1 Obsazenost kroužků Školní družiny a Školního klubu
2 Nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizace 30. 9. 2018
3 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
4 Výuka náboženství
5 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
6 Dotazník - Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol
7 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
8 Informační list M10 - září 2018
9 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
10 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
11 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
12 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
13 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
14 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
15 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
16 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
17 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
18 Služba během ředitelského volna
19 Třídní schůzky
20 Sběr - duben 2018
21 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
22 ŠKOLNÍ AKADEMIE
23 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
24 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
25 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
26 Sportovec roku
27 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
28 Zápis do 1. tříd
29 Lyžařský výcvik
30 Dny otevřených dveří
31 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
32 Sběr - 17. a 18. leden 2018
33 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
34 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
35 Preventivní akce proti výskytu vší
36 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
37 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
38 JARMARK - 23. listopadu 2017
39 Volby zástupce rodičů do Školské rady
40 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
41 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
42 Prosba na rodiče
43 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
44 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
45 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
46 Sběr - říjen 2017
47 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
48 Pěší den - zhodnocení
49 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
50 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
51 Čipy na otvírání závor
52 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
53 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
54 Informační list MP/2017 - září 2017
55 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
56 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
57 1. září 2017 - uzavřen areál školy
58 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
59 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
60 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
61 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
62 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
63 Organizace posledních školních dnů
64 Sběr - červen 2017
65 Zahájení prací na areálových komunikacích
66 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
67 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
68 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
69 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
70 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
71 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
72 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
73 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
74 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
75 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
76 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
77 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
78 Školní akademie - duben 2017
79 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
80 Výměna schodiště u hřiště
81 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
82 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
83 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
84 AKADEMIE
85 Služba během velikonočních prázdnin
86 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
87 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
88 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
89 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
90 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
91 Služba během pololetních a jarních prázdnin
92 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
93 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
94 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
95 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
96 Tříkrálová sbírka
97 Služba během vánočních prázdnin
98 ŠD o vánočních prázdninách
99 Adventní procházka
100 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
101 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
102 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
103 Prolétněte se nad školou!
104 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
105 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
106 Prosba na rodiče
107 Služba během podzimních prázdnin
108 Podzimní prázdniny ve školní družině
109 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
110 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
111 Informační listy - září 2016
112 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
113 Rozmístění učeben 2016/17
114 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
115 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
116 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
117 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
118 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
119 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
120 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
121 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
122 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
123 Organizace vyučování od 23. června 2016
124 Ředitelský den - 21. června 2016
125 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
126 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
127 Vídeň
128 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
129 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
130 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
131 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
132 Plavání ŠD - změny!
133 ŠKOLNÍ AKADEMIE
134 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
135 Sběr - duben 2016
136 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
137 Kroužek logopedie se nekoná:
138 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
139 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
140 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
141 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
142 Lyžařský výcvik
143 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
144 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
145 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
146 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
147 Maďarská kuchyně
148 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
149 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
150 Sběr - leden 2016
151 Dny otevřených dveří
152 Dny otevřených dveří
153 Zápis do 1. tříd
154 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
155 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
156 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
157 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
158 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
159 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
160 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
161 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
162 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
163 Vánoční jarmark 2015
164 Italská kuchyně
165 Služba během podzimních prázdnin
166 Prosba na rodiče
167 Podzimní prázdniny ve školní družině
168 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
169 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
170 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
171 Zážitkový kurz
172 Prvňáčci - rozdělení do tříd
173 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
174 Konce vyučování 2015/16
175 Úspěch ve SCIO testech
176 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
177 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
178 Služby o prázdninách
179 Ke kroužkům 2015-2016
180 Výdej obědů
181 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
182 Sběr
183 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
184 Zájmové kroužky ŠD
185 Ukázková hodina taneční školy
186 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
187 Akce ŠD
188 Pozvánka na akademii ŠD
189 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
190 Školy v přírodě
191 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
192 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
193 Anglická soutěž Come and Show
194 Úspěch žáků ŠD
195 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
196 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
197 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
198 Náboženství
199 Velikonoční prázdniny ve ŠD
200 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
201 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
202 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
203 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
204 Služba ve škole během jarních prázdnin
205 Provoz ŠD o jarních prázdninách
206 Přípravka pro předškoláky
207 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
208 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
209 Sběr - změna termínu
210 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
211 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
212 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
213 Tříkrálová sbírka
214 Informace k zápisu do 1. ročníku
215 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
216 Dny otevřených dveří
217 Výsledek voleb do ŠR
218 Pojištění žáků
219 Keramická dílna ŠD
220 Vánoční jarmark
221 Upozornění - oprava hřiště
222 Aktuálně ze školní družiny
223 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
224 Podzimní prázdniny
225 Lyžařský kurz
226 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
227 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
228 Upozornění
229 Rekonstrukce školního hřiště
230 Nové kartičky na mléko
231 Plavecko-běžecký závod
232 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
233 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
234 Kroužky ŠD
235 Schůze výboru Sdružení rodičů
236 Info ŠJ
237 Konce vyučování 1. týden
238 Zážitkový kurz - aktuálně
239 Organizace 1. týdne
240 Nové rozmístění tříd
241 Prvňáčci - rozdělení do tříd
242 Stravování 1. roč.
243 Konce vyučování - 2014/15
244 Předání "kolečka"
245 Učební pomůcky 2014/15
246 Zájmové kroužky ŠD
247 Organizace konce školního roku
248 Sběr aktuálně
249 Oslavy výročí naší školy
250 Informativní schůzka budoucích šesťáků
251 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
252 Come and show 2014
253 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
254 Povolení k vjezdu
255 Absolventské práce
256 Poděkování
257 Přípravka pro předškoláky
258 Aktualizace rozvrhů
259 Jak se zbavit vší
260 Informace k zápisu do 1.ročníku
261 Lyžařský kurz
262 Poslední volná místa
263 Sběr papíru
264 Odpadá kroužek
265 Sbírka knih pro školní knihovnu
266 Lyžařský kurz
267 VAROVÁNÍ
268 Kino
269 Vstup do školy
270 Sbírka knih
271 Česko čte dětem
272 Zájmové kroužky
273 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
274 Kroužky 2014/15
275 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
276 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
277 Konce vyučování
278 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
279 Ředitelské volno
280 Vysvědčení se Spartou
281 Výuka náboženství
282 Kontakty
283 Najdete nás