Upozorňujeme držitele Povolení k vjezdu a krátkodobému stání v areálu ZŠ Burešova, že při vjezdu a zejména při krátkodobém parkování v areálu je nutné mít povolení umístěné viditelně za čelním sklem. V opačném případě se vystavujete riziku, že policie bude považovat přítomnost Vašeho vozidla v areálu školy za porušení zákazu vjezdu (se všemi nepříjemnými důsledky z toho vyplývajícími).

Ivo Mlejnecký, ředitel školy