1 Třídní schůzky
2 Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
3 Sběr - duben 2018
4 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
5 ŠKOLNÍ AKADEMIE
6 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
7 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
8 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
9 Sportovec roku
10 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
11 Zápis do 1. tříd
12 Lyžařský výcvik
13 Dny otevřených dveří
14 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
15 Sběr - 17. a 18. leden 2018
16 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
17 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
18 Preventivní akce proti výskytu vší
19 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
20 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
21 JARMARK - 23. listopadu 2017
22 Volby zástupce rodičů do Školské rady
23 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
24 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
25 Prosba na rodiče
26 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
27 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
28 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
29 Sběr - říjen 2017
30 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
31 Pěší den - zhodnocení
32 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
33 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
34 Čipy na otvírání závor
35 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
36 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
37 Informační list MP/2017 - září 2017
38 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
39 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
40 1. září 2017 - uzavřen areál školy
41 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
42 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
43 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
44 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
45 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
46 Organizace posledních školních dnů
47 Sběr - červen 2017
48 Zahájení prací na areálových komunikacích
49 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
50 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
51 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
52 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
53 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
54 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
55 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
56 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
57 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
58 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
59 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
60 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
61 Školní akademie - duben 2017
62 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
63 Výměna schodiště u hřiště
64 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
65 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
66 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
67 AKADEMIE
68 Služba během velikonočních prázdnin
69 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
70 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
71 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
72 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
73 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
74 Služba během pololetních a jarních prázdnin
75 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
76 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
77 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
78 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
79 Tříkrálová sbírka
80 Služba během vánočních prázdnin
81 ŠD o vánočních prázdninách
82 Adventní procházka
83 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
84 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
85 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
86 Prolétněte se nad školou!
87 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
88 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
89 Prosba na rodiče
90 Služba během podzimních prázdnin
91 Podzimní prázdniny ve školní družině
92 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
93 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
94 Informační listy - září 2016
95 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
96 Rozmístění učeben 2016/17
97 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
98 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
99 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
100 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
101 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
102 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
103 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
104 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
105 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
106 Organizace vyučování od 23. června 2016
107 Ředitelský den - 21. června 2016
108 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
109 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
110 Vídeň
111 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
112 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
113 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
114 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
115 Plavání ŠD - změny!
116 ŠKOLNÍ AKADEMIE
117 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
118 Sběr - duben 2016
119 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
120 Kroužek logopedie se nekoná:
121 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
122 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
123 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
124 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
125 Lyžařský výcvik
126 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
127 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
128 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
129 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
130 Maďarská kuchyně
131 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
132 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
133 Sběr - leden 2016
134 Dny otevřených dveří
135 Dny otevřených dveří
136 Zápis do 1. tříd
137 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
138 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
139 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
140 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
141 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
142 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
143 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
144 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
145 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
146 Vánoční jarmark 2015
147 Italská kuchyně
148 Služba během podzimních prázdnin
149 Prosba na rodiče
150 Podzimní prázdniny ve školní družině
151 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
152 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
153 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
154 Zážitkový kurz
155 Prvňáčci - rozdělení do tříd
156 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
157 Konce vyučování 2015/16
158 Úspěch ve SCIO testech
159 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
160 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
161 Služby o prázdninách
162 Ke kroužkům 2015-2016
163 Výdej obědů
164 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
165 Sběr
166 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
167 Zájmové kroužky ŠD
168 Ukázková hodina taneční školy
169 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
170 Akce ŠD
171 Pozvánka na akademii ŠD
172 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
173 Školy v přírodě
174 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
175 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
176 Anglická soutěž Come and Show
177 Úspěch žáků ŠD
178 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
179 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
180 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
181 Náboženství
182 Velikonoční prázdniny ve ŠD
183 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
184 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
185 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
186 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
187 Služba ve škole během jarních prázdnin
188 Provoz ŠD o jarních prázdninách
189 Přípravka pro předškoláky
190 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
191 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
192 Sběr - změna termínu
193 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
194 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
195 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
196 Tříkrálová sbírka
197 Informace k zápisu do 1. ročníku
198 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
199 Dny otevřených dveří
200 Výsledek voleb do ŠR
201 Pojištění žáků
202 Keramická dílna ŠD
203 Vánoční jarmark
204 Upozornění - oprava hřiště
205 Aktuálně ze školní družiny
206 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
207 Podzimní prázdniny
208 Lyžařský kurz
209 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
210 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
211 Upozornění
212 Rekonstrukce školního hřiště
213 Nové kartičky na mléko
214 Plavecko-běžecký závod
215 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
216 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
217 Kroužky ŠD
218 Schůze výboru Sdružení rodičů
219 Info ŠJ
220 Konce vyučování 1. týden
221 Zážitkový kurz - aktuálně
222 Organizace 1. týdne
223 Nové rozmístění tříd
224 Prvňáčci - rozdělení do tříd
225 Stravování 1. roč.
226 Konce vyučování - 2014/15
227 Předání "kolečka"
228 Učební pomůcky 2014/15
229 Zájmové kroužky ŠD
230 Organizace konce školního roku
231 Sběr aktuálně
232 Oslavy výročí naší školy
233 Informativní schůzka budoucích šesťáků
234 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
235 Come and show 2014
236 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
237 Povolení k vjezdu
238 Absolventské práce
239 Poděkování
240 Přípravka pro předškoláky
241 Aktualizace rozvrhů
242 Jak se zbavit vší
243 Informace k zápisu do 1.ročníku
244 Lyžařský kurz
245 Poslední volná místa
246 Sběr papíru
247 Odpadá kroužek
248 Sbírka knih pro školní knihovnu
249 Lyžařský kurz
250 VAROVÁNÍ
251 Kino
252 Vstup do školy
253 Sbírka knih
254 Česko čte dětem
255 Zájmové kroužky
256 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
257 Kroužky 2014/15
258 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
259 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
260 Konce vyučování
261 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
262 Ředitelské volno
263 Vysvědčení se Spartou
264 Výuka náboženství
265 Kontakty
266 Najdete nás