Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, na    7. 5. 2018 volný den (tzv. „ředitelské volno“).

Volný den byl vyhlášen zejména z organizačních a technických důvodů.

V případě zájmu ze strany rodičů bude zajištěn provoz školní družiny či školního klubu, jejichž činnosti se budou moci bezplatně účastnit i žáci, kteří jindy do ŠD ani do ŠK nejsou řádně přihlášeni (nejzazší termín pro nahlášení zájmu vedoucí ŠD je 3. 5. 2018). Jídelna bude mimo provoz.


V Praze dne 15. 3. 2018

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

ředitel ZŠ, Praha 8, Burešova 14