Z technických důvodů se od 9.1.2017 do 13.1. 2017

nebude vařit oběd č. 3

Strávníci, kteří měli navolen oběd číslo 3, jsou automaticky přihlášeni k obědu č. 1

a mají nově možnost volby mezi obědem č. 1 nebo 2.

Děkuji za pochopení

Astlová Hana