvik
160 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
161 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
162 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
163 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
164 Maďarská kuchyně
165 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
166 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
167 Sběr - leden 2016
168 Dny otevřených dveří
169 Dny otevřených dveří
170 Zápis do 1. tříd
171 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
172 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
173 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
174 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
175 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
176 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
177 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
178 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
179 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
180 Vánoční jarmark 2015
181 Italská kuchyně
182 Služba během podzimních prázdnin
183 Prosba na rodiče
184 Podzimní prázdniny ve školní družině
185 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
186 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
187 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
188 Zážitkový kurz
189 Prvňáčci - rozdělení do tříd
190 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
191 Konce vyučování 2015/16
192 Úspěch ve SCIO testech
193 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
194 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
195 Služby o prázdninách
196 Ke kroužkům 2015-2016
197 Výdej obědů
198 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
199 Sběr
200 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
201 Zájmové kroužky ŠD
202 Ukázková hodina taneční školy
203 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
204 Akce ŠD
205 Pozvánka na akademii ŠD
206 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
207 Školy v přírodě
208 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
209 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
210 Anglická soutěž Come and Show
211 Úspěch žáků ŠD
212 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
213 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
214 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
215 Náboženství
216 Velikonoční prázdniny ve ŠD
217 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
218 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
219 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
220 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
221 Služba ve škole během jarních prázdnin
222 Provoz ŠD o jarních prázdninách
223 Přípravka pro předškoláky
224 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
225 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
226 Sběr - změna termínu
227 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
228 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
229 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
230 Tříkrálová sbírka
231 Informace k zápisu do 1. ročníku
232 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
233 Dny otevřených dveří
234 Výsledek voleb do ŠR
235 Pojištění žáků
236 Keramická dílna ŠD
237 Vánoční jarmark
238 Upozornění - oprava hřiště
239 Aktuálně ze školní družiny
240 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
241 Podzimní prázdniny
242 Lyžařský kurz
243 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
244 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
245 Upozornění
246 Rekonstrukce školního hřiště
247 Nové kartičky na mléko
248 Plavecko-běžecký závod
249 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
250 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
251 Kroužky ŠD
252 Schůze výboru Sdružení rodičů
253 Info ŠJ
254 Konce vyučování 1. týden
255 Zážitkový kurz - aktuálně
256 Organizace 1. týdne
257 Nové rozmístění tříd
258 Prvňáčci - rozdělení do tříd
259 Stravování 1. roč.
260 Konce vyučování - 2014/15
261 Předání "kolečka"
262 Učební pomůcky 2014/15
263 Zájmové kroužky ŠD
264 Organizace konce školního roku
265 Sběr aktuálně
266 Oslavy výročí naší školy
267 Informativní schůzka budoucích šesťáků
268 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
269 Come and show 2014
270 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
271 Povolení k vjezdu
272 Absolventské práce
273 Poděkování
274 Přípravka pro předškoláky
275 Aktualizace rozvrhů
276 Jak se zbavit vší
277 Informace k zápisu do 1.ročníku
278 Lyžařský kurz
279 Poslední volná místa
280 Sběr papíru
281 Odpadá kroužek
282 Sbírka knih pro školní knihovnu
283 Lyžařský kurz
284 VAROVÁNÍ
285 Kino
286 Vstup do školy
287 Sbírka knih
288 Česko čte dětem
289 Zájmové kroužky
290 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
291 Kroužky 2014/15
292 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
293 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
294 Konce vyučování
295 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
296 Ředitelské volno
297 Vysvědčení se Spartou
298 Výuka náboženství
299 Kontakty
300 Najdete nás