Organizace Školní družiny

Školní družina je důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu naší školy. Naším cílem je především nabídnout dětem zajímavou náplň jejich času, kdy si nejen odpočinou, ale také se mohou věnovat tomu, co je baví a zajímá. Také z těchto důvodů funguje naše Školní družina jinak než obvykle, a to formou zájmových kroužků (viz informace Kroužky Školní družiny).

V letošním roce máme otevřeno 14 oddělení Školní družiny:

1. oddělení - 1. A - p. vychovatelka M. Vorlová

2. oddělení - 1. B - p. vychovatelka D. Tomašíková

3. oddělení - 1. C - p. vychovatelka L. Neumajerová (zástup V. Černošková)

4. oddělení - 1. D - p. vychovatelka R. Hauzrová

5. oddělení - 2. A, C - p. vychovatelka  V. Koutová

6. oddělení - 2. B, C - p. vychovatelka  J. Olšinová

7. oddělení - 2. D, C - p. vychovatelka M. Topolová

8. oddělení - 2. E, C - p. vychovatelka A. Ševčíková

9. oddělení - 3. A, B - p. vychovatelka Z. Slabá

10. oddělení - 3. C, B - p. vychovatelka Z. Fialová

11. oddělení - 3. D, B - p. vychovatelka A. Rauschová

12. oddělení - 4. A, C - p. vychovatel J. Tomešková

13. oddělení - 4. D, 5. B, C, D - S. Kůrková

14. oddělení - 4. A, B, 5. A - T. Hynek

 

Provoz Školní družiny

Provoz ŠD je každý den od 6.30 do 17.00 hodin:

ranní družina:        od 6.30 do 7.40 hod. (příchod dětí do 7.20)

po vyučování:        oběd, odpočinková činnost do 13.45 hod.

odpoledne:            zájmové kroužky,  pondělí – čtvrtek od 14.00 do 15.10 hod.

dlouhá družina:      od 15.00 do 17.00 hod.

Pokud má Školní družina společné akce ( kino, divadlo, výlet), nejsou ten den zájmové kroužky ŠD.

Toto se netýká doplňkových kroužků, které jsou placeny mimo školní družinu

 

Poplatek za návštěvu Školní družiny

Poplatek za ŠD je 300,- Kč na měsíc, platí se pololetně (tedy 1500,- Kč).

1. pololetí - září - leden

2. pololetí - únor - červen

Pokud potřebujete platit měsíčně, prosíme o domluvu.

Zájmové kroužky jsou součástí činnosti Školní družiny, tudíž se neplatí zvlášť. Na účet školy platíte 200,-Kč/pololetí pouze za vybrané kroužky (dovedné ruce, keramika VV). Keramika pro pokročilé je 400,-Kč/pololetí.