Zástupci tříd:

 • diskutují o připravovaných přehlídkách a soutěžích, někteří se sami podílejí na jejich organizaci (např. v porotách);

 • po projednávání ve svých třídách navrhují nové přehlídky či soutěže;

 • zpětně pak ve svých třídách informují o konkrétním termínu, místu a způsobu přihlášení se na konkrétní akci, případně přihlášení soutěžících či účinkujících sami provedou;
 • diskutují o možnostech prezentace školy na internetových stránkách a školních nástěnkách.

V letošním školním roce již některé akce proběhly, další se připravují. Snažíme se do nich zahrnout různé oblasti, aby si každý soutěžící mohl vybratsvůj úspěšný "obor". Jde tedy o přehlídky v rámci kulturní výchovy - sólový zpěv, zpěv skupin, hra na hudební nástroje a výtvarná výchova. Divadelní přehlídka v sobě zahrnuje hned několik oborů. Dále soutěžíme v oblíbeném matematickém luštění sudoku a ve sportu, konkr. v lehké atletice.

(podrobnosti v části "Školní soutěže")

 • Zpívá celá škola

 • Zpívám, zpíváš, zpíváme
 • Sudoku
 • Barvička
 • Před oponou, za oponou
 • Hraje celá škola

 • Atletický čtyřboj
 • Prezentace proběhlých škol v přírodě