Vedení školy:

ředitel školy Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký
zástupkyně ředitele Ing. Dana Palátová (statutární zástupce ředitele školy)
PaedDr. Renata Hochová  (výchovná poradkyně, speciální pedagožka)
Mgr. Zdenka Vinařová  (školní metodička prevence)

Třídní učitelé:

1. A

Ing. Dana Kubátová

6. A

Mgr. Roman Jaroš

1. B

Mgr. Michaela Pavlíková, DiS

6. B

Mgr. Ondřej Kocián

1. C

Mgr. Tereza Kapinusová

6. C

Mgr. Vendula Bílková

1. D

Mgr. Eva Vášová


 

2. A

Mgr. Lucie Jägrová

7. A

Mgr. Vladimíra Hyklová

2. B

Mgr. Ivana Kuncová

7. B

Mgr. Richard Linhart

2. C

Pavla Weishäuplová

7. C

Mgr. Kateřina Jánošíková

2. D

Mgr. Monika Šponerová


 

3. A

Mgr. Lucie Hejhalová

8. A

Tomáš Hynek

3. B

Mgr. Linda Tesaříková

8. B

Mgr. Jaroslava Švestková

3. C

Mgr. Karolína Klosová

8. C

Mgr. Hana Šulová

3. D

Jana Šedivá


 

3. E

Ing. Dana Beranová (podle § 38    - pro žáky v zahraniční škole)


 

4. A

Dana Froňková

9. A

Mgr. David Jaroš

4. B

Mgr. Alice Plantová

9. B

RNDr. Naděžda Pekařová

4. C

Mgr. Petra Neumannová

9. C

Mgr. Blanka Nejedlá

4. D

Mgr. Šárka Nedbalová

 

4. E

Bc. Silvie Veličková

 

5. A

Mgr. Stanislava Vocelová

5. B

Bc. Silvie Kopečková

5. C

Mgr. Lada Lupínková

5. D

Bc. Renáta Jahodová


 

Netřídní učitelé:

Mgr. Mária Adamcová

Pavel Beran

Tereza Hanusová

Romana Hauzrová

MgA. Tomáš Hrubiš

Mgr. Ludmila Ječná

Bc. Petr Krejčířík

Bc. Kristýna Kuhnová

Mgr. Marta Stuchlíková

Mgr. Marie Štemberová

Bc. Veronika Tománková

Mgr. Hana Vodová

Martina Vorlová

Kristýna Waldhauserová

Mgr. Vendula Zajíčková

Mgr. Iva Zmeškalová

Asistentky pedagogů:

Veronika Kanzelsbergerová (1. A)
Pavlína Lišková (1. C)
Karolína Laura Matějková (2. C)
Nora Cardona (2. D)
Veronika Černošková, DiS (3. A)
Jitka Dvořáková (3. B)
Mgr. Veronika Selingerová (3. C)
Zuzana Slabá (5. A)
Lenka Vítová (5. B)
Bc. Ivana Pašková (5. D)
Jana Miková (6. A)
Ing. Bc. Irena Rybáková (6. B)

Vychovatelky + vychovatel Školní družiny:

Dagmar Tomašíková - vedoucí vychovatelka
Anna Rauschová - vedoucí vychovatelka
Nora Cardona
Zdeňka Fialová
Tomáš Hynek
Simona Kůrková
Pavlína Lišková
Ludmila Neumajerová
Jarmila Olšinová
Martina Petráková
Zuzana Slabá
Andrea Ševčíková
Martina Topolová
Martina Vorlová
Bc. Michala Vršecká
Anna Roudná

Pracovníci školního klubu:

Mgr. David Jaroš

Tomáš Hynek

Provozní zaměstnanci:

Ekonom školy Bc. Petra Černá
Ekonom školy Jaroslava Tučková
Mzdová účetní, personalistka Jana Rusová
Účetní Monika Kverková
Hospodářka školy Jarmila Heczková
Administrativní pracovnice Květa Krulichová
Školník Zdeněk Šerák
Pomocník školníka
Šatnářky Květoslava Pavluvová
Uklízečky

Věra Jindrová
Emine Eshrev
Dana Levorová
Jaroslava Musilová
Alžběta Siváková
Kristýna Bláhová-Berkyová

Pracovníci školní jídelny:

Vedoucí ŠJ Hana Astlová
Hospodářka ŠJ Zdenka Šinková 
Vedoucí kuchařka Kateřina Fejtová
Kuchařky

Monika Kastnerová
Blanka Kuchařová
Lucie Krejčíková
Romana Leignerová
Hana Mačinová
Jana Maudrová 
Marie Moserová
Petra Nováková
Eva Přibylová
Pavla Rýznarová

Uklízečka Jaroslava Hromasová