1 Organizace vyučování od 21. do 29. června 2018
2 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
3 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
4 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
5 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
6 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
7 Služba během ředitelského volna
8 Třídní schůzky
9 Sběr - duben 2018
10 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
11 ŠKOLNÍ AKADEMIE
12 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
13 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
14 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
15 Sportovec roku
16 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
17 Zápis do 1. tříd
18 Lyžařský výcvik
19 Dny otevřených dveří
20 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
21 Sběr - 17. a 18. leden 2018
22 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
23 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
24 Preventivní akce proti výskytu vší
25 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
26 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
27 JARMARK - 23. listopadu 2017
28 Volby zástupce rodičů do Školské rady
29 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
30 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
31 Prosba na rodiče
32 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
33 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
34 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
35 Sběr - říjen 2017
36 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
37 Pěší den - zhodnocení
38 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
39 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
40 Čipy na otvírání závor
41 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
42 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
43 Informační list MP/2017 - září 2017
44 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
45 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
46 1. září 2017 - uzavřen areál školy
47 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
48 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
49 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
50 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
51 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
52 Organizace posledních školních dnů
53 Sběr - červen 2017
54 Zahájení prací na areálových komunikacích
55 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
56 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
57 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
58 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
59 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
60 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
61 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
62 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
63 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
64 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
65 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
66 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
67 Školní akademie - duben 2017
68 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
69 Výměna schodiště u hřiště
70 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
71 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
72 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
73 AKADEMIE
74 Služba během velikonočních prázdnin
75 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
76 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
77 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
78 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
79 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
80 Služba během pololetních a jarních prázdnin
81 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
82 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
83 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
84 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
85 Tříkrálová sbírka
86 Služba během vánočních prázdnin
87 ŠD o vánočních prázdninách
88 Adventní procházka
89 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
90 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
91 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
92 Prolétněte se nad školou!
93 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
94 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
95 Prosba na rodiče
96 Služba během podzimních prázdnin
97 Podzimní prázdniny ve školní družině
98 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
99 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
100 Informační listy - září 2016
101 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
102 Rozmístění učeben 2016/17
103 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
104 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
105 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
106 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
107 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
108 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
109 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
110 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
111 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
112 Organizace vyučování od 23. června 2016
113 Ředitelský den - 21. června 2016
114 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
115 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
116 Vídeň
117 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
118 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
119 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
120 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
121 Plavání ŠD - změny!
122 ŠKOLNÍ AKADEMIE
123 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
124 Sběr - duben 2016
125 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
126 Kroužek logopedie se nekoná:
127 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
128 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
129 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
130 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
131 Lyžařský výcvik
132 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
133 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
134 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
135 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
136 Maďarská kuchyně
137 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
138 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
139 Sběr - leden 2016
140 Dny otevřených dveří
141 Dny otevřených dveří
142 Zápis do 1. tříd
143 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
144 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
145 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
146 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
147 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
148 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
149 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
150 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
151 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
152 Vánoční jarmark 2015
153 Italská kuchyně
154 Služba během podzimních prázdnin
155 Prosba na rodiče
156 Podzimní prázdniny ve školní družině
157 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
158 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
159 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
160 Zážitkový kurz
161 Prvňáčci - rozdělení do tříd
162 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
163 Konce vyučování 2015/16
164 Úspěch ve SCIO testech
165 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
166 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
167 Služby o prázdninách
168 Ke kroužkům 2015-2016
169 Výdej obědů
170 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
171 Sběr
172 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
173 Zájmové kroužky ŠD
174 Ukázková hodina taneční školy
175 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
176 Akce ŠD
177 Pozvánka na akademii ŠD
178 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
179 Školy v přírodě
180 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
181 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
182 Anglická soutěž Come and Show
183 Úspěch žáků ŠD
184 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
185 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
186 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
187 Náboženství
188 Velikonoční prázdniny ve ŠD
189 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
190 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
191 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
192 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
193 Služba ve škole během jarních prázdnin
194 Provoz ŠD o jarních prázdninách
195 Přípravka pro předškoláky
196 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
197 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
198 Sběr - změna termínu
199 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
200 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
201 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
202 Tříkrálová sbírka
203 Informace k zápisu do 1. ročníku
204 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
205 Dny otevřených dveří
206 Výsledek voleb do ŠR
207 Pojištění žáků
208 Keramická dílna ŠD
209 Vánoční jarmark
210 Upozornění - oprava hřiště
211 Aktuálně ze školní družiny
212 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
213 Podzimní prázdniny
214 Lyžařský kurz
215 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
216 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
217 Upozornění
218 Rekonstrukce školního hřiště
219 Nové kartičky na mléko
220 Plavecko-běžecký závod
221 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
222 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
223 Kroužky ŠD
224 Schůze výboru Sdružení rodičů
225 Info ŠJ
226 Konce vyučování 1. týden
227 Zážitkový kurz - aktuálně
228 Organizace 1. týdne
229 Nové rozmístění tříd
230 Prvňáčci - rozdělení do tříd
231 Stravování 1. roč.
232 Konce vyučování - 2014/15
233 Předání "kolečka"
234 Učební pomůcky 2014/15
235 Zájmové kroužky ŠD
236 Organizace konce školního roku
237 Sběr aktuálně
238 Oslavy výročí naší školy
239 Informativní schůzka budoucích šesťáků
240 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
241 Come and show 2014
242 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
243 Povolení k vjezdu
244 Absolventské práce
245 Poděkování
246 Přípravka pro předškoláky
247 Aktualizace rozvrhů
248 Jak se zbavit vší
249 Informace k zápisu do 1.ročníku
250 Lyžařský kurz
251 Poslední volná místa
252 Sběr papíru
253 Odpadá kroužek
254 Sbírka knih pro školní knihovnu
255 Lyžařský kurz
256 VAROVÁNÍ
257 Kino
258 Vstup do školy
259 Sbírka knih
260 Česko čte dětem
261 Zájmové kroužky
262 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
263 Kroužky 2014/15
264 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
265 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
266 Konce vyučování
267 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
268 Ředitelské volno
269 Vysvědčení se Spartou
270 Výuka náboženství
271 Kontakty
272 Najdete nás