1 ŠD v době jarmarku - 28. 11. 2019
2 Funkčnost pevných linek obnovena
3 Nefunkčnost pevných linek
4 Vysvětlení a omluva rodičům za stávkou způsobené komplikace
5 Pozor: Praha 8 nabízí pomoc rodičům dětí ze stávkujících škol
6 Externí kroužky v den stávky
7 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
8 Prosba na rodiče
9 !!! Upozornění k 6. 11. 2019 !!!
10 Podzimní prázdniny v družině
11 Služba během podzimních prázdnin
12 Nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí škol. roku 2019/20 - aktualizace 23. října 2019
13 Karty Happysnack
14 Elektronické přihlašování do kroužků ŠD - aktualizace - 15. 9. 2019
15 Zážitkový kurz - září 2019 - aktualizace 10. 9. 2019
16 Úprava rozvrhu pro 1. stupeň v týdnu od 9. do 13. září 2019
17 Přihlašování do kroužků
18 Informační list M11 - září 2019
19 Rozmístění učeben a kabinetů
20 "Lítačka z domova"
21 Den pro rodinu s dětmi v Praze 8
22 Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 - aktualizováno 28. 8. 2019
23 Organizace vyučování na začátku školního roku 2019/2020
24 Rozřazení prvňáčků do tříd - školní rok 2019/2020
25 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
26 Organizace školního roku 2019-20
27 Informace o zvýšení cen obědů ve školním roce 2019/20
28 Pozvánka na informativní schůzku budoucích šesťáků
29 Pozvánka na informativní schůzku budoucích prvňáčků
30 Info k ŠD - květen, červen 2019
31 Úspěchy žáků v soutěži v AJ
32 Aktuální informace k zápisu do 1. tříd
33 Školní akademie 2019
34 Ředitelské volno 24. května 2019
35 Zápis do 1. ročníku
36 Nabídka zájmových kroužků na 2. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizováno 14. 2. 2019
37 Příprava pro předškoláky
38 Tříkrálová sbírka 2019 i v ZŠ Burešova
39 Služba během vánočních prázdnin
40 Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
41 Vánoční týden ve školní družině
42 Informace ze školní jídelny - sporožirové účty
43 TÝDEN FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
44 Prosba na rodiče
45 Výuka náboženství
46 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
47 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
48 Informační list M10 - září 2018
49 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
50 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
51 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
52 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
53 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
54 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
55 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
56 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
57 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
58 Služba během ředitelského volna
59 Třídní schůzky
60 Sběr - duben 2018
61 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
62 ŠKOLNÍ AKADEMIE
63 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
64 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
65 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
66 Sportovec roku
67 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
68 Zápis do 1. tříd
69 Lyžařský výcvik
70 Dny otevřených dveří
71 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
72 Sběr - 17. a 18. leden 2018
73 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
74 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
75 Preventivní akce proti výskytu vší
76 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
77 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
78 JARMARK - 23. listopadu 2017
79 Volby zástupce rodičů do Školské rady
80 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
81 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
82 Prosba na rodiče
83 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
84 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
85 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
86 Sběr - říjen 2017
87 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
88 Pěší den - zhodnocení
89 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
90 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
91 Čipy na otvírání závor
92 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
93 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
94 Informační list MP/2017 - září 2017
95 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
96 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
97 1. září 2017 - uzavřen areál školy
98 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
99 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
100 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
101 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
102 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
103 Organizace posledních školních dnů
104 Sběr - červen 2017
105 Zahájení prací na areálových komunikacích
106 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
107 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
108 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
109 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
110 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
111 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
112 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
113 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
114 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
115 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
116 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
117 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
118 Školní akademie - duben 2017
119 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
120 Výměna schodiště u hřiště
121 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
122 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
123 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
124 AKADEMIE
125 Služba během velikonočních prázdnin
126 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
127 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
128 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
129 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
130 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
131 Služba během pololetních a jarních prázdnin
132 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
133 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
134 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
135 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
136 Tříkrálová sbírka
137 Služba během vánočních prázdnin
138 ŠD o vánočních prázdninách
139 Adventní procházka
140 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
141 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
142 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
143 Prolétněte se nad školou!
144 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
145 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
146 Prosba na rodiče
