ČERVEN 2017

 

 

ČT

1. 6.

 

 

 

2. 6.

Od 8 hod.

DĚTSKÝ DEN

PO

5. 6.

9:00 - 11:00

 

14:00 - 15:00

LESNÍ ČAROVÁNÍ - Ďáblický háj

 

KOUZELNICKÁ SHOW ve ŠJ

1. A,B,C,D

 

1. a 2. třídy

ÚT


6. 6.

9:00 - 11:00

LESNÍ ČAROVÁNÍ - Ďáblický háj

4. A,B,C,D

ST

7. 6.

8:00

9:00 - 11:00

17:00

 

18:00

Obhajoby Absoloventských prací

LESNÍ ČAROVÁNÍ - Ďáblický háj

Setkání s rodiči zapsaných prvňáčků

 

Setkání s rodiči budoucích šesťáků

9.A

3. A,B,C,D

ČT

8. 6.

9-11h Lesní čarování - Ďáblický les

 

14-15h Přírodovědný kroužek - ZOO - přednáška ve třídě, nebo venku

 

Obhajoby Absolventských prací

2. A,B,C,D,E

 

9.B

9. 6.

7:30 - 13:00

Osmička cup turnaj v miniházené - vybraní žáci 1.-3.tříd

PO

12.6.

 

 

 

ÚT

13. 6.

 

Projektový den - Zahrada - kuchyňka

2.A

ST

14. 6.

9:00

 

 

16:00-17:30

Divadelní představení - Divadlo K. Hackera - " Jak se zachraňuje Země"

 

Akademie ŠD

3.ABCD

ČT

15. 6.

 

 

2. - 5. hodina

T-ballová školní liga - dívky -      ZŠ Dolákova

Muzikoterapie

Valdštejnská jízdárna - výstava

Spaní ve škole

 

8.A

7.B

5.B

16.6.

Plavecko-běžecké závody

 

PO

19.6.

10:30 - 12:10

16:30

Dopravní hřiště

Přespání ve škole

4.D

5.A

ÚT

20.6.

8:30 - 10:10

10:30 - 12:10

 

14:00

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

 

Na hřišti - Náborová ukázka na baseball a softball

5.C

5.D

ST

21. 6.

8.30 - 10:10

10:30 - 12:10

14:00

Dopravní hřiště 4.C

Dopravní hřiště 5.A

Na hřišti - náborová ukázka na baseball a softball

 

ČT

22. 6.

9.00

8:30 - 10:10

10:30 - 12:10

14:00

Divadelní představení - Divadlo K. Hackera - "Tvé tělo - Tvůj hrad"

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

Na hřišti - náborová ukázka na baseball a softball

2. ABCDE

 

4.B

5.B

23. 6.

8:30 - 10:10

Dopravní hřiště

LEGOLAND

4.A

5. A,B,C

PO

26.6.

16:00 - 17:00

dopoledne

Třídní besídka

Atletická soutěž - celý 1. stupeň

3.B

ÚT

 

 

 

ST

 

 

ČT

 


27. 6.

 

 

 

28.6.

 

 

29.6.

 

30.6.

16:30

 

8:00 - 16:00

 

Třídní besídka 5.B

Výlet do Mirákula 5.AC


Sportovní den 2. st