Vážení rodiče,

 

k zápisu do naší školy jste přivedli 215 dětí, což je o cca čtvrtinu více než vloni. Tak veliký zájem nás samozřejmě těší, ale přinesl s sebou i starosti a – letos zřejmě poprvé – budeme muset některé zájemce odmítnout z kapacitních důvodů. Ty z vás, kde přijetí není rovnou dané (bydliště ve spádové oblasti), musím požádat o trpělivost. Celkové počty opravdových zájemců se totiž budou ještě dlouho měnit a upřesňovat, jen pro ilustraci: cca 25 rodičů avizovalo, že zvažuje žádost o odklad školní docházky, několik desítek dětí se hlásilo na více škol – nevíme tak, kde opravdu chtějí nastoupit, když je přijme jiná škola.

Moc prosíme všechny, kteří budou přijati na jinou školu a budou vědět, že k nám nenastoupí, aby nás o tom co nejdříve informovali, abychom nemuseli zbytečně čekat na uvolněné místo a mohli přijmout jiné děti.

 

V tuto chvíli mohu garantovat, že (pokud zákonní zástupci splní všechny administrativní náležitosti) přijmeme všechny žáky z naší spádové oblasti a – až na výjimky (odůvodněné spíše pedagogickými hledisky) – i všechny zájemce z Prahy 8.

 

Snažíme se ještě nalézt technické řešení, které by nám umožnilo otevřít o třídu více, pokud by se to podařilo, pak bychom určitě mohli přijmout i významnou část zájemců s bydlištěm mimo Prahu 8. Až budeme vědět více, budeme Vás informovat. Seznam prvních přijatých viz též na WWW.zsburesova.cz

 

Děkuji za pochopení

 

6. 2. 2015

Ivo Mlejnecký, řed. školy