Vážení zákonní zástupci,

moc se omlouváme, ale z organizačních a bezpečnostních důvodů jsme museli omezit časy pro osobní vyzvedávání dětí z družiny.

Ze ŠD nelze osobně vyzvedávat děti (vyvolávat vysílačkou) v časech:

13:45-14:00 a 15:00-15:10

V uvedených časech dochází k přerozdělování dětí z oddělení do kroužků a zpět. Počet dětí se nám enormně zvýšil, a pokud předávajícím a přebírajícím vychovatelkám po vyvolání vysílačkou odcházejí neplánovaně děti, hrozí ztráta kontroly nad tím, kdo zůstává a kdo ne. Doporučujeme proto rodičům (zejména u dětí ve vyšších ročnících) v co největší možné míře využívat předchozího souhlasu k samostatnému odchodu dítěte ve stanovený čas (nechat dopsat do zápisového lístku ŠD).

Děkujeme za pochopení

15. 11. 2016

Ivo Mlejnecký, řed. školy