1 Nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizace 30. 9. 2018
2 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
3 Výuka náboženství
4 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
5 Dotazník - Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol
6 Sportovní odpoledne pro děti ve ŠD
7 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
8 Informační list M10 - září 2018
9 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
10 Upozornění pro rodiče - ohlášení nepřítomnosti žáka 1. školní den
11 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
12 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
13 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
14 Organizace vyučování od 21. do 29. června 2018
15 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
16 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
17 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
18 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
19 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
20 Služba během ředitelského volna
21 Třídní schůzky
22 Sběr - duben 2018
23 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
24 ŠKOLNÍ AKADEMIE
25 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
26 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
27 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
28 Sportovec roku
29 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
30 Zápis do 1. tříd
31 Lyžařský výcvik
32 Dny otevřených dveří
33 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
34 Sběr - 17. a 18. leden 2018
35 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
36 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
37 Preventivní akce proti výskytu vší
38 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
39 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
40 JARMARK - 23. listopadu 2017
41 Volby zástupce rodičů do Školské rady
42 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
43 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
44 Prosba na rodiče
45 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
46 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
47 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
48 Sběr - říjen 2017
49 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
50 Pěší den - zhodnocení
51 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
52 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
53 Čipy na otvírání závor
54 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
55 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
56 Informační list MP/2017 - září 2017
57 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
58 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
59 1. září 2017 - uzavřen areál školy
60 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
61 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
62 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
63 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
64 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
65 Organizace posledních školních dnů
66 Sběr - červen 2017
67 Zahájení prací na areálových komunikacích
68 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
69 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
70 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
71 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
72 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
73 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
74 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
75 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
76 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
77 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
78 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
79 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
80 Školní akademie - duben 2017
81 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
82 Výměna schodiště u hřiště
83 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
84 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
85 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
86 AKADEMIE
87 Služba během velikonočních prázdnin
88 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
89 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
90 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
91 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
92 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
93 Služba během pololetních a jarních prázdnin
94 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
95 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
96 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
97 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
98 Tříkrálová sbírka
99 Služba během vánočních prázdnin
100 ŠD o vánočních prázdninách
101 Adventní procházka
102 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
103 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
104 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
105 Prolétněte se nad školou!
106 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
107 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
108 Prosba na rodiče
109 Služba během podzimních prázdnin
110 Podzimní prázdniny ve školní družině
111 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
112 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
113 Informační listy - září 2016
114 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
115 Rozmístění učeben 2016/17
116 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
117 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
118 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
119 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
120 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
121 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
122 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
123 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
124 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
125 Organizace vyučování od 23. června 2016
126 Ředitelský den - 21. června 2016
127 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
128 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
129 Vídeň
130 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
131 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
132 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
133 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
134 Plavání ŠD - změny!
135 ŠKOLNÍ AKADEMIE
136 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
137 Sběr - duben 2016
138 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
139 Kroužek logopedie se nekoná:
140 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
141 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
142 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
143 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
144 Lyžařský výcvik
145 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
146 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
147 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
148 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
149 Maďarská kuchyně
150 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
151 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
152 Sběr - leden 2016
153 Dny otevřených dveří
154 Dny otevřených dveří
155 Zápis do 1. tříd
156 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
157 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
158 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
159 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
160 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
161 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
162 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
163 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
164 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
165 Vánoční jarmark 2015
166 Italská kuchyně
167 Služba během podzimních prázdnin
168 Prosba na rodiče
169 Podzimní prázdniny ve školní družině
170 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
171 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
172 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
173 Zážitkový kurz
174 Prvňáčci - rozdělení do tříd
175 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
176 Konce vyučování 2015/16
177 Úspěch ve SCIO testech
178 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
179 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
180 Služby o prázdninách
181 Ke kroužkům 2015-2016
182 Výdej obědů
183 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
184 Sběr
185 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
186 Zájmové kroužky ŠD
187 Ukázková hodina taneční školy
188 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
189 Akce ŠD
190 Pozvánka na akademii ŠD
191 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
192 Školy v přírodě
193 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
194 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
195 Anglická soutěž Come and Show
196 Úspěch žáků ŠD
197 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
198 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
199 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
200 Náboženství
201 Velikonoční prázdniny ve ŠD
202 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
203 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
204 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
205 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
206 Služba ve škole během jarních prázdnin
207 Provoz ŠD o jarních prázdninách
208 Přípravka pro předškoláky
209 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
210 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
211 Sběr - změna termínu
212 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
213 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
214 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
215 Tříkrálová sbírka
216 Informace k zápisu do 1. ročníku
217 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
218 Dny otevřených dveří
219 Výsledek voleb do ŠR
220 Pojištění žáků
221 Keramická dílna ŠD
222 Vánoční jarmark
223 Upozornění - oprava hřiště
224 Aktuálně ze školní družiny
225 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
226 Podzimní prázdniny
227 Lyžařský kurz
228 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
229 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
230 Upozornění
231 Rekonstrukce školního hřiště
232 Nové kartičky na mléko
233 Plavecko-běžecký závod
234 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
235 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
236 Kroužky ŠD
237 Schůze výboru Sdružení rodičů
238 Info ŠJ
239 Konce vyučování 1. týden
240 Zážitkový kurz - aktuálně
241 Organizace 1. týdne
242 Nové rozmístění tříd
243 Prvňáčci - rozdělení do tříd
244 Stravování 1. roč.
245 Konce vyučování - 2014/15
246 Předání "kolečka"
247 Učební pomůcky 2014/15
248 Zájmové kroužky ŠD
249 Organizace konce školního roku
250 Sběr aktuálně
251 Oslavy výročí naší školy
252 Informativní schůzka budoucích šesťáků
253 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
254 Come and show 2014
255 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
256 Povolení k vjezdu
257 Absolventské práce
258 Poděkování
259 Přípravka pro předškoláky
260 Aktualizace rozvrhů
261 Jak se zbavit vší
262 Informace k zápisu do 1.ročníku
263 Lyžařský kurz
264 Poslední volná místa
265 Sběr papíru
266 Odpadá kroužek
267 Sbírka knih pro školní knihovnu
268 Lyžařský kurz
269 VAROVÁNÍ
270 Kino
271 Vstup do školy
272 Sbírka knih
273 Česko čte dětem
274 Zájmové kroužky
275 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
276 Kroužky 2014/15
277 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
278 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
279 Konce vyučování
280 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
281 Ředitelské volno
282 Vysvědčení se Spartou
283 Výuka náboženství
284 Kontakty
285 Najdete nás