Z á k l a d n í    š k o l a ,  P r a h a   8,   B u r e š o v a   14

 

Organizace vyučování na začátku školního roku

 

1. den  -  pondělí 4. 9. 2017

1. třídy

8:00

přivítání dětí ředitelem školy

(před budovou školy)

8:10

odchod dětí, rodičů a paní učitelek do tříd

(možnost soukromého fotografování a filmování dětí ve třídách)

8:25

přivítání dětí ve třídách třídními učitelkami

8:25

informativní setkání rodičů s vedením školy, vedoucí školní jídelny, vedoucí školní družiny

(v atriu školy, v případě nepříznivého počasí ve sborovně školy)

8:50

vychovatelky ŠD odchází s dětmi

na „PŘEKVAPENÍ“ pro prvňáčky

8:50

schůzka rodičů s třídními učitelkami a vychovatelkami ŠD, vedoucí ŠJ – doplňující informace, dotazy rodičů

(v jednotlivých 1. třídách)

přibližně

9:30

předání dětí rodičům

2. – 9. třídy

8.00 - 8.45

 

přivítání dětí, informace k organizaci 1. školního týdne

 

Výdej obědů:  10 – 12:30 hod.

Vážení rodiče, pokud se Vaše dítě (v libovolné třídě) v pondělí 4. 9. 2017 nemůže zúčastnit zahájení školního roku (nemoc, pozdější návrat z dovolené apod.), prosíme, uvědomte školu:

- tel: 286 889 117, 286 880 955

- e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Organizace vyučování 1. tříd od 5.9.

úterý, středa

5. 9. a 6. 9. 2017

- - výuka 1. a 2. hod. (do 9:40 hod.)

 

čtvrtek, pátek

7. a 8. 9. 2017

- výuka 1. – 3. hod. (do 10:45 hod.)

- po vyučování přebírají děti p. vychovatelky

(event. odchod dětí domů)

Od 11. 9. do 15. 9. dle rozvrhu, ale bez blokových pauz

 

Organizace vyučování 2. - 9. tříd v úterý 5. 9.

 

třídnické práce ve třídách s TU

 

- konec vyučování

2. roč. 11:20                         6. roč. 12:35

3. roč. 11:35                         7. roč. 12:25

4. roč. 11:45                         8. roč. 12:15

5. roč. 11:55                         9. roč. 12:05

 

Výdej obědů:  11 – 13:30 hod.

 

Organizace vyučování od 6. 9. 2017

2. – 5. ročník:

 

Od středy 6. 9. do pátku 8. 9. 2017

2. roč. 11:40

3. roč. 12:10

4. roč. 12:30

5. roč. 12:35

 

Výuka v týdnu od 11. 9. do 15. 9. 2017

Předpokládáme konce výuky dle pravidelného rozvrhu, především s TU

2. stupeň

Středa 6. 9. 2017

6. A, 6. B do 12:20

6. C, 7. A do 12:30

7. B, 7. C do 12:35

8. A, 8. B, 8. C do 13:20

9. A, 9. B, 9. C do 13:30

Čtvrtek 7. 9. 2017

6. A, 6. B do 13:30

6. C, 7. A do 13:25

7. B, 7. C do 13:20

8. A, 8. B, 8. C do 12:30

9. A, 9. B, 9. C do 12:20

 

Od 8. 9. žáci 2. stupně nejedoucí na zážitkový kurz

8. 9. konec vyučování       11:30

11. 9. konec vyučování       12:50

12. 9. konec vyučování      12:20

13. 9. konec vyučování      13:30

14. 9. konec vyučování      13:00

Žáci si s sebou přinesou psací potřeby, svačinu a pití, sportovní oblečení. Prosíme rodiče o omlouvání žáků 2. st. nejedoucích na ZK do podatelny školy tel. 286 889 117, 773 960 742 nebo na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výdej obědů 11:30  - 14:00

 

Výuka od 15. 9. celý 2. st. – předpokládáme dle stálého rozvrhu