1 Volná místa na plavání ŠD ve 2. pololetí
2 Upozornění pro strávníky jídelny ZŠ Burešova
3 Tříkrálová sbírka
4 Služba během vánočních prázdnin
5 Vánoční prázdniny v ŠD
6 Cesta BETLÉMSKÝM SVĚTLEM
7 Vánoční týden ve ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
8 ŠD v době jarmarku - 28. 11. 2019
9 Funkčnost pevných linek obnovena
10 Nefunkčnost pevných linek
11 Vysvětlení a omluva rodičům za stávkou způsobené komplikace
12 Pozor: Praha 8 nabízí pomoc rodičům dětí ze stávkujících škol
13 Externí kroužky v den stávky
14 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
15 Prosba na rodiče
16 !!! Upozornění k 6. 11. 2019 !!!
17 Podzimní prázdniny v družině
18 Služba během podzimních prázdnin
19 Nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí škol. roku 2019/20 - aktualizace 23. října 2019
20 Karty Happysnack
21 Elektronické přihlašování do kroužků ŠD - aktualizace - 15. 9. 2019
22 Zážitkový kurz - září 2019 - aktualizace 10. 9. 2019
23 Úprava rozvrhu pro 1. stupeň v týdnu od 9. do 13. září 2019
24 Přihlašování do kroužků
25 Informační list M11 - září 2019
26 Rozmístění učeben a kabinetů
27 "Lítačka z domova"
28 Den pro rodinu s dětmi v Praze 8
29 Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 - aktualizováno 28. 8. 2019
