Prvním předpokladem správného výběru střední školy je dostatek informací, které můžete získat:

 

a) V každoročně obnovovaných publikacích:

- brožury o jednotlivých typech škol v Praze a okolí (Informace o SOŠ, SOU, gymnáziích), vydává – PPP, Ohradní, P-4

- Atlas školství (žáci si mohou zapůjčit ve škole)

- propagační letáky a brožury středních škol.

b) Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří:

- navštivte nejméně dvě a více škol

- připravte si otázky týkající se: přijímacího řízení, vybavení školy, učebních plánů, uplatnění absolventů, ……apod.

c) Návštěvou výstavy „SCHOLA PRAGENSIS„ propagace pražských středních škol.

Ve dnech 22. 11.- 24. 11. 2018, Kongresové centrum Praha.

d) Na webových stránkách středních škol a dalších institucí.

Síť škol, základní informace o středních školách v ČR, informace k problematice přijímacího řízení:

www.infoabsolvent.cz, www.uiv.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.vzdelani.cz, www.stredniskoly.cz, www.stredniskoly.eu,       www.flecr.cz,   www.registrskol.cz

e) V pedagogicko-psychologické poradněPROFI TESTY

Individuální konzultace s psychologem na základě skupinového vyšetření dítěte o jeho schopnostech, osobních předpokladech, zájmech, požadavcích a možnostech řešení při volbě střední školy.

Adresa: PPP pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6/555, Praha 8, tel: 286 882 368, 286 585 191

Termíny: 16. a 17.10. 2018  (Žáci se mohou přihlásit u výchovné poradkyně)

f) V Informačním a  poradenském středisku pro volbu povolání (IPS)

Informace ze sféry práce tzn.: charakteristiky povolání – charakteristiky pracovních nároků, pracovního prostředí, nutnost dosaženého vzdělání pro výkon povolání, možnosti uplatnění v praxi, výběr SŠ,.... .

Adresa:

IPS pro volbu a změnu povolání, Domažlická 11, Praha 3, tel: 950 178 305 – 307

(Konzultace je bezplatná, potřeba předem telefonicky objednat).

g) U výchovné poradkyně na ZŠ.

Konzultační hodiny: každou středu od 15:30 - 17 hod. Možné dohodnout i jiný termín.

Tel: 286 880 955 – linka 25, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

h) Při výběru povolání a SŠ je důležité zvážit poznatky a informace o dítěti:

- schopnosti, zájmy, dovednosti

- dovednost a schopnost učit se

- studijní ambice a motivace ke studiu

- prospěch ve škole

- zdravotní stav.