147 Služba během podzimních prázdnin
148 Podzimní prázdniny ve školní družině
149 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
150 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
151 Informační listy - září 2016
152 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
153 Rozmístění učeben 2016/17
154 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
155 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
156 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
157 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
158 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
159 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
160 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
161 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
162 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
163 Organizace vyučování od 23. června 2016
164 Ředitelský den - 21. června 2016
165 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
166 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
167 Vídeň
168 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
169 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
170 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
171 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
172 Plavání ŠD - změny!
173 ŠKOLNÍ AKADEMIE
174 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
175 Sběr - duben 2016
176 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
177 Kroužek logopedie se nekoná:
178 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
179 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
180 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
181 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
182 Lyžařský výcvik
183 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
184 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
185 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
186 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
187 Maďarská kuchyně
188 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
189 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
190 Sběr - leden 2016
191 Dny otevřených dveří
192 Dny otevřených dveří
193 Zápis do 1. tříd
194 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
195 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
196 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
197 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
198 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
199 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
200 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
201 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
202 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
203 Vánoční jarmark 2015
204 Italská kuchyně
205 Služba během podzimních prázdnin
206 Prosba na rodiče
207 Podzimní prázdniny ve školní družině
208 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
209 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
210 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
211 Zážitkový kurz
212 Prvňáčci - rozdělení do tříd
213 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
214 Konce vyučování 2015/16
215 Úspěch ve SCIO testech
216 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
217 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
218 Služby o prázdninách
219 Ke kroužkům 2015-2016
220 Výdej obědů
221 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
222 Sběr
223 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
224 Zájmové kroužky ŠD
225 Ukázková hodina taneční školy
226 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
227 Akce ŠD
228 Pozvánka na akademii ŠD
229 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
230 Školy v přírodě
231 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
232 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
233 Anglická soutěž Come and Show
234 Úspěch žáků ŠD
235 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
236 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
237 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
238 Náboženství
239 Velikonoční prázdniny ve ŠD
240 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
241 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
242 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
243 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
244 Služba ve škole během jarních prázdnin
245 Provoz ŠD o jarních prázdninách
246 Přípravka pro předškoláky
247 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
248 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
249 Sběr - změna termínu
250 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
251 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
252 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
253 Tříkrálová sbírka
254 Informace k zápisu do 1. ročníku
255 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
256 Dny otevřených dveří
257 Výsledek voleb do ŠR
258 Pojištění žáků
259 Keramická dílna ŠD
260 Vánoční jarmark
261 Upozornění - oprava hřiště
262 Aktuálně ze školní družiny
263 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
264 Podzimní prázdniny
265 Lyžařský kurz
266 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
267 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
268 Upozornění
269 Rekonstrukce školního hřiště
270 Nové kartičky na mléko
271 Plavecko-běžecký závod
272 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
273 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
274 Kroužky ŠD
275 Schůze výboru Sdružení rodičů
276 Info ŠJ
277 Konce vyučování 1. týden
278 Zážitkový kurz - aktuálně
279 Organizace 1. týdne
280 Nové rozmístění tříd
281 Prvňáčci - rozdělení do tříd
282 Stravování 1. roč.
283 Konce vyučování - 2014/15
284 Předání "kolečka"
285 Učební pomůcky 2014/15
286 Zájmové kroužky ŠD
287 Organizace konce školního roku
288 Sběr aktuálně
289 Oslavy výročí naší školy
290 Informativní schůzka budoucích šesťáků
291 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
292 Come and show 2014
293 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
294 Povolení k vjezdu
295 Absolventské práce
296 Poděkování
297 Přípravka pro předškoláky
298 Aktualizace rozvrhů
299 Jak se zbavit vší
300 Informace k zápisu do 1.ročníku
301 Lyžařský kurz
302 Poslední volná místa
303 Sběr papíru
304 Odpadá kroužek
305 Sbírka knih pro školní knihovnu
306 Lyžařský kurz
307 VAROVÁNÍ
308 Kino
309 Vstup do školy
310 Sbírka knih
311 Česko čte dětem
312 Zájmové kroužky
313 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
314 Kroužky 2014/15
315 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
316 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
317 Konce vyučování
318 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
319 Ředitelské volno
320 Vysvědčení se Spartou
321 Výuka náboženství
322 Kontakty
323 Najdete nás