1 Rozřazení prvňáčků do tříd - školní rok 2019/2020
2 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
3 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2019
4 Konce vyučování v posledních dnech školního roku 2018/19
5 Organizace školního roku 2019-20
6 Konce vyučování pro školní rok 2019-20
7 Informace o zvýšení cen obědů ve školním roce 2019/20
8 Pozvánka na informativní schůzku budoucích šesťáků
9 Pozvánka na informativní schůzku budoucích prvňáčků
10 Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 - aktualizováno 14. května 2019
11 Info k ŠD - květen, červen 2019
12 Úspěchy žáků v soutěži v AJ
13 Aktuální informace k zápisu do 1. tříd
14 Školní akademie 2019
15 Ředitelské volno 24. května 2019
16 Zápis do 1. ročníku
17 Nabídka zájmových kroužků na 2. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizováno 14. 2. 2019
18 Příprava pro předškoláky
19 Tříkrálová sbírka 2019 i v ZŠ Burešova
20 Služba během vánočních prázdnin
21 Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
22 Vánoční týden ve školní družině
23 Informace ze školní jídelny - sporožirové účty
24 Prosba na rodiče
25 Výuka náboženství
26 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
27 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
28 Informační list M10 - září 2018
29 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
30 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
31 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
32 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
33 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
34 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
35 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
36 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
37 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
38 Služba během ředitelského volna
39 Třídní schůzky
40 Sběr - duben 2018
41 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
42 ŠKOLNÍ AKADEMIE
43 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
44 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
45 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
46 Sportovec roku
47 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
48 Zápis do 1. tříd
49 Lyžařský výcvik
50 Dny otevřených dveří
51 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
52 Sběr - 17. a 18. leden 2018
53 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
54 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
55 Preventivní akce proti výskytu vší
56 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
57 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
58 JARMARK - 23. listopadu 2017
59 Volby zástupce rodičů do Školské rady
60 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
61 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
62 Prosba na rodiče
63 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
64 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
65 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
66 Sběr - říjen 2017
67 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
68 Pěší den - zhodnocení
69 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
70 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
71 Čipy na otvírání závor
72 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
73 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
74 Informační list MP/2017 - září 2017
75 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
76 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
77 1. září 2017 - uzavřen areál školy
78 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
79 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
80 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
81 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
82 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
83 Organizace posledních školních dnů
84 Sběr - červen 2017
85 Zahájení prací na areálových komunikacích
86 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
87 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
88 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
89 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
90 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
91 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
92 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
93 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
94 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
95 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
96 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
97 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
98 Školní akademie - duben 2017
99 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
100 Výměna schodiště u hřiště
101 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
102 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
103 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
104 AKADEMIE
105 Služba během velikonočních prázdnin
106 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
107 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
108 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
109 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
110 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
111 Služba během pololetních a jarních prázdnin
112 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
113 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
114 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
115 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
116 Tříkrálová sbírka
117 Služba během vánočních prázdnin
118 ŠD o vánočních prázdninách
119 Adventní procházka
120 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
121 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
122 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
123 Prolétněte se nad školou!
124 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
125 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
126 Prosba na rodiče
127 Služba během podzimních prázdnin
128 Podzimní prázdniny ve školní družině
129 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
130 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
131 Informační listy - září 2016
132 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
133 Rozmístění učeben 2016/17
134 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
135 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
136 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
137 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
138 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
139 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
140 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
141 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
142 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
143 Organizace vyučování od 23. června 2016
144 Ředitelský den - 21. června 2016
145 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
146 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
147 Vídeň
148 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
149 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
150 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
151 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
152 Plavání ŠD - změny!
153 ŠKOLNÍ AKADEMIE
154 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
155 Sběr - duben 2016
156 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
157 Kroužek logopedie se nekoná:
158 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
159 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
160 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
161 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
162 Lyžařský výcvik
163 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
164 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
165 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
166 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
167 Maďarská kuchyně
168 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
169 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
170 Sběr - leden 2016
171 Dny otevřených dveří
172 Dny otevřených dveří
173 Zápis do 1. tříd
174 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
175 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
176 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
177 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
178 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
179 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
180 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
181 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
182 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
183 Vánoční jarmark 2015
184 Italská kuchyně
185 Služba během podzimních prázdnin
186 Prosba na rodiče
187 Podzimní prázdniny ve školní družině
188 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
189 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
190 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
191 Zážitkový kurz
192 Prvňáčci - rozdělení do tříd
193 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
194 Konce vyučování 2015/16
195 Úspěch ve SCIO testech
196 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
197 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
198 Služby o prázdninách
199 Ke kroužkům 2015-2016
200 Výdej obědů
201 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
202 Sběr
203 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
204 Zájmové kroužky ŠD
205 Ukázková hodina taneční školy
206 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
207 Akce ŠD
208 Pozvánka na akademii ŠD
209 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
210 Školy v přírodě
211 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
212 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
213 Anglická soutěž Come and Show
214 Úspěch žáků ŠD
215 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
216 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
217 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
218 Náboženství
219 Velikonoční prázdniny ve ŠD
220 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
221 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
222 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
223 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
224 Služba ve škole během jarních prázdnin
225 Provoz ŠD o jarních prázdninách
226 Přípravka pro předškoláky
227 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
228 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
229 Sběr - změna termínu
230 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
231 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
232 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
233 Tříkrálová sbírka
234 Informace k zápisu do 1. ročníku
235 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
236 Dny otevřených dveří
237 Výsledek voleb do ŠR
238 Pojištění žáků
239 Keramická dílna ŠD
240 Vánoční jarmark
241 Upozornění - oprava hřiště
242 Aktuálně ze školní družiny
243 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
244 Podzimní prázdniny
245 Lyžařský kurz
246 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
247 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
248 Upozornění
249 Rekonstrukce školního hřiště
250 Nové kartičky na mléko
251 Plavecko-běžecký závod
252 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
253 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
254 Kroužky ŠD
255 Schůze výboru Sdružení rodičů
256 Info ŠJ
257 Konce vyučování 1. týden
258 Zážitkový kurz - aktuálně
259 Organizace 1. týdne
260 Nové rozmístění tříd
261 Prvňáčci - rozdělení do tříd
262 Stravování 1. roč.
263 Konce vyučování - 2014/15
264 Předání "kolečka"
265 Učební pomůcky 2014/15
266 Zájmové kroužky ŠD
267 Organizace konce školního roku
268 Sběr aktuálně
269 Oslavy výročí naší školy
270 Informativní schůzka budoucích šesťáků
271 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
272 Come and show 2014
273 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
274 Povolení k vjezdu
275 Absolventské práce
276 Poděkování
277 Přípravka pro předškoláky
278 Aktualizace rozvrhů
279 Jak se zbavit vší
280 Informace k zápisu do 1.ročníku
281 Lyžařský kurz
282 Poslední volná místa
283 Sběr papíru
284 Odpadá kroužek
285 Sbírka knih pro školní knihovnu
286 Lyžařský kurz
287 VAROVÁNÍ
288 Kino
289 Vstup do školy
290 Sbírka knih
291 Česko čte dětem
292 Zájmové kroužky
293 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
294 Kroužky 2014/15
295 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
296 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
297 Konce vyučování
298 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
299 Ředitelské volno
300 Vysvědčení se Spartou
301 Výuka náboženství
302 Kontakty
303 Najdete nás