ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ OD 21. 6. DO 29. 6. 2018


Ø 21. 6. – 28. 6. výdej obědů 11:30 – 13:30 !!!!!!!!


Čtvrtek - 21. 6.

Ø výuka bez odpoledního vyučování, odchody na oběd v obvyklý čas


Pátek - 22. 6., pondělí - 25. 6., čtvrtek - 28. 6.

Ø 1. a 2. stupeň: výběr a předávání učebnic

Ø třídnické práce (úklid květin, šatních a osobních skříněk, výzdoby třídy a chodeb)

Ø výběr klíčků u osobních skříněk 2. st. – zničení klíče (klíč nesmí být ani trochu ohnutý) 50,-Kč (při zničení zámku 90,-Kč) - žák zaplatí, výběr klíčů od šatních skříněk 9. roč. – vrácení zálohy 50,-Kč

konce vyučování: bez bloků

1.roč. konec vyučování 11.30;   9. roč. konec vyučování 11.30

2.roč. konec vyučování 12.00;    8. roč. konec vyučování 11.40

3.roč. konec vyučování 12.20;    7. roč. konec vyučování 13.00

4.roč. konec vyučování 12.30;    6. roč. konec vyučování 13.15

5.roč. konec vyučování 12.40

Ø Plavání 3. A,B,C - 25. 6. kolem 13.00

Ø Plavání 3. D, E – 21. 6., 28. 6. kolem 13.00

 

Úterý - 26. 6.

Ø výlety – konce vyučování pro třídy, které zůstávají ve škole

konce vyučování:

1.roč. konec vyučování 11.30;    9. roč. konec vyučování 11.30

2.roč. konec vyučování 12.00;    8 .roč. konec vyučování 11.40

3.roč. konec vyučování 12.20;    7. roč. konec vyučování 13.00

4.roč. konec vyučování 12.30;    6. roč. konec vyučování 13.15

5.roč. konec vyučování 12.40

 

Středa  27. 6.

Ø 2. st.:  Sportovní den

konce vyučování:

6. roč. konec vyučování 12.45

7. roč. konec vyučování 12.55

8. roč. konec vyučování 13.05

9. roč. konec vyučování 13.15

Ø Sraz žáků je ve třídách – provedena kontrola přítomnosti

 

Ø 1. st.: třídnické práce + odevzdání klíčků od šatních skříněk

konce vyučování:

1.roč. konec vyučování 11.30

2.roč. konec vyučování 12.00

3.roč. konec vyučování 12.20

4.roč. konec vyučování 12.30

5.roč. konec vyučování 12.40

 

Pátek - 29. 6.

Ø 1. - 9. roč. – 1. hodina vydání vysvědčení (konec vyučování v 8.45)

Ø 9.00 rozloučení se žáky 9. roč. (sborovna)

Ø 10.00 slavnostní oběd 9. roč.

Ø obědy pro ostatní strávníky 11.00 – 12.30