Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, na  21. a 22. 12. 2015 volné dny (tzv. „ředitelské volno“).

Volné dny byly vyhlášeny zejména z organizačních důvodů.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím www.zsburesova.cz, žákovských knížek a na třídních schůzkách 23. 11. 2015.

V případě zájmu ze strany rodičů bude zajištěn provoz školní družiny či školního klubu, jejichž činnosti se budou moci bezplatně účastnit i žáci, kteří jindy do ŠD ani do ŠK nejsou řádně přihlášeni (zájem nutno nahlásit nejpozději do 16. 12. 2015). Jídelna bude mimo provoz.

V Praze dne 12. 11. 2015

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

ředitel ZŠ, Praha 8, Burešova 14