1 Služba během jarních prázdnin
2 Nabídka zájmových kroužků na 2. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizováno 14. 2. 2019
3 Škola hledá nového účetního/ekonoma
4 Služba během pololetních prázdnin
5 Příprava pro předškoláky
6 Tříkrálová sbírka 2019 i v ZŠ Burešova
7 Služba během vánočních prázdnin
8 Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
9 Vánoční týden ve školní družině
10 Informace ze školní jídelny - sporožirové účty
11 Prosba na rodiče
12 Výuka náboženství
13 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
14 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
15 Informační list M10 - září 2018
16 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
17 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
18 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
19 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
20 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
21 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
22 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
23 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
24 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
25 Služba během ředitelského volna
26 Třídní schůzky
27 Sběr - duben 2018
28 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
29 ŠKOLNÍ AKADEMIE
30 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
31 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
32 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
33 Sportovec roku
34 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
35 Zápis do 1. tříd
36 Lyžařský výcvik
37 Dny otevřených dveří
38 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
39 Sběr - 17. a 18. leden 2018
40 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
41 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
42 Preventivní akce proti výskytu vší
43 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
44 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
45 JARMARK - 23. listopadu 2017
46 Volby zástupce rodičů do Školské rady
47 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
48 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
49 Prosba na rodiče
50 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
51 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
52 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
53 Sběr - říjen 2017
54 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
55 Pěší den - zhodnocení
56 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
57 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
58 Čipy na otvírání závor
59 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
60 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
61 Informační list MP/2017 - září 2017
62 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
63 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
64 1. září 2017 - uzavřen areál školy
65 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
66 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
67 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
68 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
69 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
70 Organizace posledních školních dnů
71 Sběr - červen 2017
72 Zahájení prací na areálových komunikacích
73 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
74 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
75 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
76 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
77 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
78 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
79 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
80 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
81 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
82 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
83 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
84 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
85 Školní akademie - duben 2017
86 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
87 Výměna schodiště u hřiště
88 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
89 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
90 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
91 AKADEMIE
92 Služba během velikonočních prázdnin
93 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
94 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
95 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
96 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
97 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
98 Služba během pololetních a jarních prázdnin
99 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
100 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
101 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
102 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
103 Tříkrálová sbírka
104 Služba během vánočních prázdnin
105 ŠD o vánočních prázdninách
106 Adventní procházka
107 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
108 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
109 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
110 Prolétněte se nad školou!
111 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
112 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
113 Prosba na rodiče
114 Služba během podzimních prázdnin
115 Podzimní prázdniny ve školní družině
116 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
117 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
118 Informační listy - září 2016
119 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
120 Rozmístění učeben 2016/17
121 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
122 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
123 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
124 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
125 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
126 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
127 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
128 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
129 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
130 Organizace vyučování od 23. června 2016
131 Ředitelský den - 21. června 2016
132 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
133 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
134 Vídeň
135 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
136 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
137 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
138 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
139 Plavání ŠD - změny!
140 ŠKOLNÍ AKADEMIE
141 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
142 Sběr - duben 2016
143 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
144 Kroužek logopedie se nekoná:
145 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
146 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
147 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
148 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
149 Lyžařský výcvik
150 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
151 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
152 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
153 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
154 Maďarská kuchyně
155 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
156 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
157 Sběr - leden 2016
158 Dny otevřených dveří
159 Dny otevřených dveří
160 Zápis do 1. tříd
161 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
162 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
163 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
164 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
165 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
166 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
167 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
168 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
169 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
170 Vánoční jarmark 2015
171 Italská kuchyně
172 Služba během podzimních prázdnin
173 Prosba na rodiče
174 Podzimní prázdniny ve školní družině
175 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
176 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
177 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
178 Zážitkový kurz
179 Prvňáčci - rozdělení do tříd
180 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
181 Konce vyučování 2015/16
182 Úspěch ve SCIO testech
183 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
184 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
185 Služby o prázdninách
186 Ke kroužkům 2015-2016
187 Výdej obědů
188 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
189 Sběr
190 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
191 Zájmové kroužky ŠD
192 Ukázková hodina taneční školy
193 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
194 Akce ŠD
195 Pozvánka na akademii ŠD
196 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
197 Školy v přírodě
198 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
199 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
200 Anglická soutěž Come and Show
201 Úspěch žáků ŠD
202 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
203 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
204 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
205 Náboženství
206 Velikonoční prázdniny ve ŠD
207 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
208 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
209 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
210 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
211 Služba ve škole během jarních prázdnin
212 Provoz ŠD o jarních prázdninách
213 Přípravka pro předškoláky
214 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
215 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
216 Sběr - změna termínu
217 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
218 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
219 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
220 Tříkrálová sbírka
221 Informace k zápisu do 1. ročníku
222 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
223 Dny otevřených dveří
224 Výsledek voleb do ŠR
225 Pojištění žáků
226 Keramická dílna ŠD
227 Vánoční jarmark
228 Upozornění - oprava hřiště
229 Aktuálně ze školní družiny
230 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
231 Podzimní prázdniny
232 Lyžařský kurz
233 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
234 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
235 Upozornění
236 Rekonstrukce školního hřiště
237 Nové kartičky na mléko
238 Plavecko-běžecký závod
239 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
240 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
241 Kroužky ŠD
242 Schůze výboru Sdružení rodičů
243 Info ŠJ
244 Konce vyučování 1. týden
245 Zážitkový kurz - aktuálně
246 Organizace 1. týdne
247 Nové rozmístění tříd
248 Prvňáčci - rozdělení do tříd
249 Stravování 1. roč.
250 Konce vyučování - 2014/15
251 Předání "kolečka"
252 Učební pomůcky 2014/15
253 Zájmové kroužky ŠD
254 Organizace konce školního roku
255 Sběr aktuálně
256 Oslavy výročí naší školy
257 Informativní schůzka budoucích šesťáků
258 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
259 Come and show 2014
260 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
261 Povolení k vjezdu
262 Absolventské práce
263 Poděkování
264 Přípravka pro předškoláky
265 Aktualizace rozvrhů
266 Jak se zbavit vší
267 Informace k zápisu do 1.ročníku
268 Lyžařský kurz
269 Poslední volná místa
270 Sběr papíru
271 Odpadá kroužek
272 Sbírka knih pro školní knihovnu
273 Lyžařský kurz
274 VAROVÁNÍ
275 Kino
276 Vstup do školy
277 Sbírka knih
278 Česko čte dětem
279 Zájmové kroužky
280 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
281 Kroužky 2014/15
282 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
283 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
284 Konce vyučování
285 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
286 Ředitelské volno
287 Vysvědčení se Spartou
288 Výuka náboženství
289 Kontakty
290 Najdete nás