30 Organizace vyučování na začátku školního roku 2019/2020
31 Rozřazení prvňáčků do tříd - školní rok 2019/2020
32 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
33 Organizace školního roku 2019-20
34 Informace o zvýšení cen obědů ve školním roce 2019/20
35 Pozvánka na informativní schůzku budoucích šesťáků
36 Pozvánka na informativní schůzku budoucích prvňáčků
37 Info k ŠD - květen, červen 2019
38 Úspěchy žáků v soutěži v AJ
39 Aktuální informace k zápisu do 1. tříd
40 Školní akademie 2019
41 Ředitelské volno 24. května 2019
42 Zápis do 1. ročníku
43 Nabídka zájmových kroužků na 2. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizováno 14. 2. 2019
44 Příprava pro předškoláky
45 Tříkrálová sbírka 2019 i v ZŠ Burešova
46 Služba během vánočních prázdnin
47 Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
48 Vánoční týden ve školní družině
49 Informace ze školní jídelny - sporožirové účty
50 TÝDEN FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
51 Prosba na rodiče
52 Výuka náboženství
53 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
54 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
55 Informační list M10 - září 2018
56 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
57 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
58 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
59 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
60 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
61 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
62 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
63 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
64 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
65 Služba během ředitelského volna
66 Třídní schůzky
67 Sběr - duben 2018
68 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
69 ŠKOLNÍ AKADEMIE
70 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
71 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
72 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
73 Sportovec roku
74 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
75 Zápis do 1. tříd
76 Lyžařský výcvik
77 Dny otevřených dveří
78 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
79 Sběr - 17. a 18. leden 2018
80 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
81 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
82 Preventivní akce proti výskytu vší
83 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
84 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
85 JARMARK - 23. listopadu 2017
86 Volby zástupce rodičů do Školské rady
87 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
88 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
89 Prosba na rodiče
90 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
91 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
92 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
93 Sběr - říjen 2017
94 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
95 Pěší den - zhodnocení
96 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
97 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
98 Čipy na otvírání závor
99 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
100 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
101 Informační list MP/2017 - září 2017
102 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
103 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
104 1. září 2017 - uzavřen areál školy
105 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
106 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
107 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
108 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
109 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
110 Organizace posledních školních dnů
111 Sběr - červen 2017
112 Zahájení prací na areálových komunikacích
113 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
114 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
115 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
116 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
117 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
118 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
119 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
120 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
121 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
122 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
123 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
124 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
125 Školní akademie - duben 2017
126 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
127 Výměna schodiště u hřiště
128 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
129 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
130 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
131 AKADEMIE
132 Služba během velikonočních prázdnin
133 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
134 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
135 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
136 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
137 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
138 Služba během pololetních a jarních prázdnin
139 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
140 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
141 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
142 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
143 Tříkrálová sbírka
144 Služba během vánočních prázdnin
145 ŠD o vánočních prázdninách
146 Adventní procházka
147 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
148 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
149 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
150 Prolétněte se nad školou!
151 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
152 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
153 Prosba na rodiče
154 Služba během podzimních prázdnin
155 Podzimní prázdniny ve školní družině
156 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
157 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
158 Informační listy - září 2016
159 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
160 Rozmístění učeben 2016/17
161 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
162 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
163 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
164 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
165 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
166 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
167 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
168 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
169 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
170 Organizace vyučování od 23. června 2016
171 Ředitelský den - 21. června 2016
172 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
173 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
174 Vídeň
175 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
176 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
177 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
178 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
179 Plavání ŠD - změny!
180 ŠKOLNÍ AKADEMIE
181 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
182 Sběr - duben 2016
183 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
184 Kroužek logopedie se nekoná:
185 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
186 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
187 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
188 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
189 Lyžařský výcvik
190 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
191 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
192 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
193 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
194 Maďarská kuchyně
195 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
196 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
197 Sběr - leden 2016
198 Dny otevřených dveří
199 Dny otevřených dveří
200 Zápis do 1. tříd
201 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
202 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
203 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
204 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
205 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
206 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
207 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
208 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
209 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
210 Vánoční jarmark 2015
211 Italská kuchyně
212 Služba během podzimních prázdnin
213 Prosba na rodiče
214 Podzimní prázdniny ve školní družině
215 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
216 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
217 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
218 Zážitkový kurz
219 Prvňáčci - rozdělení do tříd
220 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
221 Konce vyučování 2015/16
222 Úspěch ve SCIO testech
223 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
224 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
225 Služby o prázdninách
226 Ke kroužkům 2015-2016
227 Výdej obědů
228 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
229 Sběr
230 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
231 Zájmové kroužky ŠD
232 Ukázková hodina taneční školy
233 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
234 Akce ŠD
235 Pozvánka na akademii ŠD
236 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
237 Školy v přírodě
238 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
239 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
240 Anglická soutěž Come and Show
241 Úspěch žáků ŠD
242 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
243 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
244 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
245 Náboženství
246 Velikonoční prázdniny ve ŠD
247 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
248 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
249 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
250 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
251 Služba ve škole během jarních prázdnin
252 Provoz ŠD o jarních prázdninách
253 Přípravka pro předškoláky
254 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
255 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
256 Sběr - změna termínu
257 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
258 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
259 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
260 Tříkrálová sbírka
261 Informace k zápisu do 1. ročníku
262 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
263 Dny otevřených dveří
264 Výsledek voleb do ŠR
265 Pojištění žáků
266 Keramická dílna ŠD
267 Vánoční jarmark
268 Upozornění - oprava hřiště
269 Aktuálně ze školní družiny
270 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
271 Podzimní prázdniny
272 Lyžařský kurz
273 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
274 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
275 Upozornění
276 Rekonstrukce školního hřiště
277 Nové kartičky na mléko
278 Plavecko-běžecký závod
279 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
280 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
281 Kroužky ŠD
282 Schůze výboru Sdružení rodičů
283 Info ŠJ
284 Konce vyučování 1. týden
285 Zážitkový kurz - aktuálně
286 Organizace 1. týdne
287 Nové rozmístění tříd
288 Prvňáčci - rozdělení do tříd
289 Stravování 1. roč.
290 Konce vyučování - 2014/15
291 Předání "kolečka"
292 Učební pomůcky 2014/15
293 Zájmové kroužky ŠD
294 Organizace konce školního roku
295 Sběr aktuálně
296 Oslavy výročí naší školy
297 Informativní schůzka budoucích šesťáků
298 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
299 Come and show 2014
300 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
301 Povolení k vjezdu
302 Absolventské práce
303 Poděkování
304 Přípravka pro předškoláky
305 Aktualizace rozvrhů
306 Jak se zbavit vší
307 Informace k zápisu do 1.ročníku
308 Lyžařský kurz
309 Poslední volná místa
310 Sběr papíru
311 Odpadá kroužek
312 Sbírka knih pro školní knihovnu
313 Lyžařský kurz
314 VAROVÁNÍ
315 Kino
316 Vstup do školy
317 Sbírka knih
318 Česko čte dětem
319 Zájmové kroužky
320 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
321 Kroužky 2014/15
322 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
323 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
324 Konce vyučování
325 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
326 Ředitelské volno
327 Vysvědčení se Spartou
328 Výuka náboženství
329 Kontakty
330 Najdete nás