Organizační a pedagogická komise projednává záležitosti týkající se dění ve škole, zabývá se problematikou organizace a chodu školy, řeší problematiku vyučování.

Zástupci ze tříd jsou informováni o změnách, mohou vznášet dotazy, připomínky a návrhy.

Mikulášské překvapení

Každý rok je prostřednictvím této komise připravováno mikulášské překvapení žáků devátého ročníku pro děti na 1. stupni. V tento den Mikuláš spolu s  anděly i čerty navštěvuje všechny děti v 1. až 5. třídách i se sladkou odměnou.

Soutěž 2. stupně

Každý rok si žáci druhého stupně navrhnou téma soutěže, pravidla, odměny. Tato soutěž  se uskutečňuje v závěru školního roku. Z předešlých let to byly soutěže: Barevná třída, Záměna pohlaví, Domácí den, Maškarní, Den se strašidly - zombí, Filmové postavy. V tento den probíhá výuka, kdy jsou děti oblečeny dle tématu. V závěru dne komise z učitelů vyhodnotí celou soutěž.

Žáci přispívají na obnovu knižního fondu ve školních knihovnách 1. a 2. stupně

Žáci přispěli z financí za sběr na obnovu knižního fondu ve školních knihovnách. Podílejí se také na výběru knih.