Vedle pokračujících prací na schodišti od hřiště budou v sobotu 3. 6. zahájeny také práce na úpravě komunikací v areálu školy. První práce budou zaměřeny na vybudování chodníku pro pěší podél vozovky a na přesun sloupů osvětlení u vjezdu, který bude rozšířen. Prosíme všechny o co největší omezení svých vjezdů a vstupů do areálu, o zvýšenou opatrnost při pohybu v areálu a o respektování zákazu vstupu do prostoru probíhajících prací.

Děkujeme za pochopení.

2. 6. 2017

 

Ivo Mlejnecký, ředitel školy