Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

chápeme nervozitu těch z Vás, kteří čekáte na rozhodnutí. Omlouváme se, ale proces bohužel neumíme smysluplně urychlit.

V současnosti vycházíme z předpokladu, že do 5 tříd přijmeme celkem 145 dětí. Kladných rozhodnutí o přijetí je zatím cca 90.

Dle upřesněných počtů k dnešnímu dni je zřejmé, že 100 % jistotu přijetí* mají vedle dětí ze spádové oblasti (kriterium č. 1) též všichni z Prahy 8, kteří u nás mají sourozence (kriterium č. 2).

Doufáme, že brzy bude možné rozhodnout o přijetí všech* s bydlištěm v Praze 8 (kriterium č. 3), ale prozatímně ještě 8 dětí přebývá a tak potřebujeme mít jasno, kdo z již přijatých a kdo z Prahy 8 mimo spádovou oblast již nyní ví, že nastoupí jinde; také potřebujeme dotáhnout do konce žádosti o odklad školní docházky. Až se tato čísla upřesní, očekáváme, že bude možné přijmout všechny a proběhne 2. velká vlna rozhodnutí o přijetí pro tuto skupinu (kdybychom rozhodovali hned podle současných nezredukovaných počtů, museli bychom vylosovat 8 dětí, které by přijaty nebyly).

Poté bude následovat čekání na užití kriteria 4, které se týká dětí mimo Prahu 8, které u nás mají sourozence (těch je minimum a dle našich odhadů je reálná naděje, že by i na ně mohlo místo vyjít, byť budou muset ještě nějakou dobu na rozhodnutí počkat).

Zájemců s bydlištěm mimo Prahu 8, bez sourozence ve škole (kriterium č. 5), je 36. U těch je největší nebezpečí, že přijati nebudou a rozhodnutí se navíc dozví až úplně nakonec – za několik týdnů; bude-li možné některé přijmout, bude o těch několika „šťastnějších“ rozhodovat zřejmě los.

Pro ty z Vás, kteří se snažíte s námi spočítat šance na přijetí Vašich dětí, ještě další údaje:

Dětí, které nás mají jako „záložní školu“ a nastoupí jinde, je neznámý počet, ale víme o nejméně 25, které se hlásily na více škol. Snažíme se průběžně zjistit, kam chtějí doopravdy nastoupit do školy. Někteří spádoví (14) ještě nesplnili všechny náležitosti (např. podpis 2. zák. zástupce) a tak i na ně musíme čekat. Mezi přihlášenými 210 dětmi, je též cca 15 dětí, které budou zřejmě žádat o odklad školní docházky. Zkušenosti z loňska – z cca 160 příchozích k zápisu nakonec cca 70 dětí ve škole nenastoupilo.

* Pozn.: U žáků mimo spádovou oblast může výjimečně dojít k odmítnutí přijetí nikoliv z kapacitních, ale z pedagogických důvodů (prokázaný vážný vzdělávací handicap na straně dítěte apod.).

12. 2. 2015

Ivo Mlejnecký, ř.š.