Měsíční plán - duben 2018


2.

pondělí

Velikonoční pondělí

3. úterý

1. -3. hod

1. -3. hod

Prevence 4. B

Prevence 5. A

4.

středa

14 -18

Zápis do 1. tříd

5.

čtvrtek

14 -18

Zápis do 1. tříd

6.

pátek

9:00

10:15

3. – 6. hod

1. - 3. hod

7:30 – 13:15

Beseda v knihovně Ládví – Básničky pro kluky a holčičky , 2. D

Beseda v knihovně Ládví - Večerníčky – 1.D

Prevence 6. A

Prevence 5. B

Plavecko - běžecký pohár, 4.- 9. třída, chlapci, dívky

9.

pondělí

9:00

3. - 5. hod

Pidivadlo – Kocourek Modroočko. 1. AB

Prevence 4. A

10.

úterý

Soutěž – minifotbal McD. Cup, mix skupiny, ZŠ Glowackého, 1.-3.roč.

11.

středa

1.– 4. hod

Soutěž – minifotbal McD. Cup, mix finále, ZŠ Glowackého, 1.-3.roč.

Prevence 6. C

12.

čtvrtek

14.00

Soutěž – minifotbal McD. Cup, mix skupiny, ZŠ Glowackého, 4.-5.roč.

Přijímací zkoušky 9. roč.

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku

13.

pátek

2. – 4. hod

3. – 6. hod

Soutěž – minifotbal McD. Cup, mix finále, ZŠ Glowackého, 4.-5.roč.

Přijímací zkoušky 5. roč.

Prevence 8. A

Prevence 6. B

16.

pondělí

3. - 5. hod

Přijímací zkoušky 9. roč.

Prevence 4. C

17.

úterý

od 8:30

8:00 – 12:10

Exkurze do IPS – Úřad práce – 8. A

Školní TeeBallová liga, dívky, ZŠ Dolákova , 6. - 9. roč.

Přijímací zkoušky 5. roč.

Exkurze v ČT, 1.B

18.

středa

EPD 2. st.

19.

čtvrtek

od 8:30

od 10:30

9:00

10:30

Exkurze do IPS – Úřad práce – 8. B

Exkurze do IPS – Úřad práce – 8. C

Divadlo K. Hackera – O chytré kmotře lišce – 50 Kč - 2. AB

Divadlo K. Hackera – O chytré kmotře lišce – 50 Kč - 2. CD

20.

pátek

1. -3. hod

8:30 – 10:10

10:30 12:10

8:00 – 13:00

Prevence 5. C

Dopravní hřistě – praktická část – 5. D

Dopravní hřistě – praktická část – 5. A

Turnaj miniházené – Osmička Cup, vybraní žáci z 1-5. třídy, ZŠ U Školské zahrady

23.

pondělí

8:30 – 10:10

10:30 12:10

Dopravní hřistě – praktická část – 4. C

Dopravní hřistě – praktická část – 4. D

24.

úterý

8:00 – 12:00

9:00 – 10:00

1.- 3. hod

8:30 – 10:10

10:30 12:10

Focení tříd

Generálka akademie

Prevence 5. D

Dopravní hřistě – praktická část – 4. A

Dopravní hřistě – praktická část – 4. B

25.

středa

8:00 – 12:00

1.- 3. hod

8:30 – 10:10

10:30 12:10

Focení tříd

Prevence 4. D

Dopravní hřistě – praktická část – 5.B

Dopravní hřistě – praktická část – 5.C

26.

čtvrtek

od 16:30

Školní akademie

27.

pátek

OVOV, ZŠ Mazurská, 3. -8. roč.

30. pondělí