Žáci naší školy se mohou přihlásit k výuce náboženství (katolická církev). Výuka se bude uskutečňovat v rámci nepovinného předmětu v pátky cca ve 14:00-15:00 (čas může  být drobně upraven po dohodě s přihlášenými), poprvé to bude 14. 9. 2012. Externí vyučující bude Mgr. Helena Křenková.

Přihlášky žáci mohou škole odevzdat prostřednictvím třídních vyučujících nebo Mgr. Křenkové (při své první vyučovací hodině).