Vyhlášení volného dne ředitelem školy na 2. až 6. 9. 2013

 

 

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, na 2. až 6. 9. 2013 pro žáky „volné dny“ (tzv. „ředitelské volno“).

 

 

Volné dny byly vyhlášeny proto, že v rozhodujících částech budovy nebudou splněny hygienické požadavky na prostory a provoz školy § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím WWW školy (www.zsburesova.cz), WWW zřizovatele a tištěnou informací u vstupu do školy.

Žáci 2. stupně přihlášení na Zážitkový kurz odjedou tak, jak bylo naplánováno, tj. v neděli 8. 9. 2013 ve 13:30 od budovy školy (od tělocvičen). Podrobnosti k Zážitkovému kurzu viz aktuality na www.zsburesova.cz . Všichni ostatní žáci zahájí školní rok v pondělí 9. 9. v 8:00.

V případě zájmu ze strany rodičů bude ve volných dnech pro žáky prvního stupně a v odůvodněných případech i pro žáky druhého stupně zajištěn provoz školní družiny či klubu a to i pro žáky, kteří jinak přihlášeni nejsou. Provoz družiny bude začínat v 7:00 (poslední příchozí do 8:00) a končit v 16:30. Stravování nebude zajištěno.

Případné jakékoliv dotazy (popřípadě vyjádření zájmu o ŠD) jsou možné na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na telefonu 286 587 898.

V Praze dne 20. 8. 2013

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

 

 

 

řed. ZŠ Praha 8, Burešova 14