Informace k aktuální situaci

v přijímání žáků ke školní docházce v ZŠ Burešova

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

k zápisu do naší školy jste k dnešnímu dni přivedli 175 dětí. Tak veliký zájem nás samozřejmě těší, ale přinesl s sebou i starosti – do čtyř tříd, které můžeme otevřít, bychom mohli v optimální situaci přijmout maximálně 120 dětí. V současné chvíli však máme přijato i 1 dítě, kvůli jehož vzdělávacímu handicapu musíme snížit počet žáků ve třídě o 2, a jedno dítě, kvůli kterému musíme snížit počet míst o 1. Aktuálně tedy můžeme přijmout celkem jen 117 žáků. Budeme proto muset některé zájemce odmítnout z kapacitních důvodů.

Ty z vás, kde přijetí není rovnou dané (bydliště ve spádové oblasti), musím požádat o trpělivost. Podle našich zkušeností z minulých let se totiž budou celkové počty opravdových zájemců ještě několik dní až týdnů měnit a upřesňovat. Z uvedených 175 dětí u zápisu (a po odečtení k dnešnímu dni již vyřízených odkladů školní docházky) jich splňuje 106 kritérium I., kritérium II splňuje 8 dětí, kritérium III splňuje 19 dětí, kritérium IV. se týká 3 dětí a do V. kritéria spadá 23 dětí. Vedle toho ještě dalších několik rodičů avizovalo, že žádost o odklad školní docházky zvažuje. Několik dětí pravděpodobně nechali rodiče zapsat i na jiné škole – nevíme tak, kde opravdu chtějí nastoupit, když je přijme i jiná škola. Poměrně hodně dětí ještě nemá vyřešeny všechny administrativní povinnosti (například jimi uvedena adresa je jiná, než nám potvrdili z úřadu). A mohou se ještě nějaké další děti přistěhovat či odstěhovat.

Moc prosíme všechny, kteří budou přijati na jinou školu a budou vědět, že k nám nenastoupí, aby nás o tom co nejdříve informovali, abychom nemuseli zbytečně čekat na uvolněné místo, nemuseli nechávat v nejistotě a mohli přijmout jiné děti.

Vzhledem k výše uvedenému mohu v tuto chvíli garantovat pouze to, že – pokud zákonní zástupci splní všechny administrativní náležitosti – přijmeme všechny žáky z naší spádové oblasti (kritérium I) a všechny další zájemce z Prahy 8, kteří už u nás mají sourozence (kritérium II.). Přijmeme též určitý počet žáků z Prahy 8, kteří u nás sourozence nemají (kritérium III.), mezi nimi však budeme muset losovat*, místa pravděpodobně nebudou pro všechny.

Pro ostatní dětí – s trvalým bydlištěm mimo Prahu 8, které u nás již mají sourozence (kritérium IV.) a zejména pro ostatní – s bydlištěm mimo Prahu 8 a bez sourozenců v naší škole (kritérium V.) s největší pravděpodobností volné místo letos v naší škole nebude.

Až budeme vědět více, budeme Vás informovat. Průběžně aktualizovaný Seznam prvních přijatých viz též na WWW.zsburesova.cz.

*Veřejně přístupné losování mezi žáky v kritériu, ve kterém můžeme některé přijmout a jiné z kapacitních důvodů ne (pravděpodobně kritérium III.), se uskuteční 15. 4. 2019 v 16:30 ve sborovně školy. Přesné počty losovaných budou dle aktuální situace stanoveny v den losování.

Děkuji za pochopení

 

8. 4. 2019

Ivo Mlejnecký, ředitel školy