1. Číslo účtu

Číslo účtu Školní jídelny:   35-6728270297/0100


Variabilní symbol zůstává stejný u každého strávníka jako ve školním roce 2015/16, je nutné jej vždy zadávat.

.

2. Cena oběda

.

Vážení rodiče,

z důvodu inflace jsme nuceni po 8 letech zvýšit od 1. 9. 2019 ceny obědů.

Děkujeme za pochopení.

 

.

 

NOVÁ CENA OBĚDA

 

I. kategorie   7- 10 let               1 oběd  31,- Kč   -  platba měsíčně   620,-

II. kategorie   11- 14 let             1 oběd  33,- Kč   -  platba měsíčně   660,-

III. kategorie   15 a více let        1 oběd  35,- Kč  -  platba měsíčně   700,-

.

Platbu prosíme zasílat vždy k 25. v měsíci na měsíc následující.

Obědy se platí dopředu, platba musí být na účtu k prvnímu dni v měsíci.

Prosím o nové nastavení trvalých příkazů k   -  25.8.2019.

.

Děkuji,

.

Astlová Hana

vedoucí ŠJ

 

Strávníci se při stanovení ceny oběda zařazují do věkových skupin a to vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (školní rok

začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku).

  1. kategorie  (  7-10 let)   - 1 oběd 29,-  Kč   -  platba měsíčně -  580,- Kč
  2. kategorie  (11-14 let)   - 1 oběd 30,-  Kč   -  platba měsíčně -  600,- Kč
  3. kategorie  (15 a více)   - 1 oběd 32,-  Kč   -  platba měsíčně -  640,- Kč

.

3. Možnosti placení

A) Inkaso ze sporožirového účtu (pouze ČESKÁ SPOŘITELNA)

- je nutné vyzvednout si v kanceláři ŠJ formulář s číslem našeho účtu a sběrného účtu, variabilním symbolem a další údaje potřebné pro zadání

„souhlasu k inkasu“


- je nutné předložit číslo Vašeho účtu

B) Trvalý příkaz

- pro zavedení trvalého příkazu je nutné vyzvednout si v kanceláři ŠJ číslo našeho účtu, variabilní symbol a specifický symbol konkrétního strávníka,

informaci, k jakému datu platbu zasílat a výši zasílané částky

- je nutné předložit číslo Vašeho účtu


- přeplatky vzniklé odhláškami jsou vyrovnávány jednou za rok převodem na Váš účet, vyúčtování proběhne během července 2017

- u sporožirových účtů nebo souhlasů k inkasu zkontrolujte výši limitu k platbám stravného!

.

4. Poznámky a upozornění

Strávníci jsou přihlašováni ke stravování na základě prokazatelného zaplacení.

Platba musí být na účtu školní jídelny nejpozději dva pracovní dny před prvním dnem měsíce následujícího.

Všechny odhlášky – nemoc, dovolená nebo jakékoliv jiné přerušení docházky do školy a na oběd (lázně, ozdravovna, dovolená) je nutné odhlásit i ve

školní jídelně, buď telefonicky, osobně nebo e-mailem (viz kontakty na školní jídelnu) nejpozději jeden pracovní den předem do

14:00 hod.

V případě, že chcete dítě odhlásit ze školního stravování, je nutno oznámit to v kanceláři ŠJ (nelze jen přerušit nebo zrušit trvalý příkaz).

Prosíme rodiče žáků 9. ročníků, aby uhradili případné nedoplatky a zároveň, aby si zrušili trvalé příkazy a souhlas s inkasem.

Děkujeme