Školní rok 2017/18


Zahájení školního roku

4. 9. 2017

Zážitkový kurz

8. 9. -  14. 9. 2017

Vánoční jarmark

23. 11. 2017

Dny otevřených dveří

19. 3. -  21. 3. 2018

Informační schůzka pro rodiče možných budoucích prvňáčků

21. 3. 2018, v 18.00 hodin

 

Zápis do 1. tříd

4. 4. - 5. 4. 2018

Lyžařský kurz

bude upřesněno

Termín škol v přírodě (1. stupeň)

v rozmezí 14. 5. -  25. 5. 2018

Akademie 1. + 2. stupeň + ŠD

26. 4. 2018 + 14. 6. 2018

Obhajoby Absolventských prací

4. 6. -  9. 6. 2018

Setkání s rodiči zapsaných prvňáčků

6. 6. 2018, v 17.00 hodin

Setkání s rodiči budoucích šesťáků

6. 6. 2018, v 18.30 hodin

Termín školních výletů

26. 6. 2018

Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno: 31. 1. 2018

Vysvědčení za 2. pololetí a ukončení školního roku bude 29. 6. 2018

Prázdniny a volna:

Volby do poslanecké sněmovny

- "ředitelské volno"  *

20. 10.  2017

Podzimní prázdniny

26. 10. a  27. 10. 2017

Vánoční prázdniny

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Volby prezidenta

- "ředitelské volno"  *

12. 1. a pravděpodobně i 26. 1. 2018

Pololetní prázdniny

2. 2. 2018

Jarní prázdniny

12. 2. - 18. 2. 2018

Velikonoční prázdniny

29. 3. a 30. 3. 2018

Hlavní prázdniny

2. 7. - 31. 8. 2018

Zahájení školního roku 2018/19

3. 9. 2018

* Pokud by došlo ke zrušení či změně termínu voleb, musela by škola zrušit či změnit i termín "ředitelského volna".