Vážení rodiče,

ředitelství školy Vám děkuje za volbu  naší školy a dovoluje si Vás pozvat

na informativní schůzku, která se koná ve středu 8. června v 17.00 hod.

ve sborovně školy.

Na schůzce budete seznámeni se všemi potřebnými informacemi ohledně

nástupu dětí do 1. třídy a odpovíme na Vaše případné dotazy.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.