Školní rok 2018/19


Zahájení školního roku

3. 9. 2018

Zážitkový kurz

7. 9. -  13. 9. 2018

Vánoční jarmark

29. 11. 2018

Dny otevřených dveří

19. 3. -  20. 3. 2019

Informační schůzka pro rodiče možných budoucích prvňáčků

20. 3. 2019, v 17.30 hodin

 

Zápis do 1. tříd

2. 4. - 3. 4. 2019

Lyžařský kurz

2. - 9. 3. 2019

Termín škol v přírodě (1. stupeň)

v rozmezí 18. 5. -  2. 6. 2019

Akademie 1. + 2. stupeň

25. 4. 2019

Akademie ŠD

12. 6. 2019

Obhajoby Absolventských prací

3. 6. -  7. 6. 2019

Setkání s rodiči zapsaných prvňáčků

5. 6. 2019, v 17.00 hodin

Setkání s rodiči budoucích šesťáků

5. 6. 2019, v 18.30 hodin

Termín školních výletů

25. 6. 2019

Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno: 31. 1. 2019

Vysvědčení za 2. pololetí a ukončení školního roku bude 28. 6. 2019

Prázdniny a volna:

Volby

- "ředitelské volno"  *

5. 10.  2018  a  12. 10. 2018

Podzimní prázdniny

29. 10. a  30. 10. 2018

Vánoční prázdniny

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny

1. 2. 2019

Jarní prázdniny

18. 2. - 24. 2. 2019

Velikonoční prázdniny

18. 4. a 19. 4. 2019

Hlavní prázdniny

29. 6. - 1. 9. 2019

Zahájení školního roku 2019/20

2. 9. 2019

* Pokud by došlo ke zrušení či změně termínu voleb, musela by škola zrušit či změnit termín "ředitelského volna".