(DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ K 22. 8. 2013)

 

Úvodem je třeba konstatovat, že smlouva se stavební firmou byla podepsána se zpožděním a Bauplus a.s. tak převzala staveniště o cca 7 týdnů později, než předpokládal zadavatel MČ Praha 8 při vyhlašování soutěže o zhotovitele stavby (původně se počítalo s podpisem smlouvy na začátku června).

Harmonogram prací proto musel být zcela přepracován tak, aby práce, které nebudou dokončeny před příchodem žáků do školy, mohly pokračovat za jejich přítomnosti. Zásadním časovým omezením v počátku stavby je také kapacita a rychlost výroby dodavatele oken – plzeňské firmy WELL. Práce v jídelně zkomplikovaly i opakované silné deště. Paralelní investiční akce – oprava vstupního schodiště – by měla být dokončena včas (do konce srpna).

Budova je rozdělena pro potřeby stavby na 9 částí:

ke stažení

 

 

Předpokládaný stav rekonstrukce budovy školy k 9. 9. a k 16. 9. 2013

K 9. 9. (nástup žáků zejména 1. stupně do školy) by měla být nová okna a střecha na objektech 1,2, všechna okna na objektu 5, jižní okna na objektech 3 a 4 (učebny 1. stupně a ŠD) a  západní okna na objektu 6.

K 16.9. (po návratu žáků 2. stupně ze zážitkového kurzu) by měla být dále hotova cca ½ jižních oken objektu 7.

Další výměny oken budou postupovat vždy tak, že pro škola krátkodobě uvolní cca 3 učebny, ve kterých nebude výuka. Práce budou pokračovat i v odpoledních hodinách a o víkendech.

O dalším vývoji, upřesnění či změnách harmonogramu prací Vás budeme informovat. Věříme, že i za ztížených podmínek bude výuka probíhat v požadované kvalitě a omlouváme se za případné komplikace, které stavba způsobuje.

Výsledek za to „utrpení“  bude jistě stát :)).

 

Ivo Mlejnecký, řed. školy