Od úterý 7. 11. 2017, v 9:00 hod. bude zahájen zkušební provoz závor u vjezdu do areálu školy. Zatím závory nebudou spuštěny celodenně, v časech po 15:00 budou prozatím ještě trvale zdviženy. Žadatelům o čip, kteří si ho ještě nevyzvedli, doporučuji, aby tak učinili co nejdříve.
Bohužel se nám z technických důvodů nepodařilo hromadně zprovoznit právo na otvírání závor na dětské čipy, prosíme proto všechny držitele povolení k vjezdu, kteří budou chtít na otvírání závor využívat dětský čip, o zaslání stručného emailu pí Krulichové se jménem a třídou dítěte (mail na pí Krulichovou:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). V tomto případě není potřeba nic dalšího platit, vyplňovat podepisovat apod.
V případě nouze – nefunkčnosti čipu, jeho zapomenutí doma apod. - můžete mimořádně využít ke vpuštění do areálu tablo se zvonky, pokud vezete dítě do školy (a při výjezdu), zvoňte prosím na zvonek „vrátnice“.
Auta bez povolení vjezdu – nebude-li k tomu vážný důvod – nebudou do areálu vpuštěny. Děkuji všem, kdož chápete naše důvody pro přijetí tohoto nepříjemného opatření (zejména nedostatečná kapacita parkovacích míst, omezení nebezpečí střetu auta s dětmi či dospělými v areálu, ...).
Připomínám též potřebu položit Povolení k vjezdu za sklo, pokud vozidlo v areálu opouštíte (vedete dítě do šatny, jdete konzultovat s pí učitelkou apod.).

 

27. 10. 2017
Ivo Mlejnecký, řed. školy