Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

chápeme nervozitu těch z Vás, kteří stále čekáte na rozhodnutí. Omlouváme se, ale proces bohužel neumíme smysluplně urychlit.

Jak jsem již uvedl v minulém sdělení, je zřejmé, že jistotu přijetí mají vedle dětí ze spádové oblasti (kritérium č. 1) též všichni z Prahy 8, kteří u nás mají sourozence (kritérium č. 2). Na 120 volných míst bylo proto zatím možné přijmout 109 dětí. Existuje však několik dětí také splňujících kritérium 1 nebo 2, které doposud nesplnily všechny administrativní náležitosti a další nejméně 2, které jsou přijaty i na jiných školách a odmítají nám zatím potvrdit, zda nastoupí u nás nebo na té jiné škole. I těmto dětem zatím musíme držet volná místa.

Pro několik dětí z Prahy 8 s bydlištěm mimo naši spádovou oblast a bez sourozence v naší škole (kritérium 3) by tedy mohlo být v budoucnu několik volných míst, bohužel v čase, které nyní neumíme odhadnout.

Pro děti splňující kritérium 3 se proto dne 29. 2. 2016 v 17:00 ve sborovně školy uskuteční losování, které u stanoveného počtu zájemců (náhradníků) rozhodne o pořadí možného přijetí na případná volná místa. Losování je pro dotčené přístupné, mohou být přítomni. O výsledku budou všichni dotčení vyrozuměni (přijatí zveřejněním na WWW a na nástěnce při vstupu do budovy, náhradníci – s přerušením řízení a nepřijatí na WWW i písemně).

Pro ostatní (kritérium 4 a 5 a nevylosovaní) máme zprávu nepříznivou, v tuto chvíli v tomto probíhajícím správním řízení musím rozhodnout o nepřijetí.

Každý, kdo obdrží rozhodnutí o nepřijetí (případně zamítnutí odvolání – pokud se neúspěšně odvolá), musí nalézt pro své dítě jinou školou, kde ho přijmou; ve spádové škole ho přijmout musí vždy.

Pokud by někdo nepřijatý chtěl o přijetí do ZŠ Burešova usilovat ještě někdy v budoucnu, nepůjde to už v rámci současného správního řízení (bude rozhodnuto o nepřijetí), může však po čase (např. před zahájením školního roku) ještě zkusit podat žádost o přestup na naši školu.

Připomínáme všem, že dne 1. 3. 2016 v časech 8-11 hod a 14-17 hod (před vydáním rozhodnutí) v kanceláři administrativní pracovnice (budova školní jídelny) mají právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.


22. 2. 2016

Ivo Mlejnecký, řed. školy