1 Nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí škol. roku 2019/20 - aktualizace 3. října 2019
2 Karty Happysnack
3 Elektronické přihlašování do kroužků ŠD - aktualizace - 15. 9. 2019
4 Zážitkový kurz - září 2019 - aktualizace 10. 9. 2019
5 Úprava rozvrhu pro 1. stupeň v týdnu od 9. do 13. září 2019
6 Přihlašování do kroužků
7 Informační list M11 - září 2019
8 Rozmístění učeben a kabinetů
9 "Lítačka z domova"
10 Den pro rodinu s dětmi v Praze 8
11 Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 - aktualizováno 28. 8. 2019
12 Organizace vyučování na začátku školního roku 2019/2020
13 Rozřazení prvňáčků do tříd - školní rok 2019/2020
14 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
15 Organizace školního roku 2019-20
16 Informace o zvýšení cen obědů ve školním roce 2019/20
17 Pozvánka na informativní schůzku budoucích šesťáků
18 Pozvánka na informativní schůzku budoucích prvňáčků
19 Info k ŠD - květen, červen 2019
20 Úspěchy žáků v soutěži v AJ
21 Aktuální informace k zápisu do 1. tříd
22 Školní akademie 2019
23 Ředitelské volno 24. května 2019
24 Zápis do 1. ročníku
25 Nabídka zájmových kroužků na 2. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizováno 14. 2. 2019
26 Příprava pro předškoláky
27 Tříkrálová sbírka 2019 i v ZŠ Burešova
28 Služba během vánočních prázdnin
29 Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
30 Vánoční týden ve školní družině
31 Informace ze školní jídelny - sporožirové účty
32 Prosba na rodiče
33 Výuka náboženství
34 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
35 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
36 Informační list M10 - září 2018
37 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
38 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
39 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
40 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
41 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
42 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
43 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
44 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
45 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
46 Služba během ředitelského volna
47 Třídní schůzky
48 Sběr - duben 2018
49 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
50 ŠKOLNÍ AKADEMIE
51 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
52 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
53 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
54 Sportovec roku
55 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
56 Zápis do 1. tříd
57 Lyžařský výcvik
58 Dny otevřených dveří
59 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
60 Sběr - 17. a 18. leden 2018
61 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
62 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
63 Preventivní akce proti výskytu vší
64 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
65 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
66 JARMARK - 23. listopadu 2017
67 Volby zástupce rodičů do Školské rady
68 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
69 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
70 Prosba na rodiče
71 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
72 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
73 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
74 Sběr - říjen 2017
75 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
76 Pěší den - zhodnocení
77 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
78 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
79 Čipy na otvírání závor
80 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
81 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
82 Informační list MP/2017 - září 2017
83 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
84 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
85 1. září 2017 - uzavřen areál školy
86 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
87 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
88 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
89 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
90 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
91 Organizace posledních školních dnů
92 Sběr - červen 2017
93 Zahájení prací na areálových komunikacích
94 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
95 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
96 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
97 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
98 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
99 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
100 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
101 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
102 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
103 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
104 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
105 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
106 Školní akademie - duben 2017
107 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
108 Výměna schodiště u hřiště
109 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
110 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
111 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
112 AKADEMIE
113 Služba během velikonočních prázdnin
114 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
115 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
116 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
117 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
118 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
119 Služba během pololetních a jarních prázdnin
120 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
121 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
122 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
123 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
124 Tříkrálová sbírka
125 Služba během vánočních prázdnin
126 ŠD o vánočních prázdninách
127 Adventní procházka
128 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
129 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
130 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
131 Prolétněte se nad školou!
132 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
133 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
134 Prosba na rodiče
135 Služba během podzimních prázdnin
136 Podzimní prázdniny ve školní družině
137 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
138 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
139 Informační listy - září 2016
140 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
