1 Služba během velikonočních prázdnin
2 Výsledky losování o pořadí možného přijetí žáků do 1. ročníku 2019/2020
3 Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 - aktualizováno 12. dubna 2019
4 Velikonoce ve ŠD
5 Aktuální informace k zápisu do 1. tříd
6 Školní akademie 2019
7 Ředitelské volno 24. května 2019
8 Zápis do 1. ročníku
9 Služba během jarních prázdnin
10 Nabídka zájmových kroužků na 2. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizováno 14. 2. 2019
11 Služba během pololetních prázdnin
12 Příprava pro předškoláky
13 Tříkrálová sbírka 2019 i v ZŠ Burešova
14 Služba během vánočních prázdnin
15 Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
16 Vánoční týden ve školní družině
17 Informace ze školní jídelny - sporožirové účty
18 Prosba na rodiče
19 Výuka náboženství
20 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
21 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
22 Informační list M10 - září 2018
23 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
24 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
25 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
26 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
27 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
28 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
29 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
30 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
31 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
32 Služba během ředitelského volna
33 Třídní schůzky
34 Sběr - duben 2018
35 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
36 ŠKOLNÍ AKADEMIE
37 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
38 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
39 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
40 Sportovec roku
41 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
42 Zápis do 1. tříd
43 Lyžařský výcvik
44 Dny otevřených dveří
45 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
46 Sběr - 17. a 18. leden 2018
47 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
48 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
49 Preventivní akce proti výskytu vší
50 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
51 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
52 JARMARK - 23. listopadu 2017
53 Volby zástupce rodičů do Školské rady
54 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
55 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
56 Prosba na rodiče
57 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
58 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
59 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
60 Sběr - říjen 2017
61 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
62 Pěší den - zhodnocení
63 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
64 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
65 Čipy na otvírání závor
66 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
67 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
68 Informační list MP/2017 - září 2017
69 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
70 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
71 1. září 2017 - uzavřen areál školy
72 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
73 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
74 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
75 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
76 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
77 Organizace posledních školních dnů
78 Sběr - červen 2017
79 Zahájení prací na areálových komunikacích
80 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
81 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
82 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
83 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
84 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
85 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
86 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
87 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
88 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
89 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
90 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
91 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
92 Školní akademie - duben 2017
93 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
94 Výměna schodiště u hřiště
95 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
96 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
97 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
98 AKADEMIE
99 Služba během velikonočních prázdnin
100 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
101 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
102 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
103 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
104 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
105 Služba během pololetních a jarních prázdnin
106 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
107 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
108 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
109 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
110 Tříkrálová sbírka
111 Služba během vánočních prázdnin
112 ŠD o vánočních prázdninách
113 Adventní procházka
114 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
115 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
116 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
117 Prolétněte se nad školou!
118 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
119 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
120 Prosba na rodiče
121 Služba během podzimních prázdnin
122 Podzimní prázdniny ve školní družině
123 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
124 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
125 Informační listy - září 2016
126 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
127 Rozmístění učeben 2016/17
128 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
129 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
130 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
131 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
132 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
133 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
134 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
135 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
136 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
137 Organizace vyučování od 23. června 2016
138 Ředitelský den - 21. června 2016
139 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
140 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
141 Vídeň
142 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
143 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
144 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
145 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
146 Plavání ŠD - změny!
147 ŠKOLNÍ AKADEMIE
148 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
149 Sběr - duben 2016
150 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
151 Kroužek logopedie se nekoná:
152 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
153 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
154 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
155 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
156 Lyžařský výcvik
157 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
158 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
159 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
160 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
161 Maďarská kuchyně
162 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
163 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
164 Sběr - leden 2016
165 Dny otevřených dveří
166 Dny otevřených dveří
167 Zápis do 1. tříd
168 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
169 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
170 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
171 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
172 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
173 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
174 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
175 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
176 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
177 Vánoční jarmark 2015
178 Italská kuchyně
179 Služba během podzimních prázdnin
180 Prosba na rodiče
181 Podzimní prázdniny ve školní družině
182 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
183 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
184 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
185 Zážitkový kurz
186 Prvňáčci - rozdělení do tříd
187 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
188 Konce vyučování 2015/16
189 Úspěch ve SCIO testech
190 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
191 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
192 Služby o prázdninách
193 Ke kroužkům 2015-2016
194 Výdej obědů
195 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
196 Sběr
197 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
198 Zájmové kroužky ŠD
199 Ukázková hodina taneční školy
200 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
201 Akce ŠD
202 Pozvánka na akademii ŠD
203 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
204 Školy v přírodě
205 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
206 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
207 Anglická soutěž Come and Show
208 Úspěch žáků ŠD
209 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
210 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
211 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
212 Náboženství
213 Velikonoční prázdniny ve ŠD
214 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
215 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
216 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
217 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
218 Služba ve škole během jarních prázdnin
219 Provoz ŠD o jarních prázdninách
220 Přípravka pro předškoláky
221 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
222 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
223 Sběr - změna termínu
224 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
225 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
226 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
227 Tříkrálová sbírka
228 Informace k zápisu do 1. ročníku
229 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
230 Dny otevřených dveří
231 Výsledek voleb do ŠR
232 Pojištění žáků
233 Keramická dílna ŠD
234 Vánoční jarmark
235 Upozornění - oprava hřiště
236 Aktuálně ze školní družiny
237 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
238 Podzimní prázdniny
239 Lyžařský kurz
240 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
241 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
242 Upozornění
243 Rekonstrukce školního hřiště
244 Nové kartičky na mléko
245 Plavecko-běžecký závod
246 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
247 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
248 Kroužky ŠD
249 Schůze výboru Sdružení rodičů
250 Info ŠJ
251 Konce vyučování 1. týden
252 Zážitkový kurz - aktuálně
253 Organizace 1. týdne
254 Nové rozmístění tříd
255 Prvňáčci - rozdělení do tříd
256 Stravování 1. roč.
257 Konce vyučování - 2014/15
258 Předání "kolečka"
259 Učební pomůcky 2014/15
260 Zájmové kroužky ŠD
261 Organizace konce školního roku
262 Sběr aktuálně
263 Oslavy výročí naší školy
264 Informativní schůzka budoucích šesťáků
265 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
266 Come and show 2014
267 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
268 Povolení k vjezdu
269 Absolventské práce
270 Poděkování
271 Přípravka pro předškoláky
272 Aktualizace rozvrhů
273 Jak se zbavit vší
274 Informace k zápisu do 1.ročníku
275 Lyžařský kurz
276 Poslední volná místa
277 Sběr papíru
278 Odpadá kroužek
279 Sbírka knih pro školní knihovnu
280 Lyžařský kurz
281 VAROVÁNÍ
282 Kino
283 Vstup do školy
284 Sbírka knih
285 Česko čte dětem
286 Zájmové kroužky
287 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
288 Kroužky 2014/15
289 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
290 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
291 Konce vyučování
292 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
293 Ředitelské volno
294 Vysvědčení se Spartou
295 Výuka náboženství
296 Kontakty
297 Najdete nás