Měsíční plán - červen 2018

1.

pátek

Den dětí – 1. st.

4.

pondělí

Individuální konzultace (ve třech) 1. - 8. roč.

Společná TS - 9. roč.

5.

úterý

Obhajoby Absolventských prací

6.

středa

17:00

18:30

Obhajoby Absolventských prací

Setkání s rodiči zapsaných prvňáčků

Setkání s rodiči budoucích šesťáků

7.

Čtvrtek

9.00 - 16.00

9.00 - 16.00

Obhajoby Absolventských prací

Oslava MDD –louka Žernosecká

2.A – 28 dětí

2.B – 30 dětí

3.A – 23 dětí

Divadelní přehlídka ve spolupráci s ND

8.

pátek

11.

pondělí

12.

úterý

4. – 6. hod

Prevence 9. B

13.

středa

3. – 4. hod

Prevence 8. B

14.

čtvrtek

9:00

10:30

Divadlo K. Hackera – Tvé tělo – tvůj hrad – 2. AB

Divadlo K. Hackera – Tvé tělo – tvůj hrad – 2. CD

Osmičkový festival – vyhlášení vítězů ZŠ

Školní TeeBallová liga, dívky, ZŠ Dolákova, 6.,7.,8.,9. roč.

Akademie ŠD

15.

pátek

18.

pondělí

19.

úterý

8:00 – 13:30

Školní liga miniházené, školní hřiště

20.

středa

21.

čtvrtek

22.

pátek

25.

pondělí

v 17:00

16:30

17:00

16.15

Třídní besídka 5. B

Třídní besídka 4. B

Třídní besídka 4. A

Třídní besídka 1. B

26.

úterý

Školní výlety

27.

středa

Sportovní den 2. St.

28.

čtvrtek

29.

pátek

9:00

Slavnostní rozloučení se žáky 9. roč. - sborovna