1 Sběr - 17. a 18. leden 2018
2 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
3 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
4 Preventivní akce proti výskytu vší
5 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
6 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
7 JARMARK - 23. listopadu 2017
8 Volby zástupce rodičů do Školské rady
9 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
10 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
11 Prosba na rodiče
12 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
13 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
14 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
15 Sběr - říjen 2017
16 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
17 Pěší den - zhodnocení
18 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
19 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
20 Čipy na otvírání závor
21 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
22 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
23 Informační list MP/2017 - září 2017
24 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
25 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
26 1. září 2017 - uzavřen areál školy
27 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
28 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
29 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
30 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
31 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
32 Organizace posledních školních dnů
33 Sběr - červen 2017
34 Zahájení prací na areálových komunikacích
35 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
36 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
37 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
38 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
39 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
40 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
41 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
42 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
43 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
44 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
45 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
46 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
47 Školní akademie - duben 2017
48 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
49 Výměna schodiště u hřiště
50 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
51 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
52 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
53 AKADEMIE
54 Služba během velikonočních prázdnin
55 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
56 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
57 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
58 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
59 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
60 Služba během pololetních a jarních prázdnin
61 Jarní prázdniny v družině
62 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
63 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
64 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
65 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
66 Tříkrálová sbírka
67 Služba během vánočních prázdnin
68 ŠD o vánočních prázdninách
69 Adventní procházka
70 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
71 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
72 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
73 Prolétněte se nad školou!
74 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
75 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
76 Prosba na rodiče
77 Služba během podzimních prázdnin
78 Podzimní prázdniny ve školní družině
79 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
80 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
81 Informační listy - září 2016
82 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
83 Rozmístění učeben 2016/17
84 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
85 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
86 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
87 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
88 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
89 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
90 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
91 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
92 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
93 Organizace vyučování od 23. června 2016
94 Ředitelský den - 21. června 2016
95 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
96 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
97 Vídeň
98 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
99 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
100 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
101 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
102 Plavání ŠD - změny!
103 ŠKOLNÍ AKADEMIE
104 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
105 Sběr - duben 2016
106 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
107 Kroužek logopedie se nekoná:
108 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
109 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
110 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
111 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
112 Lyžařský výcvik
113 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
114 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
115 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
116 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
117 Maďarská kuchyně
118 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
119 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
120 Sběr - leden 2016
121 Dny otevřených dveří
122 Dny otevřených dveří
123 Zápis do 1. tříd
124 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
125 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
126 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
127 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
128 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
129 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
130 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
131 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
132 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
133 Vánoční jarmark 2015
134 Italská kuchyně
135 Služba během podzimních prázdnin
136 Prosba na rodiče
137 Podzimní prázdniny ve školní družině
138 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
139 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
140 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
141 Zážitkový kurz
142 Prvňáčci - rozdělení do tříd
143 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
144 Konce vyučování 2015/16
145 Úspěch ve SCIO testech
146 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
147 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
148 Služby o prázdninách
149 Ke kroužkům 2015-2016
150 Výdej obědů
151 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
152 Sběr
153 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
154 Zájmové kroužky ŠD
155 Ukázková hodina taneční školy
156 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
157 Akce ŠD
158 Pozvánka na akademii ŠD
159 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
160 Školy v přírodě
161 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
162 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
163 Anglická soutěž Come and Show
164 Úspěch žáků ŠD
165 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
166 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
167 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
168 Náboženství
169 Velikonoční prázdniny ve ŠD
170 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
171 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
172 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
173 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
174 Služba ve škole během jarních prázdnin
175 Provoz ŠD o jarních prázdninách
176 Přípravka pro předškoláky
177 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
178 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
179 Sběr - změna termínu
180 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
181 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
182 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
183 Tříkrálová sbírka
184 Informace k zápisu do 1. ročníku
185 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
186 Dny otevřených dveří
187 Výsledek voleb do ŠR
188 Pojištění žáků
189 Keramická dílna ŠD
190 Vánoční jarmark
191 Upozornění - oprava hřiště
192 Aktuálně ze školní družiny
193 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
194 Podzimní prázdniny
195 Lyžařský kurz
196 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
197 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
198 Upozornění
199 Rekonstrukce školního hřiště
200 Nové kartičky na mléko
201 Plavecko-běžecký závod
202 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
203 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
204 Kroužky ŠD
205 Schůze výboru Sdružení rodičů
206 Info ŠJ
207 Konce vyučování 1. týden
208 Zážitkový kurz - aktuálně
209 Organizace 1. týdne
210 Nové rozmístění tříd
211 Prvňáčci - rozdělení do tříd
212 Stravování 1. roč.
213 Konce vyučování - 2014/15
214 Předání "kolečka"
215 Učební pomůcky 2014/15
216 Zájmové kroužky ŠD
217 Organizace konce školního roku
218 Sběr aktuálně
219 Oslavy výročí naší školy
220 Informativní schůzka budoucích šesťáků
221 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
222 Come and show 2014
223 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
224 Povolení k vjezdu
225 Absolventské práce
226 Poděkování
227 Přípravka pro předškoláky
228 Aktualizace rozvrhů
229 Jak se zbavit vší
230 Informace k zápisu do 1.ročníku
231 Lyžařský kurz
232 Poslední volná místa
233 Sběr papíru
234 Odpadá kroužek
235 Sbírka knih pro školní knihovnu
236 Lyžařský kurz
237 VAROVÁNÍ
238 Kino
239 Vstup do školy
240 Sbírka knih
241 Česko čte dětem
242 Zájmové kroužky
243 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
244 Kroužky 2014/15
245 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
246 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
247 Konce vyučování
248 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
249 Ředitelské volno
250 Vysvědčení se Spartou
251 Výuka náboženství
252 Kontakty
253 Najdete nás