Všichni jsme již natěšení (a netrpěliví), kdy už konečně budeme moci naplno využívat celý školní sportovní areál. Na nové části sportovního areálu školy chybí (kromě drobností) již pouze položení povrchů a osazení zeleně. Povrchy je však z technologických důvodů možné pokládat pouze za příznivých povětrnostních podmínek (min. teplota, vlhkost,...). To byl také důvod, proč hřiště nebylo dokončeno v prosinci 2014. V současnosti proto i se stavební firmou čekáme na předpověď počasí, podle které bychom mohli takové příznivé podmínky očekávat. Obvykle takové podmínky nastávají v dubnu (někdy již v březnu, jindy až v květnu), samotná realizace dokončení stavby pak bude otázkou cca 3 týdnů.

Držme si palce, ať nám počasí přeje co nejdříve :)

10. 3. 2015

Ivo Mlejnecký

řed. ZŠ, Praha 8, Burešova 14