Ve středu - 14. 3. 2012 - se na naší škole konalo obvodní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY.

Žák Michal Mašika ze 6. C zvítězil v kategorii A. GRATULUJEME!

Pochvala patří i Denise Novotné ze 7. A a Elišce Petříkové z 9. A za vzornou reprezentaci školy.