Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, na 3. a 4. ledna 2019 volné dny (tzv. „ředitelské volno“).

Tyto původně neplánované volné dny byly vyhlášeny zejména z organizačních a technických důvodů.

V případě zájmu ze strany rodičů bude zajištěn provoz školní družiny či školního klubu, jejichž činnosti se budou moci bezplatně účastnit i žáci, kteří jindy do ŠD ani do ŠK nejsou řádně přihlášeni (nejzazší termín pro nahlášení zájmu vedoucí ŠD je 20. 12. 2018). Jídelna bude mimo provoz.

 

Ivo Mlejnecký

ředitel školy