1 Organizace posledních školních dnů
2 Sběr - červen 2017
3 Zahájení prací na areálových komunikacích
4 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
5 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
6 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
7 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
8 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
9 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
10 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
11 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
12 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
13 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
14 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
15 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
16 Školní akademie - duben 2017
17 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
18 Výměna schodiště u hřiště
19 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
20 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
21 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
22 AKADEMIE
23 Služba během velikonočních prázdnin
24 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
25 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
26 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
27 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
28 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
29 Služba během pololetních a jarních prázdnin
30 Jarní prázdniny v družině
31 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
32 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
33 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
34 ZŠ Burešova se těší na nové prvňáčky
35 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
36 Tříkrálová sbírka
37 Služba během vánočních prázdnin
38 ŠD o vánočních prázdninách
39 Adventní procházka
40 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
41 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
42 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
43 Prolétněte se nad školou!
44 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
45 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
46 Prosba na rodiče
47 Služba během podzimních prázdnin
48 Podzimní prázdniny ve školní družině
49 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
50 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
51 Informační listy - září 2016
52 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
53 Rozmístění učeben 2016/17
54 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
55 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
56 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
57 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
58 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
59 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
60 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
61 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
62 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
63 Organizace vyučování od 23. června 2016
64 Ředitelský den - 21. června 2016
65 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
66 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
67 Vídeň
68 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
69 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
70 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
71 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
72 Plavání ŠD - změny!
73 ŠKOLNÍ AKADEMIE
74 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
75 Sběr - duben 2016
76 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
77 Kroužek logopedie se nekoná:
78 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
79 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
80 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
81 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
82 Lyžařský výcvik
83 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
84 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
85 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
86 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
87 Maďarská kuchyně
88 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
89 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
90 Sběr - leden 2016
91 Dny otevřených dveří
92 Dny otevřených dveří
93 Zápis do 1. tříd
94 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
95 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
96 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
97 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
98 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
99 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
100 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
101 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
102 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
103 Vánoční jarmark 2015
104 Italská kuchyně
105 Služba během podzimních prázdnin
106 Prosba na rodiče
107 Podzimní prázdniny ve školní družině
108 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
109 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
110 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
111 Zážitkový kurz
112 Prvňáčci - rozdělení do tříd
113 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
114 Konce vyučování 2015/16
115 Úspěch ve SCIO testech
116 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
117 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
118 Služby o prázdninách
119 Ke kroužkům 2015-2016
120 Výdej obědů
121 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
122 Sběr
123 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
124 Zájmové kroužky ŠD
125 Ukázková hodina taneční školy
126 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
127 Akce ŠD
128 Pozvánka na akademii ŠD
129 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
130 Školy v přírodě
131 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
132 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
133 Anglická soutěž Come and Show
134 Úspěch žáků ŠD
135 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
136 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
137 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
138 Náboženství
139 Velikonoční prázdniny ve ŠD
140 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
141 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
142 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
143 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
144 Služba ve škole během jarních prázdnin
145 Provoz ŠD o jarních prázdninách
146 Přípravka pro předškoláky
147 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
148 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
149 Sběr - změna termínu
150 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
151 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
152 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
153 Tříkrálová sbírka
154 Informace k zápisu do 1. ročníku
155 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
156 Dny otevřených dveří
157 Výsledek voleb do ŠR
158 Pojištění žáků
159 Keramická dílna ŠD
160 Vánoční jarmark
161 Upozornění - oprava hřiště
162 Aktuálně ze školní družiny
163 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
164 Podzimní prázdniny
165 Lyžařský kurz
166 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
167 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
168 Upozornění
169 Rekonstrukce školního hřiště
170 Nové kartičky na mléko
171 Plavecko-běžecký závod
172 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
173 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
174 Kroužky ŠD
175 Schůze výboru Sdružení rodičů
176 Info ŠJ
177 Konce vyučování 1. týden
178 Zážitkový kurz - aktuálně
179 Organizace 1. týdne
180 Nové rozmístění tříd
181 Prvňáčci - rozdělení do tříd
182 Stravování 1. roč.
183 Konce vyučování - 2014/15
184 Předání "kolečka"
185 Učební pomůcky 2014/15
186 Zájmové kroužky ŠD
187 Organizace konce školního roku
188 Sběr aktuálně
189 Oslavy výročí naší školy
190 Informativní schůzka budoucích šesťáků
191 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
192 Come and show 2014
193 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
194 Povolení k vjezdu
195 Absolventské práce
196 Poděkování
197 Přípravka pro předškoláky
198 Aktualizace rozvrhů
199 Jak se zbavit vší
200 Informace k zápisu do 1.ročníku
201 Lyžařský kurz
202 Poslední volná místa
203 Sběr papíru
204 Odpadá kroužek
205 Sbírka knih pro školní knihovnu
206 Lyžařský kurz
207 VAROVÁNÍ
208 Kino
209 Vstup do školy
210 Sbírka knih
211 Česko čte dětem
212 Zájmové kroužky
213 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
214 Kroužky 2014/15
215 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
216 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
217 Konce vyučování
218 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
219 Ředitelské volno
220 Vysvědčení se Spartou
221 Výuka náboženství
222 Kontakty
223 Najdete nás