Organizace Školní družiny

Školní družina je důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu naší školy. Naším cílem je především nabídnout dětem zajímavou náplň jejich času, kdy si nejen odpočinou, ale také se mohou věnovat tomu, co je baví a zajímá. Také z těchto důvodů funguje naše Školní družina jinak než obvykle, a to formou zájmových kroužků (viz informace Kroužky Školní družiny).

V letošním roce máme otevřeno 15 oddělení Školní družiny:

1. oddělení - 1. A - p. vychovatelka L. Neumajerová

2. oddělení - 1. B - p. vychovatelka M. Vorlová

3. oddělení - 1. C - p. vychovatelka M. Vršecká

4. oddělení - 1. D - p. vychovatelka M. Topolová

5. oddělení - 2. A - p. vychovatelka  S. Kůrková

6. oddělení - 2. B - p. vychovatelka  Z. Fialová

7. oddělení - 2. C - p. vychovatelka A. Rauschová

8. oddělení - 2. D - p. vychovatelka N. Cardona

9. oddělení - 3. A - p. vychovatelka J. Olšinová

10. oddělení - 3. B - p. vychovatelka D. Tomašíková

11. oddělení - 3. C - p. vychovatelka P. Lišková

12. oddělení - 3. D  - p. vychovatelka Z. Slabá

13. oddělení - 4. tř. + 5. tř. - p. vychovatelka A. Ševčíková

14. oddělení - 4. tř. + 5. tř. - p. vychovatelka M. Petráková

15. oddělení - 4. tř. + 5. tř - p. vychovatel T. Hynek, A. Roudná

 

Provoz Školní družiny

Provoz ŠD je každý den od 6.30 do 17.00 hodin:

ranní družina:        od 6.30 do 7.40 hod. (příchod dětí do 7.25)

po vyučování:        oběd, odpočinková činnost do 13.45 hod.

odpoledne:            zájmové kroužky,  pondělí – čtvrtek od 14.00 do 15.10 hod.

dlouhá družina:      od 15.00 do 17.00 hod.

Pokud má Školní družina společné akce ( kino, divadlo, výlet), nejsou ten den zájmové kroužky ŠD.

Toto se netýká doplňkových kroužků, které jsou placeny mimo školní družinu

 

Poplatek za návštěvu Školní družiny

Poplatek za ŠD je 300,- Kč na měsíc, platí se pololetně (tedy 1500,- Kč).

1. pololetí - září - leden

2. pololetí - únor - červen

Pokud potřebujete platit měsíčně, prosíme o domluvu.

Zájmové kroužky jsou součástí činnosti Školní družiny, tudíž se neplatí zvlášť. Na účet školy platíte 200,-Kč/pololetí pouze za vybrané kroužky (dovedné ruce, keramika VV). Keramika pro pokročilé je 400,-Kč/pololetí.