Vedení školy:

ředitel školy Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký
zástupkyně ředitele Ing. Dana Palátová (statutární zástupce ředitele školy)
PaedDr. Renata Hochová  (výchovná poradkyně, speciální pedagožka)
Mgr. Zdenka Vinařová  (školní metodička prevence)

Třídní učitelé:

1. A

Mgr. Lucie Jägrová

6. A

Mgr. Vladimíra Hyklová

1. B

Mgr. Ivana Kuncová

6. B

Mgr. Richard Linhart

1. C

Pavla Weishäuplová

6. C

Mgr. Kateřina Jánošíková

1. D

Mgr. Monika Šponerová


 

2. A

Mgr. Věra Koubová

7. A

Mgr. Klára Zoubková

2. B

Bc. Linda Tesaříková

7. B

Mgr. Jaroslava Švestková

2. C

Mgr. Lucie Hejhalová

7. C

Mgr. Hana Šulová

2. D

Jana Šedivá


 

2. E

Ing. Dana Beranová (podle § 38    - pro žáky v zahraniční škole)

3. A

Dana Froňková

8. A

Mgr. David Jaroš

3. B

Mgr. Alice Plantová

8. B

RNDr. Naděžda Pekařová

3. C

Mgr. Petra Neumannová

8. C

Mgr. Blanka Nejedlá

3. D

Mgr. Eva Vášová


 

3. E

Bc. Silvie Veličková


 

4. A

Mgr. Stanislava Vocelová

9. A

Mgr. Hana Vodová

4. B

Mgr. Bohumila Kohoutová

9. B

Mgr. Marta Stuchlíková

4. C

Mgr. Lada Lupínková

9. C

Mgr. Iva Zmeškalová

4. D

Bc. Renáta Jahodová

 

5. A

Ing. Dana Kubátová

5. B

Mgr. Jana Jurčíková

5. C

Mgr. Michaela Pavlíková, DiS.

5. D

Mgr. Šárka Nedbalová


 

Netřídní učitelé:

Mgr. Mária Adamcová

Pavel Beran

Mgr. Vendula Bílková

Tereza Hanusová

Tomáš Hynek

Roman Jaroš

Mgr. Ludmila Ječná

Mgr. Marie Štemberová

MgA. Aleksandrina Yordanova

Kristýna Waldhauserová

Bc. Silvie Kopečková

Romana Hauzrová

Asistentky pedagogů:

Nora Cardona (1. D)
Veronika Černošková, DiS (2. A)
Veronika Kanzelsbergerová (5. B)
Mgr. Tereza Kapinusová (1. C)
Mgr. Monika Havlíčková (5. D)
Bc. Ivana Pašková (4. D)
Ing. Bc. Irena Rybáková (2. B)
Mgr. Veronika Selingerová (2. C)
Zuzana Slabá (4. A)
Lenka Vítová

Vychovatelky Školní družiny:

Dagmar Tomašíková - vedoucí vychovatelka
Anna Rauschová - vedoucí vychovatelka
Zdeňka Fialová
Romana Hauzrová
Tomáš Hynek
Věra Koutová
Simona Kůrková
Ludmila Neumajerová
Jarmila Olšinová
Lucie Setničková
Zuzana Slabá
Andrea Ševčíková
Jarmila Tomešková
Martina Topolová
Martina Vorlová

Pracovníci školního klubu:

Bc. David Jaroš

Tomáš Hynek

Provozní zaměstnanci:

Ekonom školy Jaroslava Tučková
Mzdová účetní, personalistka Zdenka Schreierová
Účetní Mgr. Michal Krátký
Hospodářka školy Ing. Martina Krymlová
Administrativní pracovnice Květa Krulichová
Školník Zdeněk Šerák
Pomocník školníka Antonín Musil
Šatnářky Věra Jindrová
Květoslava Pavluvová
Uklízečky Emine Eshrey
Vladimíra Latová
Dana Levorová
Alžběta Siváková

Pracovníci školní jídelny:

Vedoucí ŠJ Hana Astlová
Hospodářka ŠJ Zdenka Šinková 
Vedoucí kuchařka Kateřina Fejtová
Kuchařky

Monika Kastnerová
Blanka Kuchařová
Kateřina Lebedová
Romana Leignerová
Hana Mačinová
Jana Maudrová 
Marie Moserová
Petra Nováková
Eva Přibylová
Pavla Rýznarová

Uklízečka Jaroslava Hromasová