V říjnu proběhla na naší škole sbírka knih pod záštitou MČ Prahy 8. Za přispění do sbírky děti obdržely lístek do tomboly, losování se uskutečnilo 7. 11. na slavnostním večeru v Grabově vile.

Celkově bylo škole věnováno přibližně 400 titulů, řada knih byla zcela nová, z aktuálních nabídek nakladatelství a mezi dětmi v současnosti velmi žádaná.

Děkujeme všem rodičům, knihy vhodné pro děti od 6 do 15 let obohatí knižní fond knihoven našeho 1. a 2. stupně, děti si v nich zajisté budou rády číst. Knihy, které nebude moci škola využít, budou předány MČ Prahy 8.

 

Děkujeme všem, kteří se sbírky knih pro školu zúčastnili.