Školní rok 2016/17


Zahájení školního roku

1. 9. 2016

Zážitkový kurz

7. 9. -  13. 9. 2016

Vánoční jarmark

24. 11. 2016

Dny otevřených dveří

20. 3. -  22. 3. 2017

Informační schůzka pro rodiče možných budoucích prvňáčků

22. 3. 2017, v 18.00 hodin

 

Zápis do 1. tříd

4. 4. - 5. 4. 2017

Lyžařský kurz

konec února 2017

Termín škol v přírodě (1. stupeň)

v rozmezí 15. 5. -  26. 5. 2017

Akademie 1. + 2. stupeň + ŠD

26. 4. 2017 + 14. 6. 2017

Obhajoby Absolventských prací

5. 6. -  9. 6. 2017

Setkání s rodiči zapsaných prvňáčků

7. 6. 2017, v 17.00 hodin

Setkání s rodiči budoucích šesťáků

7. 6. 2017, v 18.30 hodin

Termín školních výletů

27. 6. 2017

Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno: 31. 1. 2017

Vysvědčení za 2. pololetí a ukončení školního roku bude 30. 6. 2017

Prázdniny a volna:

Podzimní prázdniny

26. 10. a  27. 10. 2016

Vánoční prázdniny

23. 12. 2016 - 2. 1. 2017

Pololetní prázdniny

3. 2. 2017

Jarní prázdniny

6. 2. - 12. 2. 2017

Velikonoční prázdniny

13. 4. a 14. 4. 2017

Hlavní prázdniny

1. 7. - 1. 9. 2017

Zahájení školního roku 2017/18

4. 9. 2017