1 Dny otevřených dveří
2 Příprava pro předškoláky 2018
3 Jarní prázdniny v družině
4 Služba během jarních prázdnin
5 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
6 Služba během pololetních prázdnin
7 24. ledna nebudou probíhat kroužky ŠD
8 Sběr - 17. a 18. leden 2018
9 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
10 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
11 Preventivní akce proti výskytu vší
12 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
13 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
14 JARMARK - 23. listopadu 2017
15 Volby zástupce rodičů do Školské rady
16 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
17 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
18 Prosba na rodiče
19 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
20 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
21 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
22 Sběr - říjen 2017
23 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
24 Pěší den - zhodnocení
25 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
26 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
27 Čipy na otvírání závor
28 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
29 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
30 Informační list MP/2017 - září 2017
31 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
32 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
33 1. září 2017 - uzavřen areál školy
34 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
35 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
36 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
37 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
38 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
39 Organizace posledních školních dnů
40 Sběr - červen 2017
41 Zahájení prací na areálových komunikacích
42 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
43 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
44 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
45 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
46 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
47 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
48 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
49 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
50 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
51 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
52 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
53 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
54 Školní akademie - duben 2017
55 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
56 Výměna schodiště u hřiště
57 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
58 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
59 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
60 AKADEMIE
61 Služba během velikonočních prázdnin
62 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
63 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
64 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
65 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
66 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
67 Služba během pololetních a jarních prázdnin
68 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
69 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
70 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
71 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
72 Tříkrálová sbírka
73 Služba během vánočních prázdnin
74 ŠD o vánočních prázdninách
75 Adventní procházka
76 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
77 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
78 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
79 Prolétněte se nad školou!
80 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
81 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
82 Prosba na rodiče
83 Služba během podzimních prázdnin
84 Podzimní prázdniny ve školní družině
85 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
86 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
87 Informační listy - září 2016
88 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
89 Rozmístění učeben 2016/17
90 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
91 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
92 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
93 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
94 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
95 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
96 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
97 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
98 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
99 Organizace vyučování od 23. června 2016
100 Ředitelský den - 21. června 2016
101 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
102 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
103 Vídeň
104 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
105 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
106 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
107 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
108 Plavání ŠD - změny!
109 ŠKOLNÍ AKADEMIE
110 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
111 Sběr - duben 2016
112 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
113 Kroužek logopedie se nekoná:
114 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
115 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
116 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
117 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
118 Lyžařský výcvik
119 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
120 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
121 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
122 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
123 Maďarská kuchyně
124 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
125 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
126 Sběr - leden 2016
127 Dny otevřených dveří
128 Dny otevřených dveří
129 Zápis do 1. tříd
130 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
131 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
132 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
133 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
134 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
135 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
136 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
137 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
138 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
139 Vánoční jarmark 2015
140 Italská kuchyně
141 Služba během podzimních prázdnin
142 Prosba na rodiče
143 Podzimní prázdniny ve školní družině
144 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
145 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
146 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
147 Zážitkový kurz
148 Prvňáčci - rozdělení do tříd
149 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
150 Konce vyučování 2015/16
151 Úspěch ve SCIO testech
152 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
153 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
154 Služby o prázdninách
155 Ke kroužkům 2015-2016
156 Výdej obědů
157 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
158 Sběr
159 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
160 Zájmové kroužky ŠD
161 Ukázková hodina taneční školy
162 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
163 Akce ŠD
164 Pozvánka na akademii ŠD
165 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
166 Školy v přírodě
167 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
168 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
169 Anglická soutěž Come and Show
170 Úspěch žáků ŠD
171 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
172 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
173 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
174 Náboženství
175 Velikonoční prázdniny ve ŠD
176 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
177 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
178 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
179 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
180 Služba ve škole během jarních prázdnin
181 Provoz ŠD o jarních prázdninách
182 Přípravka pro předškoláky
183 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
184 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
185 Sběr - změna termínu
186 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
187 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
188 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
189 Tříkrálová sbírka
190 Informace k zápisu do 1. ročníku
191 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
192 Dny otevřených dveří
193 Výsledek voleb do ŠR
194 Pojištění žáků
195 Keramická dílna ŠD
196 Vánoční jarmark
197 Upozornění - oprava hřiště
198 Aktuálně ze školní družiny
199 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
200 Podzimní prázdniny
201 Lyžařský kurz
202 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
203 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
204 Upozornění
205 Rekonstrukce školního hřiště
206 Nové kartičky na mléko
207 Plavecko-běžecký závod
208 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
209 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
210 Kroužky ŠD
211 Schůze výboru Sdružení rodičů
212 Info ŠJ
213 Konce vyučování 1. týden
214 Zážitkový kurz - aktuálně
215 Organizace 1. týdne
216 Nové rozmístění tříd
217 Prvňáčci - rozdělení do tříd
218 Stravování 1. roč.
219 Konce vyučování - 2014/15
220 Předání "kolečka"
221 Učební pomůcky 2014/15
222 Zájmové kroužky ŠD
223 Organizace konce školního roku
224 Sběr aktuálně
225 Oslavy výročí naší školy
226 Informativní schůzka budoucích šesťáků
227 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
228 Come and show 2014
229 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
230 Povolení k vjezdu
231 Absolventské práce
232 Poděkování
233 Přípravka pro předškoláky
234 Aktualizace rozvrhů
235 Jak se zbavit vší
236 Informace k zápisu do 1.ročníku
237 Lyžařský kurz
238 Poslední volná místa
239 Sběr papíru
240 Odpadá kroužek
241 Sbírka knih pro školní knihovnu
242 Lyžařský kurz
243 VAROVÁNÍ
244 Kino
245 Vstup do školy
246 Sbírka knih
247 Česko čte dětem
248 Zájmové kroužky
249 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
250 Kroužky 2014/15
251 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
252 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
253 Konce vyučování
254 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
255 Ředitelské volno
256 Vysvědčení se Spartou
257 Výuka náboženství
258 Kontakty
259 Najdete nás