1 Vánoční týden ve školní družině
2 Kroužek miniházené 11.12. odpadá
3 Informace ze školní jídelny - sporožirové účty
4 Ve čtvrtek - 29.11.2018 - nebudou kroužky ŠD
5 Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
6 Nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizace 14. 11. 2018
7 Prosba na rodiče
8 Výuka náboženství
9 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
10 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
11 Informační list M10 - září 2018
12 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
13 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
14 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
15 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
16 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
17 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
18 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
19 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
20 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
21 Služba během ředitelského volna
22 Třídní schůzky
23 Sběr - duben 2018
24 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
25 ŠKOLNÍ AKADEMIE
26 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
27 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
28 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
29 Sportovec roku
30 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
31 Zápis do 1. tříd
32 Lyžařský výcvik
33 Dny otevřených dveří
34 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
35 Sběr - 17. a 18. leden 2018
36 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
37 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
38 Preventivní akce proti výskytu vší
39 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
40 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
41 JARMARK - 23. listopadu 2017
42 Volby zástupce rodičů do Školské rady
43 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
44 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
45 Prosba na rodiče
46 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
47 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
48 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
49 Sběr - říjen 2017
50 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
51 Pěší den - zhodnocení
52 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
53 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
54 Čipy na otvírání závor
55 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
56 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
57 Informační list MP/2017 - září 2017
58 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
59 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
60 1. září 2017 - uzavřen areál školy
61 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
62 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
63 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
64 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
65 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
66 Organizace posledních školních dnů
67 Sběr - červen 2017
68 Zahájení prací na areálových komunikacích
69 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
70 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
71 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
72 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
73 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
74 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
75 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
76 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
77 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
78 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
79 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
80 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
81 Školní akademie - duben 2017
82 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
83 Výměna schodiště u hřiště
84 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
85 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
86 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
87 AKADEMIE
88 Služba během velikonočních prázdnin
89 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
90 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
91 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
92 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
93 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
94 Služba během pololetních a jarních prázdnin
95 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
96 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
97 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
98 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
99 Tříkrálová sbírka
100 Služba během vánočních prázdnin
101 ŠD o vánočních prázdninách
102 Adventní procházka
103 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
104 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
105 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
106 Prolétněte se nad školou!
107 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
108 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
109 Prosba na rodiče
110 Služba během podzimních prázdnin
111 Podzimní prázdniny ve školní družině
112 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
113 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
114 Informační listy - září 2016
115 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
116 Rozmístění učeben 2016/17
117 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
118 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
119 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
120 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
121 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
122 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
123 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
124 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
125 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
126 Organizace vyučování od 23. června 2016
127 Ředitelský den - 21. června 2016
128 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
129 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
130 Vídeň
131 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
132 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
133 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
134 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
135 Plavání ŠD - změny!
136 ŠKOLNÍ AKADEMIE
137 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
138 Sběr - duben 2016
139 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
140 Kroužek logopedie se nekoná:
141 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
142 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
143 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
144 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
145 Lyžařský výcvik
146 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
147 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
148 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
149 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
150 Maďarská kuchyně
151 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
152 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
153 Sběr - leden 2016
154 Dny otevřených dveří
155 Dny otevřených dveří
156 Zápis do 1. tříd
157 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
158 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
159 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
160 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
161 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
162 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
163 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
164 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
165 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
166 Vánoční jarmark 2015
167 Italská kuchyně
168 Služba během podzimních prázdnin
169 Prosba na rodiče
170 Podzimní prázdniny ve školní družině
171 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
172 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
173 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
174 Zážitkový kurz
175 Prvňáčci - rozdělení do tříd
176 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
177 Konce vyučování 2015/16
178 Úspěch ve SCIO testech
179 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
180 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
181 Služby o prázdninách
182 Ke kroužkům 2015-2016
183 Výdej obědů
184 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
185 Sběr
186 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
187 Zájmové kroužky ŠD
188 Ukázková hodina taneční školy
189 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
190 Akce ŠD
191 Pozvánka na akademii ŠD
192 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
193 Školy v přírodě
194 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
195 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
196 Anglická soutěž Come and Show
197 Úspěch žáků ŠD
198 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
199 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
200 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
201 Náboženství
202 Velikonoční prázdniny ve ŠD
203 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
204 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
205 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
206 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
207 Služba ve škole během jarních prázdnin
208 Provoz ŠD o jarních prázdninách
209 Přípravka pro předškoláky
210 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
211 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
212 Sběr - změna termínu
213 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
214 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
215 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
216 Tříkrálová sbírka
217 Informace k zápisu do 1. ročníku
218 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
219 Dny otevřených dveří
220 Výsledek voleb do ŠR
221 Pojištění žáků
222 Keramická dílna ŠD
223 Vánoční jarmark
224 Upozornění - oprava hřiště
225 Aktuálně ze školní družiny
226 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
227 Podzimní prázdniny
228 Lyžařský kurz
229 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
230 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
231 Upozornění
232 Rekonstrukce školního hřiště
233 Nové kartičky na mléko
234 Plavecko-běžecký závod
235 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
236 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
237 Kroužky ŠD
238 Schůze výboru Sdružení rodičů
239 Info ŠJ
240 Konce vyučování 1. týden
241 Zážitkový kurz - aktuálně
242 Organizace 1. týdne
243 Nové rozmístění tříd
244 Prvňáčci - rozdělení do tříd
245 Stravování 1. roč.
246 Konce vyučování - 2014/15
247 Předání "kolečka"
248 Učební pomůcky 2014/15
249 Zájmové kroužky ŠD
250 Organizace konce školního roku
251 Sběr aktuálně
252 Oslavy výročí naší školy
253 Informativní schůzka budoucích šesťáků
254 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
255 Come and show 2014
256 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
257 Povolení k vjezdu
258 Absolventské práce
259 Poděkování
260 Přípravka pro předškoláky
261 Aktualizace rozvrhů
262 Jak se zbavit vší
263 Informace k zápisu do 1.ročníku
264 Lyžařský kurz
265 Poslední volná místa
266 Sběr papíru
267 Odpadá kroužek
268 Sbírka knih pro školní knihovnu
269 Lyžařský kurz
270 VAROVÁNÍ
271 Kino
272 Vstup do školy
273 Sbírka knih
274 Česko čte dětem
275 Zájmové kroužky
276 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
277 Kroužky 2014/15
278 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
279 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
280 Konce vyučování
281 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
282 Ředitelské volno
283 Vysvědčení se Spartou
284 Výuka náboženství
285 Kontakty
286 Najdete nás