Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, na  20. 10. 2017 volný den (tzv. „ředitelské volno“).

Volný den byl vyhlášen zejména z organizačních důvodů.

V případě zájmu ze strany rodičů bude zajištěn provoz školní družiny či školního klubu, jejichž činnosti se budou moci bezplatně účastnit i žáci, kteří jindy do ŠD ani do ŠK nejsou řádně přihlášeni (nejzazší termín pro nahlášení zájmu vedoucí ŠD je oproti původním informacím prodloužen do 17. 10. 2017). Jídelna bude mimo provoz.

V Praze dne 12. 10. 2017

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

ředitel ZŠ, Praha 8, Burešova 14