Z á k l a d n í š k o l a , P r a h a 8, B u r e š o v a 14

Organizace vyučování na začátku školního roku

1. den - pondělí 3. 9. 2018

 

1. třídy

8:00

přivítání dětí ředitelem školy a panem starostou MČ Praha 8

(před budovou školy)

8:15

odchod dětí, rodičů a paní učitelek do tříd

(možnost soukromého fotografování a filmování dětí ve třídách)

8:30

přivítání dětí ve třídách třídními učitelkami, rozdání dárečků od MČ Praha 8, MHMP

rozdání dárečků panem starostou v 1. A

8:30

informativní setkání rodičů s vedením školy, vedoucí školní jídelny, vedoucí školní družiny

(v atriu školy, v případě nepříznivého počasí ve sborovně školy)

8:50

vychovatelky ŠD odchází s dětmi

na „PŘEKVAPENÍ“ pro prvňáčky

8:50

schůzka rodičů s třídními učitelkami a vychovatelkami ŠD – doplňující informace, dotazy rodičů

(v jednotlivých 1. třídách)

přibližně

9:30

předání dětí rodičům nebo do školní družiny

2. – 9. třídy

8.00 - 8.45

přivítání dětí, informace k organizaci 1. školního týdne

 

Výdej obědů: 10 – 12:30 hod.

Vážení rodiče, pokud se Vaše dítě (v libovolné třídě) v pondělí 3. 9. 2018 nemůže zúčastnit zahájení školního roku (nemoc, pozdější návrat z dovolené apod.), prosíme, uvědomte školu:

- tel: 286 889 117, 286 880 955

- e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


Organizace vyučování 1. tříd od 4.9. (od 2. dne školy)

 

úterý, středa

4. 9. a 5. 9. 2018

výuka 1. a 2. hod. (do 9:40 hod.)

čtvrtek, pátek

6. a 7. 9. 2018

výuka 1. – 3. hod. (do 10:45 hod.)

po vyučování přebírají děti p. vychovatelky (event. odchod dětí domů)

Od 10. 9. do 14. 9. dle rozvrhu, včetně blokových pauz

 

 

Organizace vyučování 2. - 9. tříd v úterý 4. 9.

 

třídnické práce ve třídách s TU

 

konec vyučování

2. roč. 11:20 6. roč. 12:35

3. roč. 11:35 7. roč. 12:25

4. roč. 11:45 8. roč. 12:15

5. roč. 11:55 9. roč. 12:05

 

Výdej obědů: 11 – 13:30 hod.

 

 

Organizace vyučování od 5. 9. 2018

 

2. – 5. ročník:

Od středy 5. 9. do pátku 7. 9. 2018

2. roč. 11:40

3. roč. 12:10

4. roč. 12:30

5. roč. 12:35

 

Výuka 2. – 5. ročník v týdnu od 10. 9. do 14. 9. 2018

Předpokládáme konce výuky dle pravidelného rozvrhu, především s TU

 

 

 

 

2. stupeň

Středa 5. 9. 2018

6. A, 6. B do 12:20

6. C, 7. A do 12:30

7. B, 7. C do 12:35

8. A, 8. B, 8. C do 13:20

9. A, 9. B, 9. C do 13:30

Čtvrtek 6. 9. 2018

6. A, 6. B do 13:30

6. C, 7. A do 13:25

7. B, 7. C do 13:20

8. A, 8. B, 8. C do 12:30

9. A, 9. B, 9. C do 12:20

 

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY JEDOUCÍ NA ZK 7. 9. cca 12:45

 

Od 7. 9. žáci 2. stupně nejedoucí na zážitkový kurz

7. 9. konec vyučování 11:30

10. 9. konec vyučování 12:50

11. 9. konec vyučování 12:20

12. 9. konec vyučování 13:30

13. 9. konec vyučování 13:00

Žáci s sebou přinesou psací potřeby, svačinu a pití, sportovní oblečení. Prosíme rodiče o omlouvání žáků 2. st. nejedoucí na ZK do podatelny školy tel. 286 889 117, 773 960 742 nebo na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výdej obědů 11:30 - 14:00


Výuka od pátku 14. 9. celý 2. st. – předpokládáme 1. hod Th, dále dle stálého rozvrhu