Měsíční plán - květen 2019


1. středa

Státní svátek

2. čtvrtek

1. + 2. hod.

Dinopark – celodenní výlet – 2.A

Prevence – 6.A

3. pátek

6. pondělí

7. úterý

Pohár rozhlasu – ZŠ Burešova (hřiště) – chlapci 6.– 9.roč.

8. středa

Státní svátek

9. čtvrtek

10. pátek

1. – 4. hod.

Prevence – 4.E

PolyTechBus – 4.B,C

13. pondělí

2. + 3. hod.

8.55 – 10.35

10.55 – 12.35

Prevence – 6.A

PolyTechBus – 4.A,D

Dopravní hřiště – 5.C

Dopravní hřiště – 4.C

14. úterý

8.55 – 10.35

10.55 – 12.35

EPD – 2.stupeň

PolyTechBus – 3.A,D

Dopravní hřiště – 5.A

Dopravní hřiště – 4.E

15. středa

 

3. – 6. hod.

8.55 – 10.35

10.55 – 12.35

Záměna pohlaví - soutěž - 2. stupeň

Prevence – 9.A

Dopravní hřiště – 5.D

Dopravní hřiště – 4.D

16. čtvrtek

8.30

1. – 3. hod

4. – 6. Hod

10.30

Informační a poradenské středisko ÚP – 8.B

Prevence – 6.C

Prevence – 9.B

Divadlo K. Hackera - Jarní sněhánky – 2.A,C

17. pátek

10.30

8.55 – 10.35

10.55 – 12.35

Divadlo K. Hackera - Jarní sněhánky – 2.B,D

Dopravní hřiště – 4.A

Dopravní hřiště – 4.B

20. pondělí

8.30

8.55 – 10.35

Informační a poradenské středisko ÚP – 8.C

Dopravní hřiště – 5.B

21. úterý

Školní Tee Ballová liga – ZŠ Dolákova – dívky 6.- 9.roč.

22. středa

4. – 6. hod.

Prevence – 9.C

23. čtvrtek

8.30

Informační a poradenské středisko ÚP – 8.A

24. pátek

Ředitelský den

27. pondělí

5. + 6. hod.

Prevence – 6.A

28. úterý

29. středa

30. čtvrtek

Osmičkový festival – DDM Spirála – Vyhlášení vítězů ZŠ

31. pátek

2. – 5. hod

Prevence – 4.C