INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD.

 

Pokud jste nebyli na naší  informační  schůzce pro první třídy   3. 6. 2015 a máte zájem o školní družinu,

vyzvedněte si prosím ve vrátnici u šaten přihlášku do zájmových kroužků.

Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte do 22. 6. 2015 tamtéž.