V pátek 1.9. bude zcela uzavřený areál školy.

Z technických důvodů bude od pátku 1. 9. 2017 od 8:00 hod. do soboty 2.9. 2017 do 8:00 zcela - tj. pro auta i pro pěší - uzavřen areál ZŠ Burešova. Pro auta bude areál nepřístupný až do pondělí 4.9. do 6:00. Z uvedeného důvodu také budou po tyto tři dny mimo provoz všechna sportoviště.

V první zářijové dny (od 4. 9.) zůstane vjezd do areálu ve stejném režimu jako před prázdninami – pro držitele povolení. V průběhu měsíce září budou zprovozněny závory a systém přístupu přes čipy. Majitelé povolenek budou moci závoru otvírat čipem svých dětí a v případě potřeby si budou moci zažádat a vyzvednout ještě čip náhradní.

Ivo Mlejnecký, řed. školy