Personální zabezpečení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků naší školy,

dvě matky žáků 1. stupně se na mne obrátily s dotazem, zda už vím a mohu jim prozradit, kdo bude v příštím školním roce třídní učitelkou jejich dětí. Byly nepříjemně překvapeny skutečností, že jsem jim jména učitelek odmítl sdělit. Moje odmítnutí odpovědi je viditelně zklamalo, vnímaly ho jako bezdůvodné a zřejmě i jako arogantní, necitlivé vůči jejich dětem a kdo ví, jak špatné ještě.

Ujišťuji, že v tuto chvíli má škola příští školní rok 2018/2019 plně personálně zabezpečen, a to na obou stupních školy. Ze zkušenosti však vím, že než bude toto mé sdělení vyvěšeno na www školy, může být vše jinak a i v nejbližších dvou měsících se mohou objevit důvody, proč někdo z pedagogů vezme zpět svůj příslib příští rok u nás učit a budeme nuceni hledat náhradu, přeskupovat úvazky nebo dokonce i měnit třídnictví. Tedy by se mohlo stát, že já tazatelce potvrdím jméno příští třídní učitelky a ve skutečnosti pak nastoupí jiná. Nechci se dostávat do situací, kdy by mi právem bylo vyčítáno, že jsem nesplnil slíbené. Dovoluji si také poprosit o pochopení, že není v mých časových možnostech – zejména v těchto posledních dnech školního roku - každému rodiči a dokonce ani každému zvolenému zástupci třídy (máme jich 33) individuálně vysvětlovat svá rozhodnutí v personální oblasti a podrobně a individuálně s ním na toto téma diskutovat. A také si nemyslím, že je vhodné, aby děti trávily prázdniny spekulacemi o tom, zda jim ten který učitel vyhovuje nebo ne.

Obecně mohu potvrdit, že se snažíme, je-li to jen trochu možné, zachovat dětem ty učitele (třídní i jednotlivých předmětů na druhém stupni), které měly doposud. Změny děláme jen v nutných případech a i letos se nám daří, že změn zřejmě bude minimum. Odchodů pedagogů ze školy také máme minimálně, a přitom vedle kvalitních náhrad za odcházející to zatím vypadá, že oproti letošku budou navíc i posíleny zejména předměty Aj, Tv, D a Ict.

Na závěr si dovolím vyzvat ke splnění jednoho „domácího úkolu“ pro Vás: Zkuste najít pro Vaše děti takovou úžasnou náplň nadcházejících volných dní, že na školu a učitele úplně zapomenou, určitě si to za svoji celoroční práci zaslouží :)

Přeji všem hezké prázdniny.

26. 6. 2018

Ivo Mlejnecký, ředitel školy