1. školní den - čtvrtek 1. září 2016

 

1. třídy:

8:00 - přivítání dětí ředitelem školy a starostou MČ Praha 8 (před budovou školy)

8:10 - odchod dětí, rodičů a paní učitelek do tříd (možnost soukromého fotografování a filmování dětí ve třídách)

8:25 - přivítání dětí ve třídách třídními učitelkami, návštěva dětí a rozdání dárečků ve třídách p. starostou

8:25 - informativní setkání rodičů s vedením školy, vedoucí školní jídelny, vedoucí školní družiny (v atriu školy, v případě nepříznivého počasí ve sborovně školy)

9:05 - vychovatelky ŠD odchází s dětmi na "PŘEKVAPENÍ" pro prvňáčky

9:05 - schůzka rodičů s třídními učitelkami a vychovatelkami ŠD, vedoucí ŠJ - doplňující informace, dotazy rodičů (v jednotlivých 1. třídách)

přibližně 9:45 - předání dětí rodičům

2. - 9. třídy

8.00 - 8:45 - přivítání dětí, informace k organizaci 1. školního týdne

Výdej obědů:

10:00 - 12:30

 

Vážení rodiče, pokud se Vaše dítě (v libovolné třídě) ve čtvrtek 1. 9. 2016 nemůže zúčastnit zahájení školního roku (nemoc, pozdější návrat z dovolené apod.), prosíme, uvědomte školu:

- tel: 286 889 117, 286 880 955

- e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

2. školní den - pátek 2. září 2016

 

1. třídy:

výuka 1. a 2. hodinu - do 9:40

2. - 9. třídy

třídnické práce ve třídách s TU

konce vyučování:

2. roč. - 11:20; 6. roč. - 12:35

3. roč. - 11:35; 7. roč. - 12:25

4. roč. - 11:45; 8. roč. - 12:15

5. roč. - 11:55; 9. roč. - 12:05

Výdej obědů:

11:00 - 13:30