141 Rozmístění učeben 2016/17
142 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
143 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
144 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
145 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
146 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
147 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
148 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
149 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
150 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
151 Organizace vyučování od 23. června 2016
152 Ředitelský den - 21. června 2016
153 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
154 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
155 Vídeň
156 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
157 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
158 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
159 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
160 Plavání ŠD - změny!
161 ŠKOLNÍ AKADEMIE
162 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
163 Sběr - duben 2016
164 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
165 Kroužek logopedie se nekoná:
166 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
167 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
168 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
169 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
170 Lyžařský výcvik
171 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
172 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
173 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
174 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
175 Maďarská kuchyně
176 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
177 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
178 Sběr - leden 2016
179 Dny otevřených dveří
180 Dny otevřených dveří
181 Zápis do 1. tříd
182 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
183 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
184 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
185 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
186 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
187 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
188 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
189 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
190 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
191 Vánoční jarmark 2015
192 Italská kuchyně
193 Služba během podzimních prázdnin
194 Prosba na rodiče
195 Podzimní prázdniny ve školní družině
196 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
197 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
198 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
199 Zážitkový kurz
200 Prvňáčci - rozdělení do tříd
201 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
202 Konce vyučování 2015/16
203 Úspěch ve SCIO testech
204 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
205 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
206 Služby o prázdninách
207 Ke kroužkům 2015-2016
208 Výdej obědů
209 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
210 Sběr
211 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
212 Zájmové kroužky ŠD
213 Ukázková hodina taneční školy
214 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
215 Akce ŠD
216 Pozvánka na akademii ŠD
217 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
218 Školy v přírodě
219 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
220 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
221 Anglická soutěž Come and Show
222 Úspěch žáků ŠD
223 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
224 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
225 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
226 Náboženství
227 Velikonoční prázdniny ve ŠD
228 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
229 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
230 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
231 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
232 Služba ve škole během jarních prázdnin
233 Provoz ŠD o jarních prázdninách
234 Přípravka pro předškoláky
235 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
236 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
237 Sběr - změna termínu
238 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
239 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
240 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
241 Tříkrálová sbírka
242 Informace k zápisu do 1. ročníku
243 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
244 Dny otevřených dveří
245 Výsledek voleb do ŠR
246 Pojištění žáků
247 Keramická dílna ŠD
248 Vánoční jarmark
249 Upozornění - oprava hřiště
250 Aktuálně ze školní družiny
251 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
252 Podzimní prázdniny
253 Lyžařský kurz
254 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
255 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
256 Upozornění
257 Rekonstrukce školního hřiště
258 Nové kartičky na mléko
259 Plavecko-běžecký závod
260 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
261 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
262 Kroužky ŠD
263 Schůze výboru Sdružení rodičů
264 Info ŠJ
265 Konce vyučování 1. týden
266 Zážitkový kurz - aktuálně
267 Organizace 1. týdne
268 Nové rozmístění tříd
269 Prvňáčci - rozdělení do tříd
270 Stravování 1. roč.
271 Konce vyučování - 2014/15
272 Předání "kolečka"
273 Učební pomůcky 2014/15
274 Zájmové kroužky ŠD
275 Organizace konce školního roku
276 Sběr aktuálně
277 Oslavy výročí naší školy
278 Informativní schůzka budoucích šesťáků
279 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
280 Come and show 2014
281 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
282 Povolení k vjezdu
283 Absolventské práce
284 Poděkování
285 Přípravka pro předškoláky
286 Aktualizace rozvrhů
287 Jak se zbavit vší
288 Informace k zápisu do 1.ročníku
289 Lyžařský kurz
290 Poslední volná místa
291 Sběr papíru
292 Odpadá kroužek
293 Sbírka knih pro školní knihovnu
294 Lyžařský kurz
295 VAROVÁNÍ
296 Kino
297 Vstup do školy
298 Sbírka knih
299 Česko čte dětem
300 Zájmové kroužky
301 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
302 Kroužky 2014/15
303 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
304 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
305 Konce vyučování
306 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
307 Ředitelské volno
308 Vysvědčení se Spartou
309 Výuka náboženství
310 Kontakty
311 Najdete nás