Noční houkání

V březnu ve škole absolvovaly děti ze 4. A a 4. B přednášku „Noční život“. Na tuto přednášku dorazil i živý výr a ježek. Navazovaly na ni dvě vycházky ve večerních hodinách do Ďáblického lesa.

V pondělí i v úterý (10. 4. a 11. 4.) k nám dorazila paní Jenny Andresíková, (Lesy hl.m. Praha), která s námi chodila po lese a vyprávěla  o ptactvu a zvláště o sovách. Vycházky byly velmi úspěšné. V úterý jsme dokonce viděli i kalouse ušatého, který přes zimu sídlí v atriu naší školy. V lese se pak podařilo „vyhoukat“ puštíka. Přiletěl se na nás podívat a houkal tak dlouho, než jsme opustily jeho teritorium.

Byl to pro všechny opravdu nevšední zážitek.

Тот сделался ярче и начал расти.

Тебе придется вообще закрыть все щели и поумерить силы, чтобы ее случайно не задуло.

Он относился к шабашам "Лебединая песня" как к своего рода регулярным сборищам, где демон всегда может найти подругу на субботний вечер.

Вы человек, которым я когда-то "geforce 9800 драйвера скачать" очень восхищался и еще восхищаюсь.

В домике на этой стороне острова, ответил Грин-Грин, примерно в двух третях пути наверх.

Это только, что ты выглядишь так очаровательно, стоя здесь.