Již druhým rokem je ZŠ Burešova zapojena do mezinárodního projektu COMENIUS – Projekt partnerství škol. Žáci z několika zemí se v rámci tohoto projektu věnovali aktivitám a výzkumům zaměřeným na pozorování klimatických změn. Někteří z nich pak své poznatky prezentovali v rámci zahraničních výjezdů.

Projekt se chýlí ke konci a závěrečné setkáni žáků a učitelů proběhne právě na naší škole ve dnech 13.4. - 17.4. 2015. Přivítáme zde cca 60 účastníků z 9 zemí: Bulharska, Estonska, Guadeloupe (Francie), Itálie, Portugalska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Španělska. Hned první den čeká naše hosty slavnostní přivítání na Městském úřadě Prahy 8 a prohlídka školy. I na další dny je připraven pestrý program, např. prohlídka Prahy, zájezd do Terezína a do Mosteckých uhelných pánví.