Zaměstnanci školy zvažují, že se připojí ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství na středu 6.11. 2019.

Pokud bude vyhlášení stávky v ZŠ Burešova potvrzeno, vyhlásí ředitel školy pro žáky na tento den tzv. „ředitelské volno“.

.

1.11. 2019

Ivo Mlejnecký, řed. školy