1 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 5.8.2018
2 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
3 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2018
4 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
5 Organizace vyučování od 21. do 29. června 2018
6 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
7 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
8 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
9 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
10 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
11 Služba během ředitelského volna
12 Třídní schůzky
13 Sběr - duben 2018
14 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
15 ŠKOLNÍ AKADEMIE
16 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
17 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
18 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
19 Sportovec roku
20 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
21 Zápis do 1. tříd
22 Lyžařský výcvik
23 Dny otevřených dveří
24 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
25 Sběr - 17. a 18. leden 2018
26 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
27 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
28 Preventivní akce proti výskytu vší
29 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
30 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
31 JARMARK - 23. listopadu 2017
32 Volby zástupce rodičů do Školské rady
33 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
34 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
35 Prosba na rodiče
36 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
37 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
38 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
39 Sběr - říjen 2017
40 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
41 Pěší den - zhodnocení
42 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
43 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
44 Čipy na otvírání závor
45 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
46 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
47 Informační list MP/2017 - září 2017
48 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
49 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
50 1. září 2017 - uzavřen areál školy
51 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
52 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
53 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
54 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
55 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
56 Organizace posledních školních dnů
57 Sběr - červen 2017
58 Zahájení prací na areálových komunikacích
59 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
60 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
61 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
62 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
63 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
64 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
65 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
66 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
67 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
68 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
69 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
70 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
71 Školní akademie - duben 2017
72 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
73 Výměna schodiště u hřiště
74 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
75 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
76 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
77 AKADEMIE
78 Služba během velikonočních prázdnin
79 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
80 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
81 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
82 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
83 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
84 Služba během pololetních a jarních prázdnin
85 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
86 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
87 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
88 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
89 Tříkrálová sbírka
90 Služba během vánočních prázdnin
91 ŠD o vánočních prázdninách
92 Adventní procházka
93 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
94 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
95 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
96 Prolétněte se nad školou!
97 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
98 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
99 Prosba na rodiče
100 Služba během podzimních prázdnin
101 Podzimní prázdniny ve školní družině
102 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
103 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
104 Informační listy - září 2016
105 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
106 Rozmístění učeben 2016/17
107 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
108 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
109 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
110 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
111 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
112 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
113 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
114 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
115 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
116 Organizace vyučování od 23. června 2016
117 Ředitelský den - 21. června 2016
118 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
119 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
120 Vídeň
121 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
122 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
123 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
124 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
125 Plavání ŠD - změny!
126 ŠKOLNÍ AKADEMIE
127 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
128 Sběr - duben 2016
129 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
130 Kroužek logopedie se nekoná:
131 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
132 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
133 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
134 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
135 Lyžařský výcvik
136 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
137 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
138 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
139 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
140 Maďarská kuchyně
141 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
142 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
143 Sběr - leden 2016
144 Dny otevřených dveří
145 Dny otevřených dveří
146 Zápis do 1. tříd
147 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
148 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
149 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
150 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
151 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
152 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
153 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
154 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
155 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
156 Vánoční jarmark 2015
157 Italská kuchyně
158 Služba během podzimních prázdnin
159 Prosba na rodiče
160 Podzimní prázdniny ve školní družině
161 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
162 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
163 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
164 Zážitkový kurz
165 Prvňáčci - rozdělení do tříd
166 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
167 Konce vyučování 2015/16
168 Úspěch ve SCIO testech
169 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
170 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
171 Služby o prázdninách
172 Ke kroužkům 2015-2016
173 Výdej obědů
174 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
175 Sběr
176 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
177 Zájmové kroužky ŠD
178 Ukázková hodina taneční školy
179 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
180 Akce ŠD
181 Pozvánka na akademii ŠD
182 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
183 Školy v přírodě
184 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
185 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
186 Anglická soutěž Come and Show
187 Úspěch žáků ŠD
188 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
189 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
190 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
191 Náboženství
192 Velikonoční prázdniny ve ŠD
193 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
194 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
195 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
196 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
197 Služba ve škole během jarních prázdnin
198 Provoz ŠD o jarních prázdninách
199 Přípravka pro předškoláky
200 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
201 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
202 Sběr - změna termínu
203 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
204 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
205 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
206 Tříkrálová sbírka
207 Informace k zápisu do 1. ročníku
208 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
209 Dny otevřených dveří
210 Výsledek voleb do ŠR
211 Pojištění žáků
212 Keramická dílna ŠD
213 Vánoční jarmark
214 Upozornění - oprava hřiště
215 Aktuálně ze školní družiny
216 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
217 Podzimní prázdniny
218 Lyžařský kurz
219 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
220 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
221 Upozornění
222 Rekonstrukce školního hřiště
223 Nové kartičky na mléko
224 Plavecko-běžecký závod
225 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
226 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
227 Kroužky ŠD
228 Schůze výboru Sdružení rodičů
229 Info ŠJ
230 Konce vyučování 1. týden
231 Zážitkový kurz - aktuálně
232 Organizace 1. týdne
233 Nové rozmístění tříd
234 Prvňáčci - rozdělení do tříd
235 Stravování 1. roč.
236 Konce vyučování - 2014/15
237 Předání "kolečka"
238 Učební pomůcky 2014/15
239 Zájmové kroužky ŠD
240 Organizace konce školního roku
241 Sběr aktuálně
242 Oslavy výročí naší školy
243 Informativní schůzka budoucích šesťáků
244 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
245 Come and show 2014
246 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
247 Povolení k vjezdu
248 Absolventské práce
249 Poděkování
250 Přípravka pro předškoláky
251 Aktualizace rozvrhů
252 Jak se zbavit vší
253 Informace k zápisu do 1.ročníku
254 Lyžařský kurz
255 Poslední volná místa
256 Sběr papíru
257 Odpadá kroužek
258 Sbírka knih pro školní knihovnu
259 Lyžařský kurz
260 VAROVÁNÍ
261 Kino
262 Vstup do školy
263 Sbírka knih
264 Česko čte dětem
265 Zájmové kroužky
266 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
267 Kroužky 2014/15
268 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
269 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
270 Konce vyučování
271 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
272 Ředitelské volno
273 Vysvědčení se Spartou
274 Výuka náboženství
275 Kontakty
276 Najdete nás