Vážení rodiče, zákonní zástupci,

k zápisu do naší školy jste k dnešnímu dni přivedli 188 dětí. Tak veliký zájem nás samozřejmě těší, ale přinesl s sebou i starosti – do 4 tříd, které můžeme otevřít, můžeme v optimální situaci přijmout maximálně 120 dětí. Budeme proto muset některé zájemce odmítnout z kapacitních důvodů.

Ty z vás, kde přijetí není rovnou dané (bydliště ve spádové oblasti), musím požádat o trpělivost. Podle našich zkušeností z minulých let se totiž budou celkové počty opravdových zájemců ještě dlouho měnit a upřesňovat. Jen pro ilustraci: cca 15 rodičů zatím avizovalo, že zvažuje žádost o odklad školní docházky, téměř 40 dětí dle našich dostupných informací nechali rodiče zapsat i na jiné škole – nevíme tak, kde opravdu chtějí nastoupit, když je přijme i jiná škola. A mohou se ještě nějaké další děti přistěhovat či odstěhovat.

Moc prosíme všechny, kteří budou přijati na jinou školu a budou vědět, že k nám nenastoupí, aby nás o tom co nejdříve informovali, abychom nemuseli zbytečně čekat na uvolněné místo, nemuseli nechávat v nejistotě a mohli přijmout jiné děti.

V tuto chvíli mohu garantovat, že – pokud zákonní zástupci splní všechny administrativní náležitosti – přijmeme všechny žáky z naší spádové oblasti (kritérium I) a – až na odůvodněné výjimky* – i všechny další zájemce z Prahy 8, kteří už u nás mají sourozence (kritérium II.).

Pro ostatní dětí z Prahy 8 bez sourozenců v naší škole (kritérium III.) máme míst zatím jen několik, bude hodně záležet na počtu těch, kteří jsou zapsaní na více školách, zda zůstanou v naší nebo půjdou jinam (a také na tom, kdy nám to dají vědět).

Pro děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu 8, které u nás již mají sourozence (kritérium IV.) zatím volná místa nemáme žádná, ale při velké trpělivosti šanci na uvolnění místa možná také ještě mají.

Ostatní – s bydlištěm mimo Prahu 8 a bez sourozenců v naší škole (kritérium V.), mají pravděpodobnost, že i pro ně se nakonec uvolní místo, jen velmi malou.

Až budeme vědět více, budeme Vás informovat. Průběžně aktualizovaný Seznam prvních přijatých viz též na WWW.zsburesova.cz

Děkuji za pochopení

8. 2. 2016

Ivo Mlejnecký, ředitel školy


* Pozn.: U žáků mimo spádovou oblast může výjimečně dojít k odmítnutí přijetí nikoliv z kapacitních, ale z pedagogických důvodů (prokázaný vážný vzdělávací handicap na straně dítěte apod.).