Výsledek volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

 

Byli navrženi tito kandidáti: Bc. Friedrichová Eliška, Ing, Jerman David, Mgr. Krček Jan

 

Celkové výsledky:

Získaných hlasů

Pořadí:

Mgr. Krček Jan

128

1

Bc. Friedrichová Eliška

59

2

Ing. Jerman David

49

3

 

Členem školské rady – zvoleným zástupcem zákonných zástupců nezletilých žáků – se stal

Mgr. KRČEK Jan


Volební období nově zvoleného člena ŠR začne od 1. 1. 2018 a skončí 31. 12. 2020.

 

20. 12. 2017
Ivo Mlejnecký, řed